Достигната е критичната маса за събуждането на човешката раса в брой 48

Достигната е критичната маса за събуждането на човешката раса
Категория: Пророчества

7 септември 2012

• Сега придвижването в Златната епоха е гарантирано и се движим много добре по графика

• Китай и съюзът BRICS се готвят да въведат новата икономическа система, обезпечена със злато


Докато човечеството се носи през невероятната 2012 година, много важни етапи и знаци ясно сочат, че ние се движим по пътя, който в крайна сметка ще преобрази цялата човешка раса заедно с планетата Земя в дългоочакваната Златна епоха.

Тези етапи се развиват с все по-бързи темпове, което доказва без сянка на съмнение, че човечеството е в силно ускорено състояние на еволюция. Не само от година на година, но вече от ден на ден, а скоро ще стане от час на час, от минута на минута и, в крайна сметка, от момент на момент....

Мнозина очакват датата 21 декември 2012, за която се предполага, че отбелязва края на календара на маите и се свързва с голяма промяна за цялата човешка раса. Маите са били майстори в разбирането за движението на времето и на човешката еволюция. Те са били брилянтни математици, астрономи и астролози. Като култура те са били на нивото на най-великите хора, населявали някога планетата, включително древните египтяни и индуси.

Може би един от най-важните календари на маите е този, известен като “Тун”, който се занимава не толкова с потока на времето, колкото с хода на човешката еволюция. През август 2012 г. ние вече сме изпълнили всички условия на този календар.

Календарът “Тун”, разшифрован от шведа д–р Карл Колеман, идентифицира девет различни нива на съзнанието. Календарът “Тун” започва от момента, в който Бог набелязва опита с разделението. С други думи, когато вселената избухва, разпръсквайки материя нашир и надлъж, което в научните среди е познато като теорията за Големия взрив. Според маите това събитие се е случило преди 16,4 милиарда години.

Календарът “Тун” ни казва, че след 16,4 милиарда години еволюция сме завършили всичките девет нива на съзнанието на 28 октомври 2011 г. След тази дата човечеството започна своя преход от възрастта на невежеството в епохата на Просветлението, или в началните етапи на Златната епоха, която напълно ще се разгърне през следващите 100 години.

В модерната ера Университетът на Единството (Oneness University) в Южна Индия старателно документира потока на съзнанието на планетата, в частност през 2011 и 2012 г. Те предрекоха, че към края на 2012 г. ние ще достигнем критичната маса от 70 000 събудени хора - брой, който гарантира, че ще се случи голяма промяна на съзнанието за всички хора на Земята за навлизане в Златната епоха.

http://www.onenessuniversity.org/

А сега изглежда, че човечеството се движи много по-бързо, отколкото се е предполагало първоначално.

В началото на 2012 г. официално се е смятало, че на Земята има приблизително 30 000 събудени хора. Към 21 юни този брой е достигнал 40 000, а към 21 юли е бил 54 000.

Към 21 август 2012 Университетът на Единството официално съобщи, че на планетата има 71 000 събудени хора – абсолютно възхитителен брой за този момент от годината!

Ето официалните данни на Университета на Единството към 21 август 2012:

Събудени хора: над 71 000
Хора, живеещи в настоящето: над 130 000
Хора в събудени състояния: над 45 милиона
Хора, изпитващи настоящето: над 86 милиона

Всички тези цифри показват, че ние сме повече от четири пълни месеци напред в графика, което означава, че човешката еволюция сега се движи толкова бързо, че можем да очакваме много, много по-невероятни постижения с все по–нарастващи темпове.

Причината, поради която 70 000 е толкова важен брой е, че той представлява 0,001% от сегашното население на света. Всеки един човек, който става събуден, от своя страна оказва въздействие върху 100 000 други около него.

Понастоящем населението в световен мащаб е около 7 милиарда души.

Затова, ако направим изчисление:

71,000 x 100,000 = 7,100,000,000 (7,1 милиарда),

което обяснява необходимия брой души за въздействие върху всеки един човек на Земята днес.

По-нататък, можем приблизително да оценим, че към 21 септември 2012 на Земята вероятно ще има над 90 000 пробудени хора. А към 21 декември 2012 вероятно ще има над 170 000 !!

Като изследваме броя от последните 3 месеца и после екстраполираме към последните месеци на 2012 г. при сегашната скорост на увеличение, можем да очакваме следното:

към 21 септември 2012 –– 91,000 събудени хора
към 21 октомври 2012 –– 114,000 събудени хора
към 21 ноември 2012 ––  140,000 събудени хора
към 21 декември 2012 –– 171,000 събудени хора

Така че към края на 2012 г. на Земята може би ще имаме два пъти повече събудени хора, отколкото се е предполагало от Университета на Единството - нещо възхитително само по себе си!

