ПРЕЦЕСИОННИЯТ ЦИКЪЛ в брой 44

ПРЕЦЕСИОННИЯТ ЦИКЪЛ
Категория: Пророчества

Значимостта на 2012 г. е свързана с т.нар. Прецесионен цикъл. Това е цикълът на прецесията на земната ос. Тя се случва в момент от времето (земното линейно време), когато полюсите на вашата планета се изравняват с определена честота, създавана от т.нар. квазари, които представляват големи звездни тела, намиращи се близо до центъра на галактиката. Приблизително на всеки 26 000 години Земята се накланя под точния ъгъл, за да се изравни с тези звездни тела, изпускащи т.нар. скаларни електромагнитни импулси.

В края на всеки Прецесионен цикъл Земята и Слънчевата система преминават през т.нар. област на скаларни електромагнитни импулси – областта от пространството, в която полярността на електромагнитното поле отслабва. Понякога (но не винаги) отслабването на електромагнитните полета принуждава северния и южния полюс на Земята да сменят своята полярност.

Моля, отбележете, че обръщането на електромагнитната полярност няма нищо общо с въртенето на Земята. Тя ще продължи да се върти с приблизително същата скорост и посока, както е било милиони години. Единственото, което би могло бързо и съществено да промени въртенето на Земята, е сблъсък с голям астероид, планетоид или планета. Едва ли нещо подобно ще се случи през следващите милион години. Според нашите оценки вероятно ще изминат повече от милиард земни години, преди да се случи такова събитие.

В този определен момент от еволюционния цикъл на Земята електромагнитното поле се колебае и изменя, като създава големи промени на планетата. Цивилизацията на маите е отбелязала това събитие в календарите си, а вашите пророци и ясновидци са предвидили това време на големи промени.

Това е чудесна възможност за вас като развиващи се души да преживеете тази трансформация и да израснете с нея, ако сте готови да я приемете и да се възползвате от нея.

Сегашният Прецесионен цикъл се предвижда да приключи на 21 декември, 2012 г. Преживяванията на хората от това събитие ще са най-различни. Независимо от неизбежността на събитието, има няколко фактора, върху които може да повлияе свободната воля. Разглеждаме както индивидуалната, така и колективната свободна воля. Ако голям брой хора насочат колективната си воля към определено обстоятелство, това може да повлияе на т.нар. неизбежни или неизменни реалности.

Като израствате и се развивате, вие ще се научите как да изменяте много събития, които сега изглеждат фиксирани във времето и пространството. Във връзка с това ще отбележим, че само много малко хора са повишили вибрациите си достатъчно, за да оказват значимо влияние върху космическите събития.

Ето няколко променливи, свързани с Прецесионния цикъл през 2012 г., много от които са зависими от свободната воля.

1. Степента на електромагнитните изкривявания

Когато по-късно разгледаме механизма на прецесионното изравняване, ще видите, че съществуват множество фактори, които определят доколко сериозни ще бъдат електромагнитните колебания, включително положението на Слънчевата система по отношение на центъра на галактиката, изменението в ядрото на Земята и самата Слънчева система (включително електромагнитните колебания на вашето слънце).

2. Степента на изменение на климата

Съществуват няколко човешки и природни фактора, които влияят върху климата на Земята. Към тях се включва отделянето на парникови газове (основно въглероден двуокис). Също голяма роля играят океанските течения и аномалиите в атмосферното налягане. Някои хора експериментират с контрола върху климата и въвеждането на химикали в атмосферата за насочване на движението и формирането на бурите. Въпреки че не е трудно да се предскажат някои общи тенденции, почти невъзможно е да се предвидят конкретните дати на бурите, сушите и другите природни явления, даже от нашето ниво на осъзнаване.

3. Степента на влияние върху технологиите и комуникациите

Връщайки се към 2000 г., вие много се бояхте компютърните програми да не излязат от строя поради програмен недостатък. В действителност колебанията на магнитното поле са много по-опасни, отколкото каквато и да е грешка в програмата. Ако вие прекалено много зависите от телекомуникационната индустрия, тогава бързите и жестоки колебания през 2012 г. и другите описани тук събития ще ви създадат много трудности. Скъпи Творци, независимо че съзнанието ще влияе върху работата на технологиите, най-важното е да зависите само от Бог, а не от технологиите, тъй като от време на време устройствата ще излизат от строя.

4. Степента на мутация на клетките

Тези, които вече изграждат главната матрица на възнесението, ще продължават да изпитват клетъчни мутации. Мутациите, изпитвани от по-голямата част от човечеството, ще предизвикват крайни колебания в настроението и емоционалното състояние. Много души няма да могат да издържат на измененията и ще преживеят спад на имунната система. Това ще отвори път на всякакви екзотични вируси и бактерии към тях. Други ще преминат през измененията с физическите си тела и ще започнат да изграждат просветлени и самодостатъчни духовни общности.

