Основни щрихи към Великия преход в брой 55

Основни щрихи към Великия преход
Категория: Сърцето, душата

Вътрешното усещане при хората започва да се засилва и всеки човек улавя все по-осезаемо идващите от космичното пространство лъчения. Всичко, което до сега е било в границите на неуловимия за човешките сетива спектър, увеличава своето влияние и хората улавят все по-отчетливо влиянията от Космоса. Сега тази енергийна вълна започва да се разпростира върху хората и усилва все по-ярко изразяващия се отклик на земната атмосфера, а с нея и катаклизмите по различни точки на планетата. Промените се задействат от молекулите на частиците, улавящи стигащите до тях енергийни вихри, а с това и завихрящия се момент на слънчевото изригване се усеща по-осезаемо. След като се изравни и уравновеси наличното за момента енергийно поле, всичко това ще започне да утихва в атмосферата на Земята, а с това и климатичните промени ще се установят като трайни и не дотам унищожителни върху планетата и хората.

 С помощта на своите свръхчувствителни енергийни полета вие сте като антени, поемащи и разпределящи според нуждата електромагнитните излъчвания от космичното пространство. Следващите години ще бъдат наситени с енергийно проявяващи се излъчвания и ще бъде установено равновесие с помощта на настройките на тялото при човешките индивиди, както и върху останалите живеещи на планетата съзнания ще бъде установено електро-магнитно лъчение, произхождащо от централните участъци на вашия планетарен поток.

С настройването към променливия характер на лъченията ще бъде установено динамично равновесие на различните части на системата, наречена човек, и това е с оглед по-нататъшното му възнесение от човешко същество с тримерна плътност в следващия етап от прехода в неговото поле. С настройването на човешките единици се осъществява единен подготвителен подход и всяко човешко същество може да избере как да продължи да се развива. Едни са в застой и предпочитат да си останат в сегашните условия на изява, защото имат желание да усъвършенстват себе си в тази степен на проява на Духа в тримерното пространство-време, докато други с трепет и нетърпение очакват промяната на условията на Живот да ги изтласка напред, в следващото ниво на проява, за да продължат да се усъвършенстват при вече новите за тях условия, които им осигуряват ново поле за изява и хиляди нови възможности на Духа.

С тази електро-магнитна вълна се задействат всички нива на съществуващото в момента поле и става преобразуване и обединяване на постиженията на човешкия индивид с постиженията на Централното ядро и излъчения поток достига до тях, давайки тласък в развитието им. С реализацията на тази монадическа проява се подсигурява прехода в следващото измерение.

Земята ще продължи да се променя и нищо вече няма да е както преди, макар на пръв поглед хората да се улавят в капаните на страха, всичко ще бъде в нов по-високо честотен заряд и те постепенно ще установят, че трептят на следващото ниво на вибрация, което е постигнала тяхната система от тела заедно с целия земен организъм. С помощта на своите извънматрични половинки те ще продължат да се развиват, добавяйки нови октави в своите ефирни тела. Така с повдигането на вибрационната честота на Земята и човешкото съзнание ще промени своя честотен диапазон.

Заложбите на монадичните съзнания ще продължат да ги тласкат напред в развитието им и тази енерго-материална структура, излъчвана от честотния им диапазон ще се проявява все по-стабилно, достигайки до съзнателно и последователно преминаващо в полето на творчеството им съзнание.

Енергийната вълна, носеща признаците и познанието от по-висок мащаб, ще осигури тяхното интегриране с абсолютното поле на земния организъм във вече новата планетарна решетка.

По този начин изложих в по-достъпен вид стъпките на предстоящия енергиен преход. С наложителния специфитет на актуалния енергиен поток вие ще продължите построяването на следващото ниво на изява на своето аналитично съзнание след преминаването на основния етап от предстоящото събитие. След като се съедините с основното си звено, трептящо на следващото ниво, вие ще бъдете в синхрон с излъчващия се от Централното слънце поток и ще започнете да осъзнавате в по-голяма степен съпринадлежността си към Цялото.

С това ще приключа изясняването на предстоящите събития. Има много незадоволително посочени събития, но това се налага от невъзможността на вашето съзнание да приеме и асимилира частта от прехода, която е в чисто технически параметри, и не е нужно да бъдат пояснени отделните стъпки от тази синхронизираща  ви с Цялото систематична вълна. Мисълта ти се отклонява и недостатъчното припокриване между нашите потоци затруднява предаването на информационния пакет.

Моят съвет към теб е да се опиташ да се синхронизираш с абсолютното си поле на изява, за да можем следващия път в по-голям синхрон да отразим ясно и стегнато аналитичния модел на Великия Преход. За сега ще спра дотук, защото онова, което споделих е достатъчно за момента. До скоро. Азо

Статията е прочетена 2150 пъти
Назад към брой 55Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024