ПРИЗИВ от 66 неправителствени организации по света в брой 45

ПРИЗИВ от 66 неправителствени организации по света
Категория: Сърцето, душата

към всички духовни хора, ученици на бялото братство, към всички будни човеци с чисти сърца и стремежи

за общочовешка колективна медитативна молитва, за насочване и изстрелване на човешки мисловен, интелектуален и сърдечен лъч към Слънцето, Галактическия център, земното магнитно ядро и земните полюси с цел повлияване на всички планетарни и социални бедствия.

Лъчът към Слънцето е с цел намаляване на слънчевата радиация; към земното ядро - за усилване на земното магнитно ядро; към полюсите – за спиране на преместването на магнитните полюси; към Галактическия център – за активно щастие на човешкия дух в собственото му повдигане на по-високи честоти; към хората по земята – с молитва за повече светлина в сърцата и умовете.

Р а з р у ш а в а н е т о

на отрицателния цикъл на всички социални и планетарни бедствия е по силите на човешкото съзнание и човешката обединена мисъл. Една от множеството non-profit организации по света (66 на брой), която застава зад проекта за обединяване на човешката мисъл и човешкото сърце, е Инициативата за глобална кохерентност на човешкия ум (The Global Coherence Initiative), създадена от института ХартМат (HeartMath, „сърдечна математика”) към Станфорд през 2008, която обединява знаменити  учени, изследователи и лидери в различни социални области от целия свят. Инициативата за глобална кохерентност на човешкия ум има за цел да подпомогне глобалната човешка и космическа промяна.

Предложението за обединяване на човешките мисловни вълни е научно обоснован проект, имащ за цел да обедини както мисловните, така и сърдечно-емоционалните вълни на загриженост, съчувствие, състрадание, любов, толерантност иотговорност на милиарди индивиди към мисията и призванието на човешкия род, който винаги е бил представител на духа на познанието и духа на хармонията във Вселената.
Научните общности по цял цвят стигат до съгласие относно способността на естествения магнит на човешкото сърце и на човешкия мозък да повлияват пряко на магнитните полета на Земята, магнитното ядро и магнитните полюси. Взаимното повлияване и интерфейс между магнитните вълни на земята и магнитните вълни на човешкото тяло детерминират радикално както човешкото здраве, така и човешките болести. Това взаимно афектиране на човешкия и на земния организъм става особено по време на циклите на интензифициране на слънчевата активност.

Между създателите на човешкия мисловен лъч,инициаторите за снабдяването на ноосферата със Стрела и глобална квантова кохерентност, наред с множество други учени по света, са Rollin McCraty, Ph.D of Boulder Creek, California, който е координатор на Световния монитор за квантова кохерентност; Annette Deyhle, Ph.D of Boulder Creek, California, която е координатор на института ХартМат в Станфорд;
Jose Arguelles, световно
известен учен, пръв декодирал календара на маите и основател на съвременното движение за Noosphere, Iaw of time, Harmonic convergence, ect.; Johann Ge Moll, учен, изследовател към Noosphere.org, G2 Institute for integral Aesthetics; Irinia
Delin, учен към Iaw of time и G2 Institute for integral Aesthetics, CA, USA.

Колективната медитативна молитва в България ще се проведе на 21 август от 13 до 14 часа и от 21 до 22 часа на Седемте рилски езера. В общочовешкия лъч може да се включат и тези, които нямат възможност да са на самото място.

 

О, Слънце, образ огнен на Христос, върни се в нашите гърди да запламтиш, а ти, сърце, излез навън – светило, и своята рациация безкрайна намали.
О, Галактичен център, към когото, от когото и чрез когото се стреми всичко, което
се стреми, от когото, чрез когото и към когото струи всичко, което струи!
О, Галактичен център, събери ни в една радост, раздели ни от нашите тела, извади ни от времето и постави в мига.
Нека изпратим една добра мисъл към целия свят. Законът е: Ако изпратите тая мисъл както трябва, то работата, която ще извършите, може да е равна на работата, която извършвате през целия живот. Ще се молите за всички хора по света. Един закон гласи: Когато се молиш за други, само тогава молитвата ти добива магическа мощ, когато се придружава с любов към тях.

Учителя

Статията е прочетена 421 пъти
Назад към брой 45Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024