ПРОРОЧЕСТВА ЗА НОВОТО ВРЕМЕ - част 2 в брой 50

ПРОРОЧЕСТВА ЗА НОВОТО ВРЕМЕ - част 2
Категория: Пророчества

Казва Христос: „Да не се смущава сърцето ви!”.  И аз казвам: Не се смущавайте! В света ще станат чудни неща.

Из беседите на Учителя
пророчества за новото време част 1

Белите и черните се бият кои да завладеят Земята. Досега черните я управляваха, сега белите ще я управляват и черните ще слугуват на белите, както белите слугуваха на черните. Сега вече ще казвате на черните: „вие ще слугувате, ние си изпълнихме длъжността.”. в света хората казват: „Свърши се нашето, да се понаядем и да си попием, радост вече няма за нас.”. Те са черните, ще слугуват вече.

***

Черната ложа иска да разруши сегашната култура и хората да почнат пак наново. Тогава човечеството ще се приспи хиляда години и после ще почне наново. А Бялата ложа не иска да се разруши сегашната култура и да се приспи човешкото съзнание, но да просветне. Сега е голямата борба между черната и Бялата ложа.

***

Сега борбите на Земята са отражение на войната, която се води в Невидимия свят между Бялата и черната ложа. Бялата ложа ще победи. Тъмните духове ще бъдат вързани и ще бъдат изпратени в бездната. Сега преживяваме най-важната епоха в историята на човечеството. Радвайте се, че живеете в най-важната епоха.

Земята излиза от 13-та сфера, в която е била досега – сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии.

***

Дето съществува неправдата, там са черните. Ония насилия, дето претърпява човешката душа, идат все от черните – обезсърченията, неразположенията са все от черните.

***

Ако Доброто реши да победи Злото чрез насилие, ще му даде сила.

***

Тъмните сили, които вървят по пътя на злото, ще бъдат пратени във вечния огън, за да изгори в тях злото. След това и те ще се покаят, защото е казано: „Всяка плът ще слави Господа!”.

***

Единствената сила, пред която и Доброто, и злото се прекланят, това е Любовта. Тъй като Любовта слиза на Земята, тя става господар както на Доброто, така и на злото.

***

Земята ни носи всички, обаче всички хора не възприемат новото. Тя ще ги отърси от себе си. Хората със старите разбирания няма да идат вече на Земята. Земята се възкачва вече и хората със старите разбирания не ще могат да се издигнат заедно с нея. Те ще отидат на друго място и ще изостанат в Природата.

***

Цялата Слънчева система влиза във връзка с нещо по-висше. От хиляди години Слънчевата система минава през една област в пространството, което е пълно с отрови. Сега тя излиза от тази област. Навлиза в една по-духовна област, в която живеят по-напреднали същества, отколкото в досегашните области.

***

Братята на Любовта ще дойдат между славяните. Ще слязат 8000 души – праотци на човечеството. Те ще са светещи хора. Ще управляват Земята. При тях ние сме като животни.

Праотците, които идат на Земята, ще се вселят в готови души. Праотците не са участвали в грехопадението. Те са хора, за които е казано: „Бог го направи по Свой образ и подобие.”. А пък хората на Земята са тези, за които е казано: „Бог създаде Адам от пръст.”.

***

Млади и стари, всички са длъжни да разрешат задачите си чрез великата Божия Любов. Пред вас се открива велико бъдеще. Земята влиза в нови условия, които вие не можете да си представите. Иде новото в света – нови условия, нов живот. Бъдете готови за новите условия!

***

Казвам: сега именно трябва да се внесат Божествената Правда и Вяра в света. Божествената Правда иде за пръв път на Земята.

Голяма топлина и Светлина идват на света. Те са Божествената енергия, сила, която ще стопи и просвети човешките сърца и умове.

следва

Статията е прочетена 2971 пъти
Назад към брой 50Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024