148 години от рождението на Петър Дънов в брой 44

148 години от рождението на  Петър Дънов
Категория: Сърцето, душата

Всичко е заради Любовта

На 11 юли преди 148 години един от двата истински езотерични християнски импулса на 20 век прониза земята ни. Това бе Беинса Дуно. А другият - Р.Щайнер, пристигна 3 години по-рано, на 27 февруари 1861. Дойдоха заради срещата със злото и с Етерния Христос.

Учителя Беинса Дуно е Бодхисатвата на 20-ти век и бъдещият Буда-Майтрея! Този Бодхисатва идва като Учителя Беинса Дуно от шестото ниво Будхи, с 3 нива по-надолу от Аз-а на Христос, където са 12-те Същества, които са в кръг около истинската същност на Христовия Аз /Христос-Слънце/, и се инкарнира в тялото на Петър Дънов. Постепенно Аз-а на Бодхисатвата пронизва астралното тяло на Петър Дънов с Христовата Светлина, чийто носител е Светият Дух на Истината, изпратен на апостолите преди 2000 години. От 1897 г. до 1922г. Той пронизва трите тела /астрално, етерно и физическо/ на Дънов и той става Учителя, Който открива Школата.

Чрез Беинса Дуно слиза Гласът на Христос и съобщава необходимото за времето и затова на лекциите му присъстват ангелските йерархии. Затова неговото Слово е с изключително голяма морална сила, защото слиза от Божествения Свят.

Самият Беинса Дуно казва: „Няма да ви кажа кой съм, за да не си навличате карма!“. За да не стане така, както Христос се разкри като Божия Син, а евреите не го познаха и до днес плащат за това. Когато знаеш и поругаваш, последствията са много по-тежки. Но през лятото на 2000 година самоличността на Бодхисатвата беше разкрита. Един век след като Учителя тръгна от Варна, четирима души, пак оттам, познаващи и двата християнски импулса в 20-ти век, независимо един от друг и по едно и също време достигат до идеята кой е Беинса Дуно. Единият от тях бе Димитър Мангуров. Според него до степента Буда са стигали трима от 12-те Същества около Христовия Аз, а Беинса Дуно ще бъде четвъртия. А пък до края на Земния еон ще го направят и 12-те.

След 3000 години Беинса Дуно (това едва ли е името му) ще се роди като Бодхисатва и ще стане Майтрея-Буда (Правещият добро, трансформиращият злото).

А боговете слизат именно заради това. И чрез дълбокото познаване на злото, което не е безлично понятие, а сбор от Същества с конкретни имена, го трансформират в добро. И този процес е така важен, защото срещащите злото не само израстват духовно, но и спасяват своите изкусители, които принасяйки жертва с изоставянето си, могат да бъдат спасени само чрез свързването си с Импулса на Христос, който е главен Импулс за целия наш Космос. Но те не могат да го направят сами, а само посредством човека. Единствено хората със своята смъртна плът могат да познаят тайните на демоните и когато принасят в жертва на Боговете тези отвоювани от демоните тайни, тогава тъмните им деяния могат да бъдат предотвратени от Боговете и Духовната Светлина отново да засияе там, където е настъпил мрак.

Сега за нашето време, казва Мангуров, първостепенно значение има изкуплението на Луцифер. А след около 600 години, когато Ариман се въплъти, изкушенията на мрака ще са още по-големи. И бъдещето ще зависи именно от това четвърто изпълнение на числото 666. От срещата ни със Сорат, истинското име на Звяра от Апокалипсиса на Йоан (Лазар), за пръв път оповестено от Щайнер. Сорат е най-върлият противник на самият Аз-ов Принцип във всеки и навсякъде. А изграждането на съзнателен Аз, с който да одухотворим себе си и Земята и преминем на бъдещия духовен Юпитер, е главната задача за Земния еон. Но човечеството ще изкупи и ще освободи отклонилите се от доброто същества, като приложи думите на ап. Павел: „Не Аз, а Христос в мен“. Като създават Любов чрез тази сила, хората създават и оня нектар в човешката душа, за който говори Беинса Дуно, от който ще пият боговете. Те не са го опитвали, а само го препредават. И Боговете това очакват от хората - с тленната си плът да победят смъртта и да станат Любов. Тази, същата, заради която Христос дойде на земята и Бейнса Дуно идва постоянно… А дошла като резултат от приемането и трансформирането на злото в Любов и превърнала се в Любовно-Душевна Жертва на човешките души, тя се влива в Божествения свят, в замяна на което Той ще направи хората Свои съзнателни съработници. Равни на Бога, Който в Своята същност е Любов. Като тази в сърцата и душите на неговите Деца. Хората.

Статията е прочетена 481 пъти
Назад към брой 44Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024