ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД. АКТИВАЦИЯ НА ТЕЛАТА-ПРОВОДНИЦИ в брой 61

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД. АКТИВАЦИЯ НА ТЕЛАТА-ПРОВОДНИЦИ
Категория: Сърцето, душата

Сега основната работа се провежда на фино ниво. Защото по-плътната материя и пространство се променят по-бавно от фините. Такива са свойствата на плътността. Дори и във вашия свят движението във въздуха и във водата става с различни скорости.
Провежда се прекалибриране на фините тела. В крайна сметка всички тела ще се слеят в едно висше космическо тяло, с промяната на всички останали тела. Т.е., когато свойствата на физическото тяло стават по-фини и идентични по вибрации с астралното тяло, то тези тела се сливат в едно и стават не седем Аза, а шест. И така нататък, до пълното сливане на всичките тела в едно и освобождението на космическото съзнание.

Всяко ваше тяло притежава не само свои характеристики, но и свое ниво на съзнание. Сега сте разнопосочна матрьошка, в която всяко от седемте тела притежава свое ниво на съзнание. В крайна сметка остава едно тяло, притежаващо съзнанието на седемте ваши тела.

При преход в четвърто измерение се усилват вибрациите на тялото-проводник. Т.е. астралното тяло започва да се активизира, синхронизирайки се с физическото. След това физическото тяло се слива с астралното и остават шест тела.

При преминаване в пета плътност се активизира менталното тяло. След това неговата синхронизация с астралното тяло му позволява да се слеят и остават пет тела.

При преминаването в шеста плътност, се активизира светлинното тяло и се стартира процес на синхронизация с менталното тяло, което се слива със светлинното. Остават четири тела. При това частично се изтрива индивидуалната идентификация на душата.
При преминаването в седма плътност се активизира каузалното тяло, което стартира процес на синхронизация със светлинното тяло. Светлинното тяло се слива с каузалното. Остават три тела и т.н.

Въпросът е в това, какво активизира тялото-проводник. Активизацията протича с помощта на енергийното въздействие отвън или отвътре. В предишните ви истории активизацията на астралните тела на учениците е ставала чрез подготовка на физическото тяло и активизация на астралното с външно въздействие на учителя, с негов енергиен тласък. Във вашите магически практики също така са известни енергийни въздействия за активирането на човешкото астрално тяло, спомнете си приказките за превръщане. Те имат реална основа.

Преди човека е имал също така възможност „преждевременно“ да стартира процеса за промяна на съзнанието с помощта на продължителни практики за повишаване вибрациите на физическото тяло и активизирането на астралното. След това се стартира реакция.

По степента си на плътност скоростта на активация на следващото тяло-проводник е една степен по-бърза от предишната. Т.е. най-трудно е стартирането на астралната активизация, след това процесите се ускоряват. Не забравяйте, че за активизацията на телата-проводници е необходимо съзнателно участие и съгласие на душата. Ако тя още не е готова по различни причини да се раздели с тялото от тази измерност, то процесът се спира временно.
Всичко това заедно съставя процеса на израстване в космическо съзнание.

В СЕГАШНИЯ МОМЕНТ ПРОТИЧА ПРОЦЕС НА АКТИВАЦИЯ НА ВАШИТЕ ТЕЛА-ПРОВОДНИЦИ в четвърто измерение. Лъчът на галактическото изравняване от 21.12 стартира този процес отвън.

Скоростта на активизация зависи от степента на готовност при всеки един: от осъзнаването, от готовността на физическото тяло, от активното участие в процеса, от посоката на намерението.

Осъзнаването. Тези от вас, които са осъзнали същността на процеса, вече участват в него осъзнато. Всеки ден осъзнавайте в себе си ставащите промени. Фиксирайте ги. Дори и да са малки, но е важно процесът да не се прекъсва. Защото на определен етап количеството ще премине в качество и ще се извърши скок в съзнанието. Фиксирайки ежедневните промени, ги закрепвате енергийно в съзнанието си.

