За възпитанието в брой 62

За възпитанието
Категория: Сърцето, душата

Казвам: При възпитанието може да правите музикални опити. Правете различни опити да поощрявате клетките си, защото те в музиката се кредитират. Всяка нехармонична мисъл се възприема и всяка хармонична мисъл се приема от клетките. Затуй винаги музикално трябва да се говори на тялото. Растене без музика не може да има и здраве не може да има. Мозъкът не е хармонично направен без музика. Сърцето не бие правилно. Казвам: В новото възпитание първо трябва да се тури музиката, за да бъде мозъкът в нормално състояние, за да бъде сърцето в нормално състояние и за да бъде тялото в нормално състояние.

***

Аз бих желал, всички мои ученици да знаят да пеят и да свирят. Ако не могат да свирят, поне да знаят да пеят. Онези, които не знаят да пеят, ще бъдат само слушатели, оглашени, но ученици без музика не могат да бъдат. Всеки от вас трябва да знае да пее! Запитват: Няма ли изключение от това, защото има братя и сестри, духовно издигнати, които не знаят да пеят и да свирят? - Все им липсва нещо, все им липсва едно благородно чувство. И тъй, ние ще употребим музиката, като средство за възпитание.

*** 

Искате да станете музикални, да разбирате музиката, проектирайте ума си към двете страни на този ръб, над краищата на веждите. Като продължавате около година тези опити, ще обикнете музиката, и ще се зароди във вас желание да пеете. Някои мислят, че музиката е отвън. Не, тя е вътре. Господ казва: “Аз съм посадил семенцата, ти ще ги поливаш и музиката ще дойде”.

Статията е прочетена 321 пъти
Назад към брой 62Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024