ДЕЦАТА НА НОВАТА МЕЧТА в брой 54

ДЕЦАТА НА НОВАТА МЕЧТА
Категория: Сърцето, душата

Това е една невероятна история за деца, родени с ДНК от бъдещето. Много от съвременните родители вече са достатъчно пробудени, за да разпознаят и да са свидетели на съществуващите чудеса, проявявани от децата им, и след това да ги споделят в по-широко информационно поле, за да подпомогнат някак си преодоляването на потисничеството и/или направо депресиите, които окръжаващата действителност оказва и предизвиква у тези – вече наистина много на брой – прекрасни същества – само защото липсва разбиране на фактите.


Интервю на Даян Купър с Друнвало Мелкхизедегкх


ДАЯН: И така, Друнвало… Кои са тези „Деца на Новата мечта”, от които си така развълнуван?


ДРУНВАЛО: Има 3 различни вида деца, които се появяват в света ни днес и които аз съм в състояние да различа. Първите, за които знам, са така наречените Супер психо деца от Китай.  Вторите наричаме Индиговите деца, а третите са наречени Децата на СПИН.

Е, третата група е тази, която лично мен ме интересува най-много – Децата на СПИН.  Преди 10 или 11 години в САЩ имаше едно бебе, което се роди със СПИН. Направени са му тестове при раждането и на 6-месечна възраст, като и двата теста потвърждават наличие на вируса на СПИН. Тестваха детето и година по-късно и то още си беше ХИВ позитивно. След това не го тестваха, докато то не навърши 6 години, и изумителното в това изследване бяха резултатите, които показаха, че детето въобще не е болно от СПИН! Всъщност изследванията показваха, че няма дори и следа – каквато и да било! - от съществувала СПИН или ХИВ инфекция. Оттам го заведоха в UCLA  /ЮКЛА –Калифорнийския Университет  – известен като една от най-престижните и добре финансирани учебни и научни институции в света, също с футболния си отбор, но най-вече с Центъра за авангардна медицина на името на Роналд Рейгън. За ползващите английски – ето линк: http://www.uclahealth.org/homepage_med.cfm - бележка на преводача ЕРБ/, за да разберат какво става, и тестовете, направени там, показаха, че детето не е с нормална човешка ДНК. В човешката ДНК ние разпознаваме 4 Нуклеинови киселини, които се комбинират в групи от по 3 създавайки така 64 различни комбинаторни единици, които се наричат кодони. Човешката ДНК навсякъде по света винаги показва, че 20 от тези кодони са включени/активни, а останалите са изключени/неактивни – с изключение на 3 от тези последните, които са СТОП и СТАРТ кодони  / те са в непостоянно, неизяснено и нестатично състояние, т.е. в различно време и ситуации се наблюдават ту във включено, ту в изключено състояние – бел. на преводача ЕРБ/, съвсем като при компютрите. Науката винаги досега е предполагала, че тези кодони, които са постоянно изключени, са нерелевантни вече програми от нашето минало.

Аз пък съм ги смятал за аналог на приложенията в компютрите. Както и да е. Това момченце имаше 24 включени/активни кодона! – с 4 повече от всяко до момента изследвано човешко същество. След това започнаха да тестват това дете с цел да проверят колко силна е имунната му система. Те взеха една смъртоносна за клетките доза СПИН-вируси, които нанесоха на дъното на тестова стъклена чинийка /чинийка на Петри/ и ги смесиха с клетки от детето - и неговите клетки останаха съвършено незасегнати. Те продължиха да увеличават смъртоносността  /вредността и количеството – бележка на преводача – ЕРБ/на болестотворната субстанция,  достигайки в края на краищата до 3000 пъти над необходимото, за да се инфектира човешко същество, но неговите клетки си оставаха все така здрави и незаразени. След това започнаха да тестват кръвта му с други вредности – като рак например – и установиха, че детето е имунизирано срещу всичко! А след това намериха още едно дете, при което тези кодони са включени, а после още едно, и още едно – и после 10 000, а после 100 000, после милион от тях и сега, в този момент, на база наблюденията си върху световните данни за тестовете на ДНК оттогава досега, специалистите и учените от  Калифорнийския Университет са изчислили, че към момента 1% от населението на планетата ни вече живее с точно такава нова конфигурация на своето ДНК. Излиза, че това са около 60 милиона души, които вече не са човеци според старите критерии.


