Великият преход в брой 47

Великият преход
Категория: Сърцето, душата

Много въпроси и много отговори ви се дават, защото Вселената няма тайни от вас. Просто има неща, които все още не можете да осмислите и да разберете, защото за тяхното разбиране ви е нужна енергия от по-фино ниво. Все едно гледате през мътно, замърсено стъкло, очертания и отблясъци на светлини и се опитвате да ги интерпретирате по своему. Но това не означава, че не сте прави. Някои от вас успяват да доловят структурата и общата картина. Но като цяло, все още ви предстои да видите всичко това с друго Духовно зрение, което е заложено във вас самите.
Затворете очи и отворете сърцето си. Там ще видите всички картини от бъдещето и Вселената, която ви очаква. Спрете мозъка си, насочете се само към сърцето. Сега за вас то е главния пътеводен ориентир.
Там, където има съмнения, е трудно да се върви напред. Човешката ви природа ви е научила да не се доверявате на пътя. Много от вас не могат да приемат напълно, че пътят винаги ще ви отведе там, където е необходимо, защото това е пътят на сърцето. Вие сте престанали да доверявате на сърцето. Затова го отворете и слушайте. Човекът, който приема тази информация, я приема от своето ниво на възприемане и енергийна структура. Това, което ви се стори невероятно, може просто да е действие на неин филтър. Отхвърлете филтрите и пропуснете информацията през сърцето, през сърдечното пространство, което е съсредоточено около сърдечната чакра. Всеки от вас ще чуе от този поток само това, които иска и е във възможностите му да възприеме енергийно.
Ако нещо е несъвместимо с вашата структура, повтаряме: отхвърлете го.
Вашият преход в новото измерение е многомерен. Ние вече предадохме, че мнозина ще преминат прехода практически мигновено, възможно е по време на сън. През периода на трансформация в енергиите на Гея, ще се извърши обща настройка на всички части от вашата система. За тази цел е устроен парада на планетите към центъра на галактиката.
    Сигналите ще се предадат по целия ред за настройка. Сигнала ще се породи в центъра на галактиката и по веригата ще бъде предаден на Гея, което ще доведе до трансформация. Енергията, по-точно, енергийния импулс, който ще достигне до планетата, ще включи множество механизми, които са подготвяни от векове. Тези механизми са били заложени изначално за вашето възнесение. Просто много дълго време стартирането им е било невъзможно. Вселенските структури са пазели и поддържали работоспособността на тези механизми. Но пускането им е било невъзможно. Защото импулса, който трябва да ги задвижи, трябва да постъпи по съответния енергиен канал на планетата. Каналът трябва да бъде подготвен за такъв колосален обем и качество енергия. Говорейки за канал, нямаме предвид някакъв проводник или тръба – това е цяла решетка от енергийно взаимодействащи структури, част от които са вашите светлинни тела.
В „лошия“ за вас сценарий (защото за Вселената няма негативен опит, има само опит, който дава импулс за следващо творение) в развитието на това събитие, понеже импулса е неизбежен, както и дишането на Вселената, ако каналите не са готови, планетата би изгоряла. По-точно, би избухнала като свърхнова звезда. За това очистване с огън са говорили вашите учения преди. Но вие със своите мисли, действия и енергии успяхте заедно с Вселената и Гея да подготвите канала за приемането на енергийния импулс.
В момента на въздействие на импулса ще се задействат механизмите и физическите обвивки на всичко съществуващо ще се разпаднат на първична материя. Възнесението ще е буквално. Земята ще премине през портала на Възнесението. През портала ще премине и всичко живо на Земята.
Всеки от вас има особен енергиен код, чрез който ви разпознават във Вселената. Тези кодове са записани в хрониките Акаша. Кодът е вашето светлинно име. За всеки ще бъде отворен индивидуален портал, през който ще премине възнесението. Количеството на тези портали не е ограничено. Подбора (отварянето) на вашия портал ще стане автоматично с прочитането на светлинното ви име. Нали е важно да бъдете насочени по комфортен път към възнесението, макар да знаем, че мнозина от вас са готови на страдания заради него. На Вселената не са нужни вашите мъки. Освен това, много страдални енергии поглъщат голямо количество позитивна енергия. Ние не говорим за вашите единомишленици, които със страданията си са освобождавали очистваща енергия. Това са били други велики същности, които са били готови енергийно за това.
Вселената ви обича и се грижи за вас като за деца. Основната маса хора, към този момент, ще бъде вече подготвена. Сега сверявайки светимостта ви с кодовете на прехода, вече виждаме, че много от вас са готови за прехода. Вие знаете за кого говорим. Тези хора знаят, защото в тях отдавна протичат трансформиращите процеси и вече се учат да управляват астралните си тела. Другите не са работили още с телата си, но ние призоваваме:

