„Откровения към хората на Новия век” предупреждаха човечеството да поеме пътя на доброто в брой 49

„Откровения към хората на Новия век”  предупреждаха човечеството да поеме пътя на доброто
Категория: Сърцето, душата

Стотици хиляди свещенослужители във всички страни по света от векове се опитват да обяснят на хората, че Светът е създаден от Висш разум и човекът се явява негово подобие и в своите постъпки е длъжен да съответства на своето високо произхождение.

През всички времена висшите сили чрез хиляди контактьори подсказват на хората, че обкръжаващият ни свят е многократно по сложен, отколкото за него мислят хората. Цялата информация от висшите светли сили се предава на всеки контактьор с такова ниво на знания, към което той е подключен, и само чрез неговото подсъзнание, тъй като друг начин за предаване на знания на хората на Земята не съществува, и в никакъв случай чрез чуване на гласове, което представлява проявление на низшите (деструктивни) сили.

От векове се обяснява, че главното за човека е спазването на Основните заповеди и усъвършенствуването на самия себе си чрез Любовта към Създателя, към обкръжаващия ни свят и към себеподобните, а любовта трябва да се приема преди всичко като хармония на взаимоотношенията.

Но човекът си е човек. Политико-религиозните конфликти, тероризмът, заплахата от ядрена война и глобалното затопляне, ядреният колайдер, който ако започне да работи, ще унищожи планетата – това са малка част от проблемите, сътворени от хората, незнаещи смисъла на своя живот. Човечеството е направило фатална грешка, разделяйки дух и материя и отделяйки религията от страната. Вземайки на „въоръжение” теорията на Дарвин за еволюцията на видовете, хората са отхвърлили главното – еволюцията на Съзнанието. Вместо Единната Божествена пирамида на властта начело с хората, ръководени от високото Съзнание, и Божествената програма за усъвършенстване на личността на човека, на Земята се създава двувластие: религиозно и светско. В резултат бездуховността управлява света, заразявайки хората със смъртоносно опасната болест, наречена НЕВЕРИЕ в СЪЗДАТЕЛЯ и в своя Божествен произход.

Но бездуховният човек е винаги разрушител на обкръжаващото го пространство и в крайна сметка става самоубиец.

„Чумата” на 21-ви век – властта на парите, се е разпространила по Земята, провокирайки инволюция на съзнанието, алчност, агресивност, аморално безумие и екологичен без-предел, а вследствие на инволюцията на съзнанието, човечеството се превръща в опасен и нежелан елемент за хармонично развиващата се Вселена. Ако съществуващата система на потребителско общество се остави без изменения, то човечеството ще се самоунищожи още в първите десетилетия на новото хилядолетие.

Квантовият преход – това е ултиматум и едновременно шанс за спасение на стигналото до задънена улица човечество. Той се съпровожда с изменение на геометрията на пространството и с проникващи към Земята потоци от високочестотна фотонна енергия. Повишението на честотните вибрации и прехода на пространството на ново полево ниво ще измени външния вид на Земята, но най-напред ще измени съзнанието на хората! Това е неразбираемо за хората с материалистично възприемане на света, но процесите във Вселената не зависят от разбиранията на човека.

При въздействие на енергиите на високите вибрации ще могат да оцелеят само хората, намиращи се в резонанс с тези вибрации, тоест тези, които се стремят към чистота на своите мисли и постъпки. За спасяването няма да могат да помогнат нито „мъдрите” правителства, нито високите длъжности, нито натрупания капитал.

Хората се оказват абсолютно неподготвени за „пренастройката” на Вселената. Тази неподготвеност е много по-опасна от падането на някакъв астероид на земята, от което всички са така уплашени. Но пред реалната и близка опасност хората проявяват удивително безгрижие и пълно отсъствие на елементарно чувство за самосъхранение, граничещо с безразсъдство! Жизнено важният проблем отдавна би трябвало вече да се обсъжда и да се решава на ниво правителства и ООН, да не говорим за свещенослужителите. Но, заети със своите материални проблеми, те принудително водят хората към пропаст.