Мнозина се чудят как Университетът на Единството достига до тези числа всеки месец? Оказва се, че има група от монаси, които живеят към Университета и които са в състояние да идентифицират събудените хора на планетата, защото самите монаси са в много високи състояния на събудено съзнание. Като се свързват с Божественото, получават информация от информационното поле, което обкръжава Земята, и така са в състояние точно да определят този брой.

 "Точно както вие можете да влезете в Google и да попитате колко страници има в интернет, така можете да влезете в Божественото и да попитате колко пробудени същества има на нашата планета", заяви Дъг Бентли, монах на Единството от Америка и говорител за Университета на Единството.

  Тези пробудени хора могат да бъдат намерени във всички краища на земното кълбо, като голям процент се намират в страните от Третия свят.

По-голямата част от тях могат да бъдат намерени в Индия, където техният брой е над 10 000. Китай, Африка, Русия и Южна Америка са други части на земното кълбо, където има повече пробудени същества. В Съединените щати има сравнително малък брой от този тип хора в момента, въпреки че това твърде бързо се променя.

Какво е Пробуденост и какво е Просветление?

Тези, които са достигнали пробудено състояние на съзнанието, изпитват дълбока промяна вътре в себе си, често придружавана от физиологична трансформация в ума. Обикновено пробуденият човек започва да достига до дълбокото разбиране, че не е отделен, а по-скоро е интимно свързан с всеки и с всичко около него.

По този начин промяната на съзнанието в тях трансформира от съзнание на дуалността (или разделението) към съзнание на единството или обединеното съзнание. В събудено състояние на съзнанието мозъкът започва да се слива като едно цяло, обединявайки двете полукълба заедно в едно цяло, като по този начин се постига състояние на единство.

В това по-високо състояние на съзнанието човек може почти мигновено да изпита чувство на дълбоко блаженство, само като си затвори очите и навлезе навътре в себе си. Много възнесени учители като Буда, Мохамед, Исус и други са обяснили и след това преподавали това състояние на съзнанието на своите последователи. В будизма това състояние е известно като "нирвана".

Важно е да се отбележи, че има разлика между състояние на Пробуждане и състояние на Просветление.

 “Пробуждане е състоянието, в което е Буда, където сте се изключили от ума, но умът е все още активен, а просветлението е, когато умът изчезва. Това идва след пробуждането. Това е състоянието, в което е Господ Христос ", обяснява Дъг Бентли.

  Просветлението е реален и истински човешки феномен. До много скоро той се е проявил само в много малко хора в цялата история на Земята.

Сега знаем, че самото съзнание е процес, който може да се прехвърля от едно същество на друго, което е известно като "ефектът на стоте маймуни".

Броят 70 000 е много важен, защото представлява грандиозно постижение на населението, живеещо на планетата в този момент. Никога досега в цялата история на Земята не е имало толкова много пробудени същества на планетата по едно и също време. И този брой бързо се увеличава, всеки месец, докато почти всеки един човек, който живее на планетата, ще влезе в събудено или просветлено състояние на съзнанието.

Тези числа ясно показват, че човешката еволюция количествено се ускорява.
В действителност, сега се движим почти два и половина пъти по-бързо от очакваното. Тази голяма инерция вероятно ще се използва за придвижване на цялата планета в дългоочакваната Златна епоха, известна още като Сатя Юга в хиндуистките предания.

Рестартиране на икономическата система

Най-същественото в момента е да се освободи човешката раса от икономическото робство, така че всеки човек на планетата наистина да може да започне да живее в една среда, в която истинската духовна еволюция може напълно да разцъфти. Представете си колко бързо светът ще се развива, ако основните потребности на живота могат да бъдат изпълнени за всички.

Тази цел сега е напълно изпълнима. Само невежеството и фалшивата илюзия за недостиг ни пречи да си представим, че има изобилие от храна, дрехи, подслон, лекарства и енергия за всички. Ние трябва да разберем, че в света, в който живеем, има изобилие отвъд най-смелите ни мечти.

 С всеки изминал ден сме все по-близо до реализацията, във всеки момент може да стане въвеждането на нова, по-високо развита икономическа система, проектирана в полза на целия свят. Уверяваме ви, има много удивителни, смели хора,  които усърдно работят зад кулисите, за да се превърне това в реалност.

