„ЧОВЕШКАТА ЕРА” в брой 57

„ЧОВЕШКАТА ЕРА”
Категория: Сърцето, душата

Историята на човечеството е разделена на периоди в зависимост от това от какво са изработвани оръдията на труда или в каква приоритетна област то работи в дадения период. Каменната ера е свързана с материала, от който са изработени оръдията на труда, бронзовата епоха със следващия основен материал, последван от желязната. В по-ново време наименованието се диктуваше от областите, които бяха приоритет за човечеството – индустриалната ера бе последвана от космическата ера, а тя от информационната ера. Логичен е въпросът – коя е следващата ера, която трябва да даде насока за по-нататъшно успешно развитие на човечеството, което е застанало пред пропастта и ако така продължава, може и да падне и да се озове отново пред необходимостта за нов Ноев ковчег, но ако намери вярната посока, може и да я прескочи и да влезе в космическата хармония като положително тяло?

Отговорът му дойде съвсем наскоро, и то от най-неочакваното място – от Световния форум в Давос, на който една от организациите направи изводи от работата си в областта на човешките ресурси в 36 страни и това даде повод новата ера, в която навлизаме след информационната, да се нарече ...Човешка ера. Причината е, че в условията на световна икономическа криза и безработица има недостиг на...таланти. Ако в каменната, бронзовата и другите ери каменния, бронзовия или железния ресурс са решавали развитието на човечеството и неговото оцеляване, то сега човешкият ресурс ще бъде решаващ. Капиталът е важен и поради това цял обществен строй, в който живеем и ние, се нарича капитализъм, но се оказва, че той не е достатъчен, макар да е едно необходимо условие, да определи и следващата епоха, а се нуждае от таланти, поради което някои учени сполучливо нарекоха следващия строй...талантизъм. Кое налага новата Човешка ера и търсенето на таланти, което в скоро време ще отвори границите и ще предизвика нова миграция?

На първо място това е увеличаването на населението на земята. По най-общи прогнози в съвсем недалечно бъдеще се очаква човечеството да надмине 9 милиарда. Това означава необходимост от храна за изхранването му, каквато още сега липсва за значително по-малкия му брой. Не случайно през средата на миналата година ООН, без да ни кара да ставаме вегетарианци, ни призова да ползваме по-малко месна храна, за да запазим повече ресурси на земята, а цените на хранителните стоки само през последните няколко месеца рязко са скочили, което е тревожен симптом за изхранването на планетата. Традиционните методи за производство и подготовка на храна явно трябва да се променят, а това „традиционни хора” не могат да направят. Нужни са таланти в най-общия смисъл на думата, които революционно да мислят и действат в различни посоки. Таланти изисква и новия проблем, свързан също така с въпроса  ще скочи ли човечеството в пропастта или ще я прескочи – въпроса с екологията, от който ще зависи също спасяването на нашата планета. Не по-малко таланти ще бъдат необходими и в областта на космическите технологии, защото човечеството от една страна вече се подготвя да се изнася на други планети, а от друга страна трябва да се подготви за космически срещи с други цивилизации и други форми на живот.

За да може да насочи обаче таланти  във всички тези сфери, на човечеството са му нужни таланти първо да го изведат от тежката икономическа криза, в която попадна през последното десетилетие. А такива таланти липсват - показва последното проучване  в Америка, Азия и Европа. В условията на криза и безработица има недостиг, констатиран от компаниите, от хора с талант, които могат да извадят и тях, и обществото от кризата. Дори някои да имат талант, то той не може въпреки желанието им да се разгърне. Причината е в обучението на хората, които дори и при талант, при наложена неправилна методика и форма на образование не могат да го развият. Следователно в Човешката ера, в която Човекът като ресурс ще решава бъдещето на света, от Образованието зависи какъв човек с какви таланти ще се създаде.

   Традиционното образование днес все още е далеч от подготовката на такъв човек. Причините защо това досега не се  е осъществило са много, но по-важно е да се види какви са условията, които трябва да се спазват от откриването на таланта до реализацията му. На първо място всяка учебна институция трябва да си търси талантите, а не както е сега да чака хората сами да дойдат и измежду тях евентуално да намери някой талант. На второ място образованието трябва да разрешава свободно мислене и новаторство, а да не изисква наизустяване или зубрене на достигнатото до тук. На трето място обучението трябва да бъде гъвкаво, предвиждащо връзка с други специалности и дори смяна на изучаваната професия. Още от най-ранно време талантът трябва да се обучава в работа с екип – особено в сложния съвременен технологичен свят.  Друго условие за развитие на таланта е връзката на обучението с практиката. Компанията трябва да следи обучаващите се по предмета и на дейност, да ги въвежда в базата си и после да им предлага реализация.

Друго не по-малко важно условие за развитие на таланта е подходящата домашна среда, която да отключи този талант. В това отношение и генетиката играе ключова роля, която тепърва предстои науката да изясни. Не по-маловажна е и технологичната среда в най-общия смисъл на думата, в която талантът да може да се развие и прави открития. Неслучайно невзрачни на пръв поглед специалисти поради липса на технологична база у нас в чужбина се изявяват като ярки таланти и са едни от най-добрите специалисти. Причината за добрата изява на наши таланти там е и в това, че за съжаление у нас се мисли за задоволяване нуждите на настоящето, а в много от другите страни се гледа на обучаващите се с поглед за тяхното развитие 5-10 години напред.

Нашият свят е глобален. Изпълнението на всички тези условия в областта на образованието  в една страна в нашата информационна ера веднага става достояние на друга. Събирането на плюсовете от различни страни може да предизвика отприщването на много и различни таланти. В едни страни вече има опит като в САЩ и Европейския съюз в областта на създаването на база, на свързването на обучението с проекти в технически смисъл, а в други страни като в Русия опит в стратегическото планиране и връзката с проиродата в родовите имения, с използване на новите технологии. Не случайно държавните им ръководства се интересуват и посещават видните учебни и научни обекти едни други за обмяна на опит въпреки политическите им различия, осъзнавайки вече заплахата пред човечеството.

 В процеса на отглеждане на таланти няма големи и малки страни, както няма големи и малки страни в изкуството. Българският народ, оцелял през петте века на мрачно турско робство благодарение на образоването на следващите поколения, макар и само със 135-годишна най-нова държавническа  история, поемащ положителното и от Запада, и от Русия, има традиции, които могат да му служат като основа за издирването и подготвянето на нови таланти, които да  сподели и с другите страни в нашия глобален свят, чрез което да допринесе за развитието на човечеството и в новата Човешка ера.

Статията е прочетена 555 пъти
Назад към брой 57Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024