ТИБЕТСКА АКАДЕМИЯ – БЪЛГАРИЯ в брой 48

ТИБЕТСКА АКАДЕМИЯ – БЪЛГАРИЯ
Категория: Сърцето, душата

В историята на човешката цивилизация Велик вибрационен преход е имало само веднъж – през 4008 година пр.н.е., който е послужил като невероятен тласък за развитието на обществата в различни части на планетата едновременно. Тази древна епоха се ознаменувала със зараждането на пет велики култури: тибетската, гръцката, шумерската, дунавската и на маите. Не случайно в различните древни хронологии и религиите 4008 година е наричана “дата на сътворението на Света”.
Ние сме щастливи, че живеем в епохата на втория Велик Вибрационен Преход, който ще се състои на 22 декември 2012 година. Предстоят грандиозни промени в нашия свят и именно от нас зависи какво направление ще получат тези изменения.
Предстои ни или да изградим нова, по-развита цивилизация, имаща напълно различно духовно съзнание, или ако нашето общество не се справи с промените и това доведе до инволюция, войни, диктатури, унищожаване на духовните ценности, т.е. “тъмен” период от историята, в който човечеството има за цел да оживее, а не да достигне истинско пълноценно жизнено и хармонично развитие.
Може да се каже, че сега ние с вас живеем на границата на две цивилизации: на петата и шестата раса. Тези раси имат различни ценности и принципи на развитие на обществото, различни подходи към медицината, педагогиката, отношение към живота, техническия прогрес, духовността.
Представителите на петата раса имат много ниско ниво на вибрация на своите астрални тела и за да достигнат новото ниво и новите възможности е необходимо да преминат еволюционен процес на астрална трансформация. А за това е необходимо разбиране на принципите на духовната еволюция и желанието да променят своите навици и начин на живот, което за болшинството хора сега е много сложно.
Във времето на Великия вибрационен преход през декември 2012 година Земята ще повиши нивото на вибрацията на своето астрално тяло. Ако то сега съответства на нивото на астралните вибрации на петата раса, то след Прехода ще достигне нивото на шестата раса. И ако сега, когато нивото на техните вибрации съответства на нивото на вибрациите на Земята и хората се чувстват добре, “в своя свят” относително комфортно, то след “еволюционния скок” на планетата тяхното ниво ще изостава от качественото състояние на света. Това може да докара някои хора до усещане за “нарушаване на личното пространство”, загуба на контрол над живота им и вътрешна дисхармония.
Може да се каже, че ако сега ние живеем на познатата ни планета на хората, то след Вибрационния преход ще се окажем в света на хората от новата генерация. Еволюционния скок на планетата стимулира цивилизацията към развитие и ни дава уникални възможности, но също таи и своите опасности, с които хората най-остро ще се сблъскат в първите години след осъществяването на Вибрационния преход.
Правилният път в тази ситуация е построяване на своя личен живот и живота на обществото въз основа на еволюционните принципи на новия свят, в хармония с нашата планета.

 

ТИБЕТСКА АКАДЕМИЯ – БЪЛГАРИЯ /София, ул. Граф Игнатиев 37/
 

Статията е прочетена 877 пъти
Назад към брой 48Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024