ЗИХАРА ЗЕТРОН ЗА АСТРОЛОГИЯТА в брой 46

ЗИХАРА ЗЕТРОН ЗА АСТРОЛОГИЯТА
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Астрологията дава в пълен вид зависимостта между земното и небесното. Да се нарече „царица на земните науки” може. Древните ви астролози  са прониквали до  тайнства. Астрологията засвидетелства развитие извън земния живот и единство с Вселенската подредба на света. Тази наука е валидна за всяка звездна система, вашата е дял от Вселенската. В бъдеще се дава развитие на земната астрология, основано на информационен обмен извън познанията на Земята.
Астрологията на съзвездието Северен кръст /Лебед/ е на доволно високо ниво. Ние имаме достъп до Единния астрологически календар. В него се отчита времето на всяка планета. Вашите мерки не са идентични с тези на Луна, Марс, Сириус. Земната ви година е различна от тяхната. Всяка планета има различна периодичност и цикличност, но те се съпоставят на Висше Космическо ниво и се дава индекс за изравняване, който подпомага валидизацията на категорията „време” във Вселената.

Астрологията чертае небесния път на индивидите от планетите. Проектира върху звездната карта живота на всяка планета. Добър източник на знания е Вселенският астрологичен календар.

Статията е прочетена 741 пъти
Назад към брой 46Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024