ДАЯН: Дали този нов тип активация на кодоните се установява само в новородени или скоро родени хора?


ДРУНВАЛО: Ами, повечето са деца, но сега те вече започват да откриват също и възрастни с такова ДНК – нещо като теорията за ефекта на стотната маймуна /Ефектът на стотната маймуна най-достъпно и най-емоционално е описан от Паулу Куелю като куриоз, при който една маймуна на един остров почва да мие кореноплодите, с които се храни, и после това се пренася като поведенчески модел върху всички маймуни на острова, както и върху тези от съседните острови, без да е налице възможност за физически контакт, който да обяснява случилото се с показване или  имитация – бел. на преводача – ЕРБ/. Сега вече най-различни хора са „засегнати” от това и то се развива наистина бързо. Вижте, процесът започна само преди около 5 години, когато почти никой не е имал това, а сега се разпространява – точно като болест /епидемия – бел. на преводача – ЕРБ/. Изглежда като пробив и това е само началото.

Една друга част от това е свързана и се докосва до изложеното в книгата  „Разбиване на Библейския код” – става дума за обработване на текста на Стария завет /Библията/ на иврит през една специална компютърна програма за дешифриране. Ако погледнете на 164 страница в тази книга ще видите какво се случило, когато изследователите изписали в програмата думата СПИН, за да видят какво ще излезе. А именно – когато направили това, програмата „отговорила”  с разшифровка, съдържаща думи като „ХИВ” /HIV – Human Imunnodeficiency Virus – Вирус на човешката имунна недостатъчност – бел. на преводача – ЕРБ /, „във кръвта”, „имунна система”, „смърт” – т.е. всички неща, които бихте помислили като асоциации при споменаване на думата СПИН, но най-долу, в ъгъла, се мъдрело едно изречение, което те въобще не разбирали защо е там, и то гласяло „Край на болестите”!  А аз вярвам, че точно с това, което се случва сега, си имаме работа тук.  Науката заяви, че всъщност вече са се появили толкова много хора с такава нова, извънземна ДНК, че всъщност учените сега вярват, че една нова раса се поражда на Земята – и очевидно това са хора, които просто не могат да се разболяват. А сега нека ви кажа и това, което е наистина невероятно – учените вярват, че това е един специфичен емоционален и ментален отговор на тялото – нещо като вълна, преминаваща през тялото и предизвикваща ДНК-структурата да мутира по определен начин. Аз поработих с Грег Брейдън по въпроса, а той е един от първите, които заговориха за това явление – и ние вярваме, че има три аспекта/части в проявлението на този феномен:

Първата част е „Съзнание, което вижда Единството”. Това е Съзнанието, което вижда Цветето на живота. То вижда Всичко, което е взаимообвързано и свързано по всякакви начини. То не е способно да вижда каквото и да е като изолирано, единично, отделено. 
А втората част е „Да си центриран, фокусиран в сърцето – да обичаш”. 
И третото е „Да напуснеш полярността  - да престанеш да осъждаш света”.
Доколкото непрекъснато съдим света, квалифицирайки го като добър или лош, то ние постоянно сме в полярността и поддържаме статус на пропадане /честотно – бел. преводача/.
Аз лично вярвам, че тези хора /с новото ДНК/ по някакъв начин успяват да преодоляват  о/т/съждането  и подържат състояние, в което виждат всичко като Едно и изпитват любов. Каквото и да извършват във вътрешния си мир, те „произвеждат”, излъчват вълнова форма, която, показана на екрана на компютъра, изглежда почти идентична на ДНК молекулата.
Така че изследователите смятат, че чрез самото изразяване на живота си, чрез преживяванията си тези хора достигат и идентифицират своята ДНК и така, предизвиквайки резонанс в нея, променят тези 4 кодона, а това им създава имунитет против всички болести.
Това, което те не знаят – и тук е сега полето на големите проучвания – е, че, добре, те имат такъв имунитет, но дали няма и още нещо свързано с това? Те биха могли да са безсмъртни – кой знае! Може би има и други характеристики на мутацията, за които ние не можем дори и да мечтаем. Аз често се чудя дали например те не са постоянно свързани помежду си? Дали някаква форма на телепатия вече не се е появила и не се случва?