5. Нивото на въздействие върху емоционалните и ментални тела на хората

Макар че основните времеви линии до голяма степен са зададени, свободната воля играе роля за нивото на интензивност на преживяването. Колкото по-бързо се освободите от страха и се отворите за Божественото Аз, толкова по-лек ще се окаже преходът ви. По време на прецесионното изравняване вашето емоционално и ментално здраве ще преминат през изпит. Може да почувствате, че все едно полудявате. Малките емоционални болки значително ще се засилят, както и емоционалните възходи. В един момент можете да изпитвате екстаз, в друг – да изпадате в тежка депресия. От основно значение ще бъде способността ви да влизате в центъра на вашето същество. Цитирайки една от любимите ви фрази, няма да можете да си позволите лукса да храните негативните мисли.

6. Степента и влиянието на положителните и отрицателните извънземни и възнесените същества от по-висшите сфери

Вие имате много помощници и някои противници, чиято роля по време на измененията ще бъде подробно описана. Способността ви да приемате или отказвате тяхната помощ, в зависимост от качеството на предлаганото, значително ще добави или ще отнеме от преживяванията по време на прецесионното изравняване.

7. Броят на хората, излизащи от въплъщение

Всички вие сте надарени със свободна воля. Това означава, че вие можете да изберете да се възползвате от прецесионното изравняване като възможност да се придвижите напред в духовното си израстване. Обаче повечето хора на Земята ще решат, че измененията са непосилни за тях. Такива души ще се окажат неподготвени да извършат прехода, затова те ще търсят начин да напуснат земния план. След напускането на земните тела те ще се превъплътят на друга планета от трета плътност, подходяща за тяхното ниво на осъзнаване. Броят на душите, които ще напуснат Земята по време на тридневния период на прецесионното изравняване, всъщност ще е сравнително малък, но значително ще нарасне между 2012 г. и 2030 г. По наши оценки около 10% от човечеството ще избере да си отиде в началото на този период. Но към 2030 г. повече от 3/4 от душите, сега населяващи Земята, ще са си отишли от физически план.

8. Броят на хората, които ще се възнесат по време на това събитие

По наши оценки между 10 и 20 млн. души ще се развият достатъчно, за да могат в периода 2012 г. – 2030 г. да влязат в пета плътност. Точното количество ще зависи от решенията на свободната воля.

Макар че преходът на Земята през измененото електромагнитно поле, създадено от прецесионното изравняване, не може да бъде предотвратено с помощта на свободната воля, преживяването му значително ще варира от едно човешко същество на друго в зависимост от физическото, емоционалното, менталното (психологическото), астралното, етерното и каузалното състояние на всеки човек. Хората, живеещи в съответствие с Божествените принципи на любов и състрадание, ще имат много по-голямо позитивно усещане за това събитие. Хората, желаещи да се възнесат с „първата вълна“, могат да се възползват от тази възможност, за да завършат телесния си опит в трета и четвърта плътност и да преминат в светлинното тяло от пета плътност.

Изравняването през 2012 г. често се нарича „първа вълна“ на възможността за възнесение на душите. Едва ли на 21 декември 2012 г. милиони души в действителност ще се възнесат едновременно. Преходът ще продължи много години. Прецесионното изравняване работи като катализатор на промяната, а не като абсолютно краен срок за човечеството. Обаче на тези, които не са взели решение коя посока да поемат, ще им бъде извънредно трудно да останат в това висящо състояние след 2012 г.

В известен смисъл порталът, отворен от колебанията на електромагнитните полета, наподобява преминаването през иглено ухо в етерните планове. Това означава, че на тази дата или около нея почти цялото човечество ще премине през еднопосочна врата към избраните от него реалности.

По същество влиянието върху физиологичното и психично състояние на хората ще е такова, че ще се усили онова, което вече съществува в тяхното съзнание. Хората, живеещи в страх, ще преживяват прецесионното изравняване като страшно и плашещо събитие. Много от тях ще излязат от телата си от трета и четвърта плътност и ще се превъплътят на друга планета, по-подходяща за нивото на развитие на техните души. Подобно на възнесението, този процес ще отнеме няколко години, а няма да стане изведнъж на 21 декември, 2012 г.

Важно е да не се съди кой или какво е подходящо за всеки човек. Това не е денят на Страшния съд. Бог не произнася присъда на човечеството. Това събитие е добре разбрано от душата и от каузалното тяло и въплъщенията в периода около това събитие се планират с голямо внимание.

 

Из Глава 7 от книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“.

Статията е прочетена 582 пъти
Назад към брой 44Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024