ОТ КАКВО ХРИСТОС ИЗГРАЖДА СВОИТЕ ФИНИ ТЕЛА? в брой 48

ОТ  КАКВО  ХРИСТОС  ИЗГРАЖДА  СВОИТЕ  ФИНИ  ТЕЛА?
Категория: Сърцето, душата

По време на Мистерията на Голгота, като импулс и същевременно като душата на Земята, Христовият Дух се е спуснал в Земната сфера.

Както това става при хората, и при Христос ще има нещо като етерно и астрално тяло. От какво ще се състоят тези тела? Тези обвивки се състоят от сили, които трябва да бъдат развити на Земята от човечеството. Кои са тези сили?

Чрез силата на външната наука човек научава само това, което в бъдеще ще изчезне. Нещо обаче предхожда познанието и има за душата много по-голямо значение от самото познание. Това нещо е учудването и удивлението. Самото познание вече няма ценност за душата. Хората, които могат да се удивляват пред великото знание и истините в духовния свят, запечатват в себе си едно чувство на учудване и това, което те запечатват, в течение на времето изгражда една сила, която представлява сила, привличаща Христовия импулс:

Христовият импулс се съединява с отделната човешка душа дотолкова, доколкото тази душа може да се удивлява пред тайните на света.

 Христос изгражда своето астрално тяло в земното развитие от всички онези чувства, които са живели като удивление в отделните човешки души.

Второто, което човешките души трябва да изградят, за да привлекат Христовия импулс, са всички чувства на състрадание. Всеки път, когато в душата се появи чувство на състрадание или на споделена радост, се образува една привличаща сила за Христовия импулс и

чрез състраданието и обичта Христовият импулс се свързва с душата на човека.

Състрадание и обич са сили, от които Христос оформя своето етерно тяло до края на земното развитие.  Състраданието и обичта са една програма, която трябва да бъде изпълнена в бъдеще от духовната наука. Най-лошото, което се извършва днес, е да се хвърлят в един кош обичта и сексуалността – това е най-дяволската черта от настоящето. Сексуалността може да се прибави към обичта, но няма нищо общо с чистата истинска обич.

Третото нещо е съвестта, на която човек се подчинява, на която дава по-висока оценка, отколкото на своите собствени индивидуални морални инстинкти.

Със съвестта Христос се свързва най-силно;

 от импулсите на съвестта в отделната човешка душа Христос изгражда своето физическо тяло.

Така от състраданието и обичта се изгражда жизненото тяло на Христос – сега вече става разбираем библейския израз “Каквото направите на най-незначителния от моите братя, го правите на мен”. Христос ще образува своето жизнено тяло до края на земното развитие от състраданието и обичта на хората. Както Христос изгражда своето астрално тяло от удивлението и учудването, както той изгражда своето физическо тяло от съвестта, така той изгражда своето етерно тяло от чувствата на състрадание и обич.

 

Из „Изживявания в свръхсетивния свят”

Статията е прочетена 4315 пъти
Назад към брой 48Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024