ДАЯН: Виждал си някои от тези хора? Те достъпни ли са среща и контакт?


ДРУНВАЛО:  /просто виждам как тук Друнвало й се усмихва по оня начин, който е само негов  – бел. преводача/. Ами-и-и, знам за това вече малко повече от две години, аз лично се мъча да следвам техния път и мисля, че съм успял да схвана и да практикувам добре това, което и те правят. Влязох в Меркабата си и поисках от моето подсъзнание да промени кодоните по същия начин и откакто направих това  – преди повече от две години – аз всъщност не съумявам да се разболея. Не знам дали съм успял да ги променя, или не. Предполагам, че единственият сигурен начин да узная това е да си направя ДНК тест. Обаче, това, което знам със сигурност е, че през това време съм бил изложен на всички зарази, които можете да си представите. Например, когато някой се разболяваше, аз нарочно контактувах и се опитвах да прихвана заразата. Опитвах се да се разболея, но не усещах нещо да се случва. И ако все пак нещо имаше, то траеше не повече от един час и след това изчезваше. Интересно е, обаче, че много, много рядко такава ДНК мутация се наблюдава у Супер психо децата от Китай – почти нула. Обаче пък мутацията е открита в Русия и САЩ. Изглежда като да има гнездови популации на тази промяна и ако това, което ние смятаме, е вярно, то вероятно става дума за много специфичен /генетичен – бел. преводача/  отговор на това, към което са се насочили по-голямата част от хората на Новата епоха, и съответно се появява и развива там, където са тези хора.


ДАЯН: Мислиш ли, че тези хора предизвикват такива промени в ДНК-то си несъзнателно?


ДРУНВАЛО: Мисля, че някой първо е прокарал пътя – някое дете го е направило някъде. След това е заредило алгоритъма на промяната в Решетката и сега той е част от подсъзнанието на Земята и е достъпен за всеки. След като това е станало, мисля, че по някакъв начин и други хора са се свързали с информацията за промяната на подсъзнателно ниво – чрез дълбока медитация или молитва – и са извършили промяната .
Една нова раса е родена и това е един от най-забележителните феномени, случили се някога на планетата ни. Невероятно е, че – както изглежда - никой не знае за това досега!


ДАЯН: Ами-и-и,  ти си единственият, който аз съм чувала да говори за това.


decata indigoДРУНВАЛО: Е, аз проследявам този процес от две години и изчаквах, без да говоря за него, защото исках да се уверя, че това е истинско, реално. В книгата озаглавена „Децата Индиго” е представено мащабно изследване на такива деца. Има уебсайтове, които може да посетите, ако сте родител на такова дете. Там всичко започва с подробно интервю, където описвате какво точно се случва с детето ви.  Както съм казвал и преди – тези деца знаят точно какво чувствате и точно какво мислите. Не можете да скриете нищо от тях. Това наистина е изумително! Изглежда ми същото като някакъв извънземен феномен, само дето те не идват при нас на Земята с космически кораб – те идват под формата на Дух, който пристига лично и се включва в еволюционния цикъл на Земята и се присъединява към нас.

 

Превод: Емил Ботев

Статията е прочетена 1184 пъти
Назад към брой 54Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024