Какво да очакваме в годината на Змията в брой 58

Какво да очакваме в годината на Змията
Категория: Пророчества

Според китайския календар, годината на Черната водна змия ще дойде на 10 февруари 2013 г. и ще продължи до началото на 2014 г.

На хората през тази година ще се наложи внимателно да обмислят и претеглят всичко, преди да вземат каквото и да било решение, защото змията символизира мъдростта и обича хората, които разсъждават.

Водната змия обещава на всички знаци от зодиака успех в интелектуалната дейност, справедли­во вземане на решения и мъдри действия. Змията се счита за опасно влечуго, внушаващо страх. Тя се придвижва бързо, рязко се хвърля върху плячката си, а отровата на някои от тях е смъртоносна. Но те не са чак толкова страшни, колкото на нас ни се струва. В края на краищата, ако не я закачате, няма да ви ухапе, а от отровата на някои отровни змии правят лекарства.

В България се е наложило неприятно мнение за змиите, докато в страните от Изтока те се счи­тат не само за мъдри, но и за красиви и често ги сравняват с жените. Според китайския календар, годината на Водната змия или годината на Черната змия ще дойде на 10.02.2013 г. и ще продължи до 31.01.2014 г. Основните символи на годината на Черната водна змия са колебливостта и неста­билността. На хората през тази година ще се наложи внимателно да обмислят и претеглят всичко, преди да вземат каквото и да било решение. Защото змията символизира мъдростта и обича хора­та, които разсъждават.

 

ГЛИГАН
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Пътят ви през 2013 година ще бъде лесен. Но в някои случаи това ще бъде тежка година за Свинята. Въпреки нещастията, препятствията, пречките, неуспеха, загубата и като цяло лошия късмет, вие ще се справяте с лекота. Важно е да направите усилие да преодолеете негативната енергия. През 2013 година ще имате напредък в доходите или ще придобиете имущество. Здра­вето, любовният живот и финансовото състо­яние ще бъдат добри за вас през годината на Змията. Свинята ще има шансове да получи до­ста добро количество успех през този период.

КУЧЕ
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

През 2013 година тези, които са родени в го­дината на Кучето, ще бъдат в постоянно про­меняща се среда. До края на пролетта те ще водят активен диалог. Но което е удивително, контактите ще се увенчаят със забележително сближаване. Нереалното усещане за настъ­пващата хармония известно време ще държи в напрежение, генерирайки невероятна енергия. Жизнените сили през този период ще бъдат из­разходвани в деловата сфера, а не за личност­но противопоставяне. В този смисъл годината на Змията може да надмине и най-смелите очаквания.

ПЕТЕЛ
1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

При Петела през 2013 година може да се очаква растеж в кариерата. Ще бъдете щастли­ви да видите развитието и добрите резултати в работата ви. През тази година ви очакват по­зитивна енергия, упорита работа, мотивация, постижения и по-малко проблеми. Ще получите пълната подкрепа на семейството си и близки приятели. Ще бъдете социално активни. Съдба­та ще бъде на ваша страна. Въпреки това са възможни притеснения, свързани със здравето ви. Петелът трябва да се възползва от своята изключителна вътрешна сила и късмет през 2013 година.

МАЙМУНА

1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Родените в годината на Маймуната основно през 2013 година ще бъдат заети с личния си просперитет. Сили и възможности за осъще­ствяване на тази цел ще има предостатъчно. Маймуната ще се фокусира върху подобрения в дома си, върху воденето на семейния бизнес, върху всичко, което ще я направи по-богата и значителна в очите на околните. Представи­телите на този зодиакален знак от китайския хороскоп в годината на Змията решително ще се откажат от романтичните илюзии в полза на суровия прагматизъм. Да видят целта и да иг­норират препятствията ще бъде главният девиз на Маймуната през 2013 година.

ОВЦА
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

2013 година ще бъде благоприятна за вас във всички области на живота. Лесно ще постигате всичко, което искате в тази щастлива за вас го­дина. Периодът е благоприятен за постигане на увеличение на доходи, имущество и успехи в ка­риерата. Родените под китайския знак Овца ще се стремят да работят усилено, за да постигнат целите си през тази година. Много от пробле­мите ви ще се решават автоматично. Съдбата ще бъде на ваша страна и ще преживеете една страхотна година.

