Човекът е течен кристал, който трябва да кондензира и да излъчва Любов-Светлина в брой 7

Човекът е течен кристал, който трябва да кондензира и да излъчва Любов-Светлина
Категория: Сърцето, душата
Часът на определеното отдавна време идва. Към него енергиен щит ще активира Портала 11:11

Интервю с Красимир Куртев – Алеф

Красимир Куртев – Алеф е известен експерт в метафизичното, езотеричното ясновидство. Занимава се с минералотерапия, билколечение, аромотерапия, акупресура, тълкува аурата, засилва вътрешния потенциал с древни мистични методи. Чрез библейския ключ на Соломон сбъдва желания и събития. Предсказва чрез „Огледалната книга”. Освен това, е и тибетски Фънг Шуй кристал мастер - литотерапевт. Обучен е от старейшините на Кабаластичните и Херметичните традиции на изкуството на свещените пентакли, въздействащи мощно чрез Тиванския шрифт.
Като окултист работи с така наречения „Библейски ключ”, разкодирвайки заложеното във всички свещени книги. Използва Правилото на Едем, като създава енергиен вятър, който се завихря от менталното ниво, през астралното и етерното до физическото. Притежава енергийност 48Q. Автор е на две книги – „Великата симбиоза” (2008 г.) и „Защо не ни върви?” (2010 г.), както и на над 10 000 публикации и статии у нас и в чужбина. Притежава от всички минерали и кристали и то от всяка точка на Земята. Чрез тях предсказва, лекува и прави диагностика и прогностика.

- Г-н Куртев, много послания, приети от Възнесени учители, говорят за 11-я час и за Портала 11:11. Какво се крие зад тези цифри?
- Зад въпросните числа се крие код, който е залегнал във всички свещени книги и апокрифи. В християнството е застъпен като периода от време, наречен „Денят”. Ето какво казва Библията за него: „Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, Казва Господ на Силите, Та няма да им остави ни корен, ни клонче”. (Малахия 4:1).
Ислямът пък го нарича „Часът”: „Часът е обещаният им срок. Часът е най-злочестият и най-горчивият”. (Сура Луната, Ал – Камар, аят 46).
И двата източника говорят за настъпването на т. нар. Преход; за преминаването на Земята в по-високо енергийно и еволюционно ниво, когато идва времето да се отсее житото от плявата, както казва Исус: „...и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън”. (Матей 3:12). И още: „Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми”. (Матей 13:29).
Това е времето, когато петата подвластна раса си отива и на нейно място идват шестата и седмата раса. Времето на по-извисените, с по-голям интелект, по-духовни, по-развити, с ясно виждане и с добре развити телепатични способности хора, които ще населят Земята.

- Петата раса и четвъртото измерение (4D) свързани ли са?
- Някои мои колеги не правят разлика между Пета раса и четвърто измерение. Говори се и за Пето измерение, което е грешно. Времето на петата раса е епохата на Водолея, в която ще се постигне т.нар. Ел Ша Дай, както казва Дънов. Този преход се нарича още Мер-Ка-Ба или Мер-Ки-Ва. Планетарната книга за бъдещето Библията също говори за новата епоха. В книгата си „Великата симбиоза” съм описал подробно за навлизането от Риби във Водолей. Но тук ми се иска само да цитирам Библията: „И Той изпраща двама от учениците Си и казва им: Идете в града; и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете подир него.” (Марк 14:13). Свещеното писание споменава над 300 пъти човека, носещ стомна с вода, т.е. епохата, която ще промени човешкото мислене. Колелото на тази епоха вече е задвижено от 1989 година и сега тече подготовката за прехода. На 08.08.2008г., 09.09.2009г., 10.10.2010г., вече са „запалени” кристалните структури - розовата, синята, зелената, рубинената, които ще повлияят върху развитието на Земята в положителен аспект. На 11.11.2011 година цялата гама от кристалните структури ще активира един енергиен щит над Земята, което ще направи прехода по-плавен и мек.
Атлантите някога са били в сходна ситуация, използвали са и кристалната връзка, но са загинали като цивилизация и четвърта раса на Земята. Загубили са битката за еволюция, която сега се повтаря.