 Китай е почти готов да разкрие обезпечена със злато финансова система

  Изненадващо е, че Китай е основен играч в този план. Говори се, че китайците изкупуват всичкото злато, до което могат да се доберат, след това го претопяват в слитъци по един килограм, всичко това като подготовка за нова, обезпечена със злато световна валута, която да бъде въведена през последното тримесечие на 2012 г., което има пълната подкрепа на много страни в съюза BRICS (Китай, Русия, Индия, Япония, Бразилия, Южна Африка).

Възможно е тази нова икономическа система да бъде стартирана тихо късно вечерта някой петък или събота, когато всички световни банки са затворени, което да даде достатъчно време да се зареди до следващия понеделник, когато всеки ще започне наново почти по едно и също време. Или може би ще има по целия свят ваканция за банките преди прилагането на системата.

Натискът сега е голям и елитните сили, които са притежавали финансовите системи от векове, не се дават без бой. Битките зад кулисите са много ожесточени. Все пак много хора в редиците на елита най-накрая осъзнават края си.

 Цялата глобална финансова криза, която започна през 2007 г., бе изцяло проектирана от световния елит в безумен напразен опит да се забави неизбежното - пробуждането на човешката раса. За щастие, всичко това спомогна за възхода на Арабската пролет, на движението Окупирай Уолстрийт; Анонимните; движение за одит на Федералния резерв; движение за край на Федералния резерв, скандала LIBOR...

  Междувременно няколко важни стъпки са изпълнени за събаряне на Федералния резерв в подготовка за новата финансова система. След като мина потресаващо през Камарата на представителите, първият по рода си одит на Федералния резерв започна и разкри някои фрапантни резултати, публикувани на 21 юли 2012.

 По време на най-тежкия финансов период в историята на САЩ от декември 2007 г. до юни 2010 г., 16 трилиона долара (!!!) в тайни заеми са били раздадени на американски банки, частни корпорации и чуждестранни банки, навсякъде по света -  от Южна Корея до Шотландия. За сравнение, БНП (брутният национален продукт) на САЩ е само 14 трилиона долара. На всичко отгоре, тези заеми, които Федералният резерв нарича "програми за заеми ол инклузив", са били раздадени при 0% лихва и почти никой все още не е изплатен обратно.


Най-важното от всичко – вашето лично Просветление

  Взети заедно, всички тези фактори може едностранно да се нарекат изключително вълнуваща новина за цялата човешката раса. Всички ние дължим дълбока благодарност на пробудените и просветлени хора, които въздействат върху останалата част от населението.

С всяка изминала седмица импулсът, генериран от разширяването на съзнанието, ще ни бъде от полза на всички до един. Сега сме свидетели на толкова много реални, осезаеми резултати, които ни дават потвърждение, че голямата промяна на човечеството се разгръща много, много бързо.

В крайна сметка, най-важният фактор на всички е да постигнете вашето лично състояние на пробудено съзнание. Когато сте в състояние да избягате от затвора на ума си и да се отворите към неограничените възможности на Божественото съзнание - където напълно осъзнавате връзката си с всички и всичко около вас - цялото страдание, конфликтите и проблемите просто ще изчезнат.

Това не означава, че като по чудо всички житейски проблеми просто изчезват за една нощ, когато човек стане пробуден или просветлен. По-скоро това, което се променя, е реакцията ви на проблеми и конфликти. След като успокоите неспирното бърборене на неспокойния, слаб ум и осъзнаете, че това е основна пречка пред собственото ви щастие и удовлетворение, можете да преминете отвъд възходите и паденията, болката и страданията в живота - завинаги! Вие вече не сте поробени от тези мисли на по-ниското съзнание и най-накрая можете да изпитате това, което е истинска и безгранична свобода.

Златната епоха е трансформация на цялата планета Земя, но това по-точно е лична трансформация. И когато тази трансформация бъде постигната, няма връщане назад.

Както показват тези последни данни на Университета на Единството, няма връщане назад в колективната еволюция на човечеството. Това е свършен факт. Ние спечелихме! В действителност, всички спечелиха, защото няма губещи, а само победители.

Златната епоха е в ход, Раят на Земята е тук, новата Земя се развива - само сега, много, много по-бързо, отколкото е било прогнозирано. Колко е хубаво това.

Да живее Златната епоха и Епохата на Просветлението.

 © 2012 MR Productions, LLC | All rights reserved

  Превод: Лусесита

http://miraclesandinspiration.com/news_critical-mass-milestone-for-enlightenment.html

Статията е прочетена 1279 пъти
Назад към брой 48Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024