МОЛИТВАТА в брой 43

МОЛИТВАТА
Категория: Сърцето, душата

***

Ако 100 души, братя и сестри, или поне 10 души се съберат на едно място и концентрират мисълта си, ще могат да постигнат това, което искат.

***

Нека изпратим една добра мисъл към целия свят. Законът е: Ако изпратите тая мисъл както трябва, то работата, която ще извършите, може да е равна на работата, която извършвате през целия живот.

***

Ще се молите за всички хора по света. Един закон гласи: Когато се молиш за други, само тогава молитвата ти добива магическа мощ, когато се придружава с любов към тях.

***

Божественото учение трябва да се приложи. Трябва да се молите така: Научи ме, Господи, как да приложа Божественото учение.

***

Ако някой човек греши, помолете се за него и той ще се поправи и ще има добро разположение към вас.

***

Ако бих се молил сега, щях да искам от Бога сила, знание, Мъдрост, Любов, Истина и Свобода. Когато човек се моли, трябва да иска най-малкото, но същевременно най-необходимото.
 

***

Според мене единствената молитва, която човек може да отправи към Бога, е да иска светлина и разбиране, да изпълнява волята Божия.

***

Човек трябва да се моли за прославяне Името Божие, за идването на Царството Божие и Неговата Правда на Земята и за изпълняването на Божията воля. Да прославиш Името Божие, това значи да имаш еднакво и справедливо отношение към всички хора, към всички животни и растения.

Статията е прочетена 538 пъти
Назад към брой 43Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024