- Какво да очакваме като начало от нея?
Задействалият се над Земята космически прах ще повлияе на съзнанието ни. Ще промени и начина ни на хранене, на общуване. Старите ценности ще изгубят своето значение. Материалното ще отшуми и ще отстъпи място на духовното. Това е истинското навлизане в 4D. Някои ще си останат в 3D, но катаклизмите ще ги отсеят. Но не според нашето човешко, а според божието пресяване: „Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи”. (Матей 10:30).
Библейската мъдрост говори на много места за портала 11:11. Но метафористично. И в текстовете с индекс 11:11 става дума за т.нар. „свиване” на Земята и за магнитното поле: „Ето, ще докарам зло върху тях, от което не ще могат да избягнат; И ще извикат към Мене, - но няма да ги послушам”. (Еремия 11:11); „И южният цар ще се разсвирепее, и като излезе, ще се бие с него - със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка”. (Данаил 11:11); „И в оня ден Господ пак втори път ще възвърне с ръката Си останалите от людете Си, които ще останат от Асирия, от Египет, от Патрос, от Етиопия, от Елам, от Сенаар, от Емат и от морските острови”. (Исая 11:11); „А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха”. (Откровение 11:11); „Но земята, към която преминавате да я притежавате, е земя богата с гори и долини, която пие вода от дъжда на небето”. (Второзаконие 11: 11).
За опцията 11:11 има един апокриф от Ал Бухари, в който се казва: „Слънцето ще залезе към единадесетият час и след време, отговарящо на този час (11 минути, б.а.), ще настъпи изгрев, който ще трае близо половината от единия час, тогава ще настъпи Часът на определеното време”.

- На 19.ІІ.2013г. маите ще направят своята заключителна церемония по отварянето на Портика в чест на новия цикъл, като съберат 13-те кристални черепа, казва Мелхизедек. Защо тъкмо така?
- Въпросното събиране на 13-те кристални черепа повтаря подредбата и конфигурирането на 13-те цикъла, които, събрани в едно, ще въздействат и подготвят паралелите и меридианите на планетата Земя за вливането на новата енергия.

- Кристалите, като носители на генетичното родство на човечеството, вероятно ще имат специална роля в идването на новата енергия, на новото съзнание?
- Разбира се, че кристалите ще поставят „печати” върху човека, изразени като ново ДНК. Това може да стане само по един начин, чрез вибрациите на самите кристали. Новото съзнание, всъщност, е добре познатото старо такова, описано в апокрифи, трактати и др., само че с променени мисловни, а оттам и духовни параметри. Става въпрос, обаче, за настройването на човешката решетка спрямо земната кристална решетка, т.е. за влизане в абсолютна хармония с природата като цяло.

- В. Шемшук казва, че в кристала е скрита тайната на преминаване на живота и божествеността. Какво ли значи това?
- Както вече е доказано, човекът е течен кристал. В дълбините на подсъзнанието му е заложена космополитна памет. В случай, че той, човекът, не е само консуматор, а и търсач, ще съумее да направи онзи важен мост между подсъзнанието и съзнанието.
Кристалната решетка се изгражда от 4 елемента, а след като те се слеят в едно, образуват петия елемент Етер-Любов, т.е онази Божествена енергия, която трансформира материалното в духовно. А петте елемента (огън, вода, въздух, земя, етер) са в основата на всяко сътворение. Кристалът е породен от изпаряването на елементи, предизвикано от прякото действие на огъня, или от разтварянето с помощта на водата, така че, преминавайки през тази цикличност на елементите, той повтаря преминаването на живота и божествеността. Та нали материята, както казва Жан-Мишел Гарние, „не е нищо друго освен кондензирана, концентрирана и често кристализирана Любов–Светлина”.