КОН
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

За родените в годината на Коня 2013 ще за­почне с високи очаквания. Те могат да се оправ­даят в средата на годината, тъй като по това вре­ме астрологичните влияния ще бъдат насочени към формиране на решителност и буквално ще подтикват този зодиакален знак към заветната цел. Конят ще бъде пълен с енергия и буквално ще бъде в състояние да премести планини. Ако по някакви причини проектите през този период се окажат неудачни, Конят ще се връща към тях отново и отново. Разположението на звездите в годината на Черната змия по най-благоприятен начин ще способства именно тази вътрешна ра­бота.

ЗМИЯ
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

През 2013 година родените в годината на Зми­ята бавно и без особено желание ще се проме­нят. Те внимателно ще се вглеждат в околните и ще изберат някого, когото да следват и въз осно­ва на неговите действия ще моделират своята собствена линия на поведение. Планетарните аспекти обещават активен социален живот. Змията трябва да се концентрира и да действа открито и активно. Ако представителите на този зодиакален знак осъзнаят необходимостта от излизането от сянката, ги очаква успех. Подкре­па в успешното придвижване напред ще окаже присъщата на Змията дисциплинираност. Като резултат – годината може да донесе богати при­добивки.

ДРАКОН
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Родените под покровителството на Драко­на ще преживеят годината на Черната змия с изгода, ако ясно се насочат към кардинални промени в своя ежедневен живот. Дори тези Дракони, които са напълно доволни от себе си, ще почувстват необходимост от промяна. Планетарните аспекти обещават иновативна среда, неочаквани открития. Същевременно някои стари ценности на Дракона могат да загубят своята привлекателност. Вместо тях ще дойде прагматизмът и много по-голяма в сравнение с преди целеустременост и анга­жираност.

ЗАЕК
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Родените в годината на Заека през 2013 година ще се окажат в състояние на непре­станни промени. Впрочем, промените, които ще бъдат осъществени, не е задължително да бъдат отрицателни, за лошо. Но ако нещо е добро, то ще бъде добро в най-висша сте­пен. А ако е лошо, ще ви идва да се застре­ляте. Склонност към преувеличение ще ви донесе силният Юпитер. Същевременно той ще снабди Заека със сполука. В един момент представителите на този знак ще почувстват пълна свобода, каквато не са изпитвали от деня на своето раждане. Това ще бъде кул­минацията на 2013 година.

ТИГЪР
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

През 2013 година за родените в годината на Тигъра се появява възможност от парче­тата на своя живот да съберат много привле­кателна картина. Вярно, първо ще трябва да се справят с много дребни и на пръв поглед незначителни неща. Това ще бъде досадно, но в края на краищата Тигърът ще осъзнае, че не всичко е така просто, че именно от малки­те неща ще бъде построена стълбата за до­стигане на големите и важни цели. През 2013 година Тигърът ще направи толкова, че пося­тото да му стигне за дълго. Тигърът трябва да се гледа в устата. Всичко, което той ще каже, ще се приема като откровение.

БИВОЛ
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

В годината на Змията за тези, които са родени в годината на Бивола, започва нов цикъл. Представителите на този знак ще бъдат по-проницателни по въпросите на вза­имоотношенията. И това твърдение се отна­ся не само до въпросите на секса, любовта и семейството, но също така и до деловата и социалната сфера. Ще се промени всичко, което така много безпокоеше Бивола през по­следните две години. Всичко ще се случва мирно и тихо, но целенасочено и без паузи. Биволът ще може да помага на близките си. Ще съумее да управлява ситуацията увере­но, но деликатно.

ПЛЪХ
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

През 2013 година ще се редуват борбата, усилията и успокоението при вас. Вие сте Плъх и сте достатъчно умни, за да се справи­те с проблемите си. Има вероятност да почув­ствате раздразнение, което ще се дължи на пречките по пътя ви. Въпреки това ще получи­те подкрепата на най-близките си приятели. Няма да се чувствате самотни, в действител­ност постоянно ще получавате помощ и под­крепа от семейството си. 2013 година ще ви предложи енергия, свежи сили и положител­ни вибрации, за да премахнат напрежението и проблемите от миналата година.

Статията е прочетена 1152 пъти
Назад към брой 58Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024