Готовност на физическото тяло. Започвате да усещате промени също така и във физическото си тяло. Ако физическото ви самочувствие се подобрява, това е показател, че физическото ви тяло се синхронизира с астралното. Ако има влошаване на самочувствието, означава, че процесът на синхронизация е затруднен. Защо? Във физическото ви тяло са останали недоработени някои кармични фрагменти. Обърнете внимание на органа, в който имате проблеми. Това ще ви помогне да определите какво именно има за доработване. Кармични проблеми ще има до процеса на сливане на каузалното тяло. Но на друго ниво. Сега тялото ви изпитва болестни състояния по тази причина и очистването ще продължи във всички тела до каузалното.

Ако повече не боледувате от нищо, значи физическото ви тяло е готово и синхронизирано с астралното. Такива хора започват да сънуват, т.е. помнят преживяванията си в двете тела и могат и двете да ги управляват. Обикновено този процес също отнема известно време. Осъзнавайки астралното тяло на сънищата, човек се увлича и се опитва да го усвои. Малцина от последователите на различните практики продължават нататък, без да се спират на пътешествията по време на сън. И за двата капана се говори в древните ви текстове. Пътешествията и осъзнаването на астралното тяло е увлекателно. Избавили се от оковите на физическото тяло, се чувствате по-свободни, появяват се нови фантастични способности.

Ние разбираме стремежа ви да усвоявате новото. Навремето сте се спуснали в по-малко фините нива за получаването на безценен опит. Просто искаме да отбележим, че увлечението ви по физическото тяло е продължило еони векове. И това е, защото не успявате да се „наиграете“ в своя свят. Разбира се, процесът на активация на следващото тяло-проводник (менталното тяло) протича по-бързо от предишното. И ние се надяваме, че няма да закъсате дълго на това ниво. Впрочем, всеки избор се приветства. И мнозина от вас ще останат тук продължително време, докато се наиграят на новите игри. Или докато не дойде времето на следващия Галактически лъч.

Активно участие в процеса. Тези от вас, които са изразили намерение да отидат в по-фини измерения, вече са стартирали механизма активизация на тялото-проводник. Но зависи много от това, доколко активно участвате в този процес. Може да не правите нищо, защото вашите помощници и учители работят ежедневно с вашето фино тяло-проводник, активизирайки го отвън, реализирайки намерението ви. Някога, ако пожелаете да преминете в ранг учител и помощник, също ще помагате на същностите от по-финия план. Но съзнателното ви участие увеличава скоростта на процеса. Какво се иска от вас? Да си помогнете в активацията на вашето астрално тяло. Техники за активации са ви предадени. Старайте се всеки ден да забелязвате промените в себе си, движението на финото ви тяло. Искаме да предупредим, че при тези, при които процесът е без съзнателното им участие, процеса на сливане може да бъде понякога болезнен. Работата е там, че енергетиката на астралното тяло-проводник се усилва. При вас това се нарича огън отвътре. Затова някои от вас усещат парене, вътрешна и външна температура, втрисане. Това е показателно, че астралното тяло се активизира по-бързо, отколкото успява да се подготви физическото.

Насоченост на намерението. В много от вашите учения вече е разказвано за техниката на реализирано намерение. Вашият живот е процес на корелации от различни ваши намерения. Това се отнася и до процеса на вашия преход. Ако имате непроменливо намерение да постигнете пълно освобождение на съзнанието, то това ще се случи. Но по пътя на освобождението във вас се формират голямо количество други съпътстващи намерения, реализацията на които също се стартира. Например намерението да усвоите ново ниво на осъзнаване чрез сънища и пътешествия в астрално тяло. Капани за вашето внимание има на всяко ниво на съзнание. И да се загубите в астралния или менталния свят е също толкова лесно, както и в материалния. Например в менталното тяло ще са ви достъпни всички знания, които се отнасят до вашия свят. Нима това не е капан за осъзнаването? На астрално ниво съществуват много възможности за чувствено възприемане, неограничени от физическото тяло. Предвиждаме, че мнозина от вас като любопитни деца ще се заплесват през тези етапи от развитие на осъзнаването.

Статията е прочетена 2444 пъти
Назад към брой 61Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024