Обичайте света и самите себе си. Чистото намерение и любовта ще ви позволят да преминете по личния портал.

Любовта към света, към Бог, към Вселената, към другите хора, към себе си е просто ЛЮБОВ в чист вид.
Не се тревожете за механизма на този процес. Всички точки на Вселената са свързани между себе си. Разстояния съществуват само в главата ви. Сами сте загубили знанието за възможността за преместване чрез портали във всяка точка от Вселената, за това разказват вашите легенди и древни текстове и рисунки. Ще кажем така: механизма за преминаване във всяка точка от Вселената го знаят астралните ви тела. Те знаят. Но вашите ментални натрупвания и страхове блокират това знание. Вашите астрални тела пътуват между световете по време на сън, когато менталния апарат е в дълбок покой.
Но сега не е нужно да си спомняте всичко. Механизмът е подготвен и ще сработи в нужната минута. Дори тези от вас, които не вярват във всичко това, но притежават съответната светимост, ще преминат през порталите и ще се окажат в новия свят.
Най-сложния въпрос е „Къде?”. Къде е този свят? Той е вътре във вас. Това е вашият избор. За нас е сложно да ви обясним многомерността и пространството във Вселената. Всеки от вас събира свой свят в определено пространство. Многочислените сборни точки от вашите светове съответно се пресичат или сливат. Затова всеки ще получи според вярата си, това е истината на вашите учения. А във Вселената това е законът за възприятието. Както възприемате себе си и света, такъв светът се реализира във вашето творение. Не съществува такова нещо като подготвени площадки за кацане при срочна евакуация на вашия планетарен кораб. Разберете, това е линейна представа. Всеки от вас попада в тази точка на Вселената, където го насочи светлинното му тяло.
Но важното е, че човечеството, всичко живо и самата Гея сте една структура. Затова частите на структурата не трябва да се разпадат. Тогава няма да я има и планетата. Всички сте свързани. Един организъм сте. Отдавана предаваме тази информация, но вие я възприемате все едно сте отделни части, между които съществува някаква зависимост - растителното, животинското, минералното царство, човешкото общество и планетата с океаните и материците. Няма нищо отделно. Вие сте единен организъм. Клетките на тялото ви също имат осъзнаване, но осъзнаване, че са част от един организъм. Вашият. Така и вие трябва да осъзнаете, че сте част от общия организъм на Гея. Вие сте Цялото, а вашето Цяло е единно с Вселената. Разбирате ли?
Всичко, което се случва на планетата: стихийните бедствия, изхвърляне на китовете на брега, промяната на течението Гълфстрийм, политическите събития – всичко влияе върху вас, на всяка клетка от вашето същество. Съответно, всяка ваша крачка (мисъл, действие, постъпка) влияе на всичко, което става.
Ние сме го предавали това хиляди пъти. Но неизвестно защо не всички осъзнавате процеса на влияние върху вас. Ако във вашето тяло го е заболяло кутрето, нима сърцето ще се зарадва и ще си каже: „Нали не е с мен. С мен всичко е наред.”. Ние толкова подробно и примитивно обясняваме, за да разберете всички! Тези, които знаят тази истина и живеят според нея – благодарим ви за съучастието в развитието на планетата.
Всичко това ви го казваме, за да ви стане ясно, че няма да има отделно възнесение на избрани същности.