„Трагедията на човечеството се състои в това, че хората упорито се опитват да строят свое общество, без да отчитат законите на Космоса и без участието на Създателя. Но без да се разбира структурата на Световете и на самия човек като част от Вселената, всички „измислици”, предлагани от хората, винаги са свързани с неуспех, масови убийства, терор, задънена улица…”

Хилядолетия бяха предоставени на хората за усъвършенствуване на своето „Аз”, което би дало възможност за самостоятелен преход в четиримерното и други измерения. Но всички тези хилядолетия хората са изгубили за облажаване на своето тяло и достигане на тленно богатство. Превръщайки себе си в роб на парите, човечеството се „разписва” за своята непълноценност. Избирайки материалния път за познаване на света, основан на правилото „Което виждам, това и съществува”, хората не са успели да достигнат до очакваното от тях духовно развитие и вече са прескочили „точката на самозавръщане”, когато все още е имало време за коригиране на грешките.”

Много хора се надяват, че нищо страшно няма да се случи и всичко ще се разсее от само себе си или Бог всичко ще уреди. И това е възможно, ако хората се осмислят и малко по малко поне започнат да се променят. Но съществуващото общество е такова, че зачестяващите техногенни катастрофи, земетресения, урагани и смяната на полюсите, съпровождащи промяната на геометрията на Пространството, ще доведат хората до състояние на шок и ще ги заставят да повярват в изключителността на случващото се, а времето за подготовка ще е загубено и колко човека ще оживеят, може само да се гадае.

Чак на края на земния си път или в минути на трагедии и катастрофи хората се сещат за Бога, когато вече нищо не може да се направи. Но никога нямаше да има напразно изживян живот, нито климатични сюрпризи, ако хората бяха разбрали, че материалното е винаги вторично.

Най-добрите умове на Земята не можаха да разберат, че главното условие за съществуване на човека е Вярата.

Но какво знаем ние за Бога? - В общи линии нищо. Днес споменаването на думата „Бог” като аргумент в спора у много хора и особено у много от академичните учени предизвиква раздразнение и се възприема като нещо несериозно. Но у хората никога не биха възниквали съмнения за необходимостта от Вяра, ако знаеха че във Вселената всички обекти, включително човекът, се състоят от ЕНЕРГИИ информация (материя) с различна степен на плътност и различна полярност (+) ПЛЮС и (-) МИНУС. И съществува Единен закон за енергообмена: „Колкото си взел – толкова трябва да отдадеш!”. Това е главния закон за съществуването на световете и за съществуването на човека. Получавайки безплатно енергия за здравето си и безкрайно полезни изкопаеми за създаване на безпроблемен живот и условия за самоусъвършенстване на всеки човек, хората са задължени да връщат на Създателя положителна енергия чрез своите мисли и чувства.

В разбиращите всичко това никога не би възникнало съмнение, че във Вселената, тази сложна енергетическа система има Център за управление и има Създател, защото в системата на енергообмен винаги има център на системата и има Създател, който управлява всичко и не допуска дисбаланс на енергиите. И изразът „Вяра” не би носил толкова религиозен смисъл, както сега, а би бил научна констатация за съществуването на Системата на енергообмена и управляваща Сила. И не е важно как се нарича тази сила – Отец Небесен, Всевишен или Висш космически разум. Всичко изглежда много просто, само трябва да направиш крачка към разбирането за Бога, но за хората това се оказва най-трудно от всичко. Агресивността и порочността на нравите, умножени с увеличението на населението на земята, са приближили негативния потенциал на човечеството до критичния. Само няколко десетилетия по-рано резонансната честота на Земята се фиксира като постоянна величина на ниво 7,8 херца, но за последните години тя се е увеличила до 12 херца. Ако резонансната честота на Земята достигне 13 херца, то колапсът и самоунищожението на цивилизацията ще бъдат неизбежни.

Всички останали уговорки и разговори са вече БЕЗПОЛЕЗНИ.

Общество, избрало пътя на „пазара”, никога няма да прекрати войните, никога няма да прекрати корупцията, не може да отстрани социалната несправедливост и няма да спре упадъка на нравите.