- Твърди се, че чрез заряда на високоенергийната плазма кристалът на кварца зачевал органични структури. Това възможно ли е?
- Не е изключено. Когато човек се вглежда внимателно в кристално кълбо, незабележимо за себе си може да преминава в режим на изменено състояние на съзнанието, в понижена кохерентност. В случая се извършва формиране не само на вътрешни суперхолограми в мозъка, но и мощното им излъчване навън през най-главните „антени” на организма - очите и епифизата. Под въздействие на това излъчване атомите на кристала могат да променят положението си в кристалната решетка или енергийното си състояние. Така в кристала ще се осъществи запомняне на проектираната върху него суперхолограма. Колко дълго ще се пази в него - секунди или столетия, зависи от много фактори - от особеностите на „пазителя”, от въздействието на други излъчвания върху кристала...
За да се „прояви” картината в кристала, съхранената в него холограма трябва да се облъчи със същите („опорни”) кохерентни вълни, както при записа. Това може да стане и след известно време и веднага - едновременно с проектирането на суперхолограмата. Тогава „авторът” на картинките ще види в кристала собствените си мисли – образи, генерирани от него самия или получени от външното информационно поле. На същите образи ще може да се полюбува и страничен зрител. Главното е той да може да влезе в необходимото кохерентно, съгласувано, състояние. Това е само един от механизмите за появата на тайнствените картинни видения в кристалите.

- Освен човекът, кой още може да проектира подобни картини?
- В кристала могат да попаднат образи непосредствено от информационното поле. За целта е необходимо приемащият „уред” да е настроен на определена честота. Причина за такава настройка може да бъде предварително външно въздействие върху кристала. В резултат на подобно „програмиране”, той ще стане самостоятелен приемник на отвъдни холограми. При облъчване на тези холограми с кохерентни вълни от стоящия до кристала човек, в дълбочината на кристала ще се „прояви” разшифрован образ - картина, приета от финия свят. Колосалният информационен капацитет на Кристалната решетка може да фиксира огромни обеми от най-разнообразни сведения, приети от информационното поле. От житейски сценки на древни индианци (в кристалните черепи), до здравословното състояние на хора, имали някога контакти с този кристал...

- И точно върху това уголемяване на образите в него се основава холографската микроскопия...
- Да, защото размерите на образите във вътрешността на кристалите могат да са различни и дори да се променят в процеса на наблюдението. Теорията също го допуска. Ако към холограмата се насочи излъчване, различно по дължина на вълната от използваното при записа, възстановеното изображение изглежда по-голямо или по-малко от записаното. Ако разчитащата вълна бъде по-дълга от използваната при записа, обектът се увеличава. Върху този принцип се създава холографската микроскопия. Когато човек концентрира вниманието си, той неволно пренастройва честотата на своите ДНК-молекули. Променят се и характеристиките на изходящото от него кохерентно излъчване. С това се обяснява и загадката на гадателя, който се приближава по-близо до кристала, за да увеличи и разгледа по-добре холографския образ.

- Кой е „свързочникът” в човека с този невидим свят?
- Това е третото око, загадъчната крушовидна и шишаркоподобна жлеза – епифизата, голяма колкото грахово зърно с червено-кафяв цвят, и намираща се пред малкия мозък. Епифизата заедно с хипокампуса и неговия силициев кристал съхраняват дълготрайната памет. Третото око е погледът към отвъдното, към дълбоките предели на космоса. Чрез мисловно-интелектуален процес то свързва чистата Космична енергия, Духа, с материално-емоционалните ни състояния, които се изразяват от съзнанието (Душата). т.е., свързва Духа и Душата.
Чрез енергизатор (елементарна частица, поток или лъч от енергия) отвън, то може да приеме информация от Космоса. Медитиращият маг насочва този лъч към епифизата и Силициевия кристал, при което в съзнанието му изникват образите на кодираните обекти. Епифизата ги разкодира и подава на кората на главния мозък за реализиране. Тя е нещо като „антена”, която придава на човека екстрасензорни качества, т.е. да може възприема и излъчва фина енергия - да „вижда” ставащото извън организма и вътре в него.