 

Готви се планетарен преход.

На вас ви е трудно да си представите мащабността и величието на този процес, но опитайте.
Чрез много от вас е предавано, че човечеството е направило пробив и ви очаква велик преход. Но това събитие не е само от местно значение. Това е началото на качествено нов път в развитието на Вселената. Точно така е.
Вие сте участници във велик експеримент, вие сте част от този експеримент. Вие сте епицентър в точка на броене, но именно част. От трансформираният импулс на вашия епицентър ще тръгне вълнов квантов импулс за много ъгълчета на Вселената. Това е като вълнов ефект от взрив. Но това не е взрив, а енергиен скок.
Заедно с решаването на целите при развитието на вашето планетарно общество се решават насочените вектори при много процеси във Вселената. Всичко е взаимосвързано, повтаряме отново.

Разбираме вашия възторг и гордост за своя пробив и ви ръкопляскаме. Но не се спирайте и не се ограничавайте в структурата на отделно космическо и енергийно пространство. Ние с вас също сме едно цяло. Вие също сте част от Вселената, по описаната аналогия за сърцето и кутрето. Всички сме едно. Затова сега е толкова важно да се осъзнае единството на всички нива.
Повечето от вас вече са избрали в сърцето си планетарен преход съвместно с цялата пространствена група. Тези, които искат да посетят други светове \законът за свободната воля е неотменим\ по своите портали ще попаднат в света, в който жадува да попадне духът им. Във Вселената има безброй светове. Но не във всички може да се попадне веднага, защото те трябва да съответстват на енергетиката ви. Казано по-просто, на заминаващите от човешкото общество, ще им бъде предоставен широк спектър светове, които могат да ви приемат според нивото ви на светимост.
Тези, които ще преминат групово имат специално внимание, понеже всеки индивид е важен, но груповото възнесение е подготвяно милиони години.

Ще има някаква малка част от хората, които няма да искат да преминат. Тяхната съдба ни вълнува особено много, защото ще им се наложи да се върнат в първоизточника, т.е. към божественото начало, и оттам да започнат отново пътя на въплъщенията. Това е печално, защото вече са изминали голяма част от пътя. На тях също са готови да им помогнат. Но те не искат. Те строят бункери, запасяват се с храна, надяват се да останат в старите рамки и да оцелеят. Това е невъзможно. Няма къде да останат.
Ако на Марс седят вашите астрономи с телескопи, то биха наблюдавали много ярко явление – планетата ще се озари от светлинен импулс и ще изчезне от физическата видимост. Отначало ще започне да потъмнява, а след това напълно ще изчезне и ще засияе в друг свят. Ние вече чуваме въпросите ви: „А какво ще стане със Слънцето, със Слънчевата система, с гравитацията и т.н.?”. Нека това не ви вълнува. Това е тема за отделна беседа, ако ви е толкова интересно. Ние сме готови да споделим информация с вас, но и досега не можем да разберем защо повече ви вълнуват подробностите, а не същността. Когато летите със самолет в друга страна, нима ви вълнува как работят отделните части на самолета, как изглеждат пилотите, какво има извън самолета и т.н. Просто сте се доверили на полета и заспивайки, се надявате, дори сте уверени, че ще се събудите в крайния пункт. При това няма опасност да го проспите, защото ще ви разбудят грижливите стюардеси и ще ви поканят да излезете. В този случай е същото. Вашият самолет ще се приземи в нужното време на нужното място! Доверете се на пилотите! Не се страхувайте от нищо! Редом с вас са безброй същества, готови да ви окажат помощ.

Статията е прочетена 469 пъти
Назад към брой 47Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024