Случва се единственото, което дава изход от безизходността, сътворена от хората.

На опонентите няма да помогнат препратките към множеството „прорицатели” и „спасители”, които се появяват в последно време. Ръководени от деструктивните сили, те затрудняват да се разбере „Кой кой е”! Но такива са законите на Вселената: обучаващите се хора правят самостоятелен избор между Добро и зло. По законите на Вселената Висшите сили не се намесват в делата на хората, освен ако за това не молят самите хора. Но, за да не започва всичко отначало на Земята (както това се е случвало неведнъж), Създателят, като изключение от собствените си правила, приема безпрецедентно решение – да се намеси в делата на хората и да им предаде нови знания, обясняващи построението на Световете и задачите на човека на земята и във вечността, без разбирането на които хората не биха могли да преминат самостоятелно квантовия преход.

Цитатите от Обръщението на Създателя говорят сами за себе си:

„Настъпило е историческо време, когато Аз, Господ Бог и създател на всичко и всеки, за първи път се обръщам открито към хората…..и съобщавайки информация за Себе си и устройството на световете, Аз започвам преустройство на вашето общество…

И си представете какви събития трябва да се случат на Земята, след като Аз сам съм дошъл да ви помогна, изисквайки спазването на моите закони….

Ситуацията е станала толкова критична, че по-нататъшното игнориране на Висшите сили е НЕДОПУСТИМО!….”

“…Хората – това са енергийни фантоми и тяхното отношение към обкръжаващия ги свят е взаимодействие между енергията на човека и енергията на Вселената, при това Любовта и Хармонията на отношенията дават импулси с положителна енергия, които укрепват Вселената. Поведението на човека в обществото представлява енергийни импулси с различна дължина и различен знак и затова злобата, ненавистта, а още повече убийството представляват импулси на отрицателна енергия с огромна мощност и късовълнови параметри.

Физиците знаят, че късите вълни имат всепроникваща способност, затова са най-опасни не само за самата личност, но и за цялото човечество, а най-главното – те са опасни за Космоса, който представлява една балансирана енергийна структура. Локалните войни и войните от световен мащаб излъчват в Космоса толкова мощна отрицателна енергия, че тя предизвиква негативно енергийно възбуждане в Космоса. Ето защо човечеството не само е тръгнало към самоунищожение от излишък на отрицателна енергия, но предизвиква и енергиен дисбаланс в обкръжаващите го светове, в обкръжаващите го цивилизации. Не стига това, че вие сте много млада цивилизация, но се оказвате още най-неустойчивата и най-небалансираната цивилизация, което предизвиква безпокойство в обкръжаващите светове, които искат вашето унищожение или привеждането ви в хармонично уравновесено енергийно състояние.

Към тези думи няма какво да се добави или премахне, трябва само да се разбере, че човекът е създаден от Мен за задачи в Космоса и Вечността, и ако човекът, който се е очаквало да бъде енергиен фантом от най-високо ниво, не се е получил ,тогава или се прави регулировка на този фантом, или се унищожава, като излишък на енергия с отрицателен знак, водещ до дисбаланс на системата от светове!

Днес Вселената има остра нужда незабавно да се промени енергийния вектор на психична енергия от човечеството, казано с други думи, за продължение на човечеството е необходимо да останат само тези хора, които или имат положителен вектор на психическа енергия, което би било идеално, или хора, които поне се стремят към Истината и Духовността и по тази причина не са изгубени все още за Вселената.

В така създадените условия сега, за съжаление, вече няма време за промяна или преобразяване на хората от вашата Пета раса и вече няма никаква възможност да се носят и уговарят нежелаещите да променят своя начин на живот, съответно своето енергийно ниво.

Настъпили са съвсем други времена и Новата Ера изисква въплътяването на хора в новата формация, които трябва да съответстват на тези високи задачи или на тези високи честотни вибрации, които са поставени пред човечеството от Вселената, Космоса и Мен, вашия Създател.”

Статията е прочетена 2241 пъти
Назад към брой 49Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024