Сънят в брой 54

Сънят
Категория: Екология, здраве

За да бъде здрав, човек трябва да знае кога да ляга и кога да става. Като легнете навреме, тяло­то ви ще почива, а духът ще се учи.

Сънят е физиоастрален живот на земята. Яде­нето е чисто физически живот на земята.

Работата е умственият живот на земята. Само по време на сън човек добива своите енергии. Яденето е процес, при който енергиите се турят в действие, а работата е използване на придобити­те вече енергии.

Ще дойде ден, когато човек ще може и без сън. Сънят е почивка само за онези, върху които ра­зумните същества работят. По този начин тяхното съзнание ще се повдигне. За да дойде до по-висо­ко съзнание, човек трябва да придобие равнове­сие между ума и сърцето си. Щом дойде до това равновесие, процесите в неговия организъм ще стават правилно.

Сънят се е наложил на хората поради наруша­ване на Божествените закони. Сънят и смъртта не са били предвидени.

Колкото по-рано ляга човек, толкова е по-добре за него. Защо? Които рано лягат, те поглъщат всичката събрана прана, т.е. жизнената енергия в атмосферата. Които късно лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма вече нужното количество пра­на за организма им. По-късно от 12 ч вечерта не лягайте. Изобщо часовете, определени за лягане са 20, 22 или 24.

Съвременните хора трябва да лягат вечер най-късно в 22 часа и да стават най-късно в 5 часа. Който иска да живее хигиенично, да бъде здрав, трябва да ляга и да става рано.

Злото расте механически, а доброто расте ор­ганически. Никога не оставяйте една лоша мисъл да работи във вашето съзнание.

Вечерно време преди да заспите, прегледайте сметките си и не оставяйте в съзнанието си лоша мисъл да работи, защото тази лоша мисъл ще спре вашия прогрес и ще напакости и на другите също.

Преди да легнете да спите, ще се съблечете и ще кажете: „Господи, благодаря Ти за живота и за всичко, което ми даде."

Светиите спят малко - един-два часа за тях са достатъчни, но за обикновените хора пет часа сън са достатъчни.

Засега 7 часа сън са необходими за вас. И 5 часа сън могат да ви задоволят, но при условие да спите непробудно.

За онзи, който знае кога да спи, колко време да спи и как да спи, сънят е благословение. Не мо­же ли да спазва известни правила при спането, човек спи, без да се ползва от съня.

За да бъде човек в хармония с космическите течения, главата при спане трябва да бъде към се­вер или към изток.

Прозявката показва, че в известни сили и енергии на човека има застой. Прозявката като природен процес има предвид да възстанови из­вестен ред и порядък на нещата. При всяка прозявка в човек се влива нова енергия.

Вечер, като си ляга, човек трябва да се огради добре - къщата си, леглото си, тялото си, както и всички части на организма си. Това са правили хората от най-старите времена, било с молитви, било с песни. Днес вие си лягате и казвате фор­мулата: „Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов."

Статията е прочетена 1445 пъти
Назад към брой 54Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024