- Изследванията от последните години потвърждават ли древните знания за епифизата?
- Вече се знае, че в епифизата се съдържа т.н. „мозъчен пясък” (acervulus cerebralis) - минерални телца със сферична форма и размери от част от милиметъра до 2 мм. Рентгеноструктурният анализ фиксира в „песъчинките” наличие на силициевосъдържащи кристални структури, в които се проявяват необичайни информационни качества. В техните микрокристали се съдържа холографска информация за целия човешки организъм. Това води до извода, че „кристалите” на епифизата образуват главния център на човешкия организъм, определящ ритъма на пространствено-времевото му съществуване. Учените смятат, че синхронизацията в този център се осъществява не без участието на външни излъчвания на електромагнитната природа, разпространяващи се мигновено от редица космически обекти, като слънцето, Луната, планетите. А също и че основното, фундаментално качество на квазикристалите на епифизата е способността „да се притегля” от пространството полевия фантом, душата, и да се задейства процесът на нейната материализация. Обръща се внимание и на учудващата подвижност на този тайнствен орган, който е в състояние да се върти подобно на око, дори се търси прякото му сходство с очната ябълка, тъй като има леща и рецептори за възприемане на цветове. А дейността му до голяма степен се стимулира от светлинните сигнали, постъпващи от очите. Нищо чудно, след като и мозъкът ни е организиран по особен начин кристал. И след като кристалът е неутрален обект, по думите на немския минералог Марсел Фогел, чиято вътрешна структура се отличава със съвършенство и равновесие. Затова вибрациите на неговото структурно съвършенство могат да разширяват и повишават силата на човешкото съзнание, общуващо с него. Ненапразно Едгар Кейси сочи, че атлантите с помощта на кристали можели да се подмладяват, да удължават живота си до 1000 и повече години. А башкирският фермер Радик Богданов видял насън „устройство за подмладяване”, представляващо огромен кристал с изумруден цвят, което излъчвало тайнствена енергия, която заличавала бръчките, изпъвала кожата, давала усещането за щастие и лекота в цялото тяло. По-късно той конструира своите експериментални „кълба” с невероятни качества. Подобрявали съня, самочувствието, настроението...

- Как, всъщност, минералите оказват пряко въздействие върху човешкото съзнание на клетъчно равнище, оттам и на физическо?
- Минералите и кристалите по своята същност са феноменални. Те влияят еднакво добре както в духовен, така и във физически план. Примерно, ако се изчисли на определен индивид кои минерали са необходими за балансиране на аурата и биополето му, то съответната група от минерали и кристали ще способства за правилното протичане в него на хармонизиращата енергия Кундалини. Амазонитът, например, съдържа същите съставки, каквито и медикамента Panangin, с който се лекуват сърдечните аритмии, причинени от ниско ниво на серумен калий. С тази разлика, че при минералите и кристалите няма противопоказания и странични ефекти.

- Ще споделите ли някои ваши препоръки за изчистване с помощта на кристалите. Как се приготвя клъстерната вода?
- Няма универсални рецепти, които да са в полза на всички хора. Всичко е строго индивидуално, съобразено с особеностите на здравословното състояние на човека.
Клъстерната вода е структурираната вода, елексир и настройка, която се приготвя прецизно, при определени състояния. За всяко отделно заболяване тя се приготвя с различни минерали и кристали. И все пак, мога да препоръчам една рецепта за прочистване с клиноптилолит (клиновит).
Поставя се клиноптилолитът в бутилка с нехлорирана вода (минерална или изворна) за една нощ с отворена капачка на открито. След което се пие по една водна чаша сутрин на гладно, на малки глътки, като кафе. Няма странични ефекти, водата става целебна и йонизирана. Тя нормализира кръвното налягане, премахва безсънието и напрегнатостта. Помага и при профилактиката на язви, гастрити, колити, проблеми със сърдечно-съдовата и нервната система.
Статията е прочетена 3575 пъти
Назад към брой 7Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024