ЧОВЕШКИЯТ МИСЛОВЕН ЛЪЧ в брой 42

ЧОВЕШКИЯТ МИСЛОВЕН ЛЪЧ
Категория: Пророчества

Стрелата на ноосферата

Ноосфера, Ноотаксис, Ноолъч

Предложение за глобална квантова кохерентност на човешките мисловни, емоционални и волеви вълни

и повлияване на всички планетарни и социални бедствия от Човешкия Интелектуален и Сърдечен лъч

(предложение от 66 неправителствени организации по света за разглеждане от ООН, Юнеско и Главата на Римокатолическата църква)

 

Както човечеството вече подразбира, човешкият род стои на прага на глобален фундаментален преход, който определя не само неговото бъдеще, но и бъдещето на нашата галактика и на Вселената в цялост.

Научните предсказания показват, че предстои общ квантов преход както на Вселената, така и на човешкото съзнание, което отразява общото изместване на мозъчната антена от пространствено-интелектуална картина на Вселената към темпорално емоционална картина. Вселената се измества от пространствен образ към темпорална мелодия.*1

Пространственият образ на Вселената се диктуваше от интелектуалната ориентация. Темпоралният слухов образ на Вселената се диктува от емоционално-волунтативната ориентация, която са приели мозъчните и космическите вълни.

Причината за тази радикална еволюция на човешкия род и на Вселената следва да се търси в цялостното изместване на спектъра на честотите на вълните на съзнанието и честотите на космическите лъчи.

"Разрушаването на отрицателния цикъл на всички социални и планетарни бедствия е по силите на човешкото съзнание и човешката обединена мисъл." /Rollin McCraty, Annette Deyhle/
Една от множеството non-profit организации по света, (66 на брой), която застава зад проекта за обединяване на човешката мисъл и човешкото сърце, е Инициативата за глобална кохерентност на човешкия ум (The Global Coherence Initiative), създадена от института ХартМат (HeartMath, „сърдечна математика”) към Станфорд през 2008, която обединява знаменити учени, изследователи и лидери в различни социални области от целия свят, имаща за цел да подпомогне тази глобална човешка и космическа промяна.

Тези, които се учудват, че човешкият квантов преход се отразява на целия космос, могат да бъдат упътени към общоизвестния шокиращ научен факт, че Вселената е започнала да се разширява (изненадващо за стандартните физически модели) с нарастваща огромна скорост от мига на зараждането на живот на Земята и особено увеличава скоростта на разбягване на галактиките през последните 50 години, съвпадащи с рязкото четворно увеличаване на човешкия род.

Предложението за обединяване на човешките мисловни вълни е научно обоснован проект, имащ за цел да обедини както мисловните, така и сърдечно-емоционалните вълни на загриженост, съчувствие, състрадание, любов, толерантност и отговорност на милиарди индивиди към мисията и призванието на човешкия род, който винаги е бил представител на духа на познанието и духа на хармонията във Вселената.

"Научните общности по цял цвят стигат до съгласие относно способността на естествения магнит на човешкото сърце и на човешкия мозък да повлияват пряко на магнитните полета на Земята, магнитното ядро и магнитните полюси. Взаимното повлияване и интерфейс между магнитните вълни на земята и магнитните вълни на човешкото тяло детерминират радикално човешкото здраве и човешките болести. Това взаимно афектиране на човешкия и на земния организъм става особено по време на циклите на интензифициране на слънчевата активност." /Rollin McCraty, Annette Deyhle/

 

 

Международното движение за създаване на Човешкия мисловен лъч,

снабдяване на ноосферата със стрела и мишена (цел), е Инициативата за изпадане на човешките мозъчни вибрации от една хаотична и многопосочна честота (фреквенция) в глобална квантова кохерентност на честотите на мисловните вълни. Една от основните мисии на проекта за Човешкия мисловен лъч е да проследи и да верифицира хипотезата за аналоговата организация на вибрациите на човешкия ум и сърце с вибрациите на Вселената в цялост, както и тяхното взаимно повлияване.

Хипотезите, които фундират този проект, са:

1. Всички живи същества, но също така и елементите на неживата природа, са взаимно свързани помежду си според древното научно правило Omnia in Omnibus („Всичко във всяко”) и комуникират помежду си посредством биологични, електромагнитни, гравитационни и наскоро доказаните темпорални вълни, които са неразличими от мисловните вълни и които според нас играят водеща роля в еволюцията на мозъка и еволюцията на Вселената заедно.

"Изследванията на хиляди учени по цял свят свидетелстват, че човешкият емоционален, сърдечен и волеви лъч радиира (излъчва) електромагнитни полета, които енергетично афектират земното магнитно ядро и магнитните полюси;" /Rollin McCraty, Annette Deyhle/ както и че мисловните вълни и мозъчните вълни от своя страна, бидейки идентични на темпоралните вълни на Вселената, влияят върху Слънчевите и космическите темпорални полета. *2

2. "Забележително е, че не само човешките същества се повлияват от планетарните и космически енергетични полета, но и обратно, земните, слънчеви и космически енергетични системи, особено нашата галактика, също се повлияват дефинитивно от вълните на колективната човешка мисъл, емоции, воля и намерение." /Rollin McCraty, Annette Deyhle/

Системата за глобален мониторинг (GSMC) на Земята е основана като световна мрежа на сензитивни магнитни детектори, за да наблюдава земните и слънчеви магнитни полета и техните резонанси в йоносферата.

Изследванията на GSMC постулират, че земните резонантни фреквенции трептят със същата дължина на вълната както човешките сърдечни ритми, интелектуалните лъчеви ритми и ритъма на мисловните вълни, следователно непрекъснато се намират във взаимна корелация и еволюционно установено равновесие. Оттук става ясно, че засилените негативни тенденции в човешкото поведение в последните векове водят до неизбежно нарушаване на еволюционното равновесие между вълновата честота на човешката природа и вълновата честота на Вселената в цялост.

3. Ако достатъчно голямо количество хора (едно критично голямо число на Фибоначи - най-малко 2 милиарда души) "интенционално създава мозъчни кохерентни състояния на загриженост, отговорност, любов, съчувствие и уважение, те могат да генерират квантови кохерентни стоящи вълни" /Rollin McCraty, Annette Deyhle/ , едновременно интелектуални и емоционални, които състояния да прекъснат и спрат съвременната всеобща атмосфера на стрес, напрежение, безредие, икономически хаос, конфликти и несъгласие.

"Говорейки генерално, Човешкият мисловен лъч, бидейки синтез от интелектуални и емоционални вълни, благодарение на своята обща темпорална природа с темпоралните вълни на Вселената, е в състояние да повлияе всички планетарни бедствия (като земетресения, изместване на полюси, отслабване на земното магнитно ядро, урагани, цунами, вулкани и др.), както и негативната глобална атмосфера на войни, социално напрежение, престъпност, агресия и насилие. И още веднъж да демонстрира всепомеждусвързаността на всички живи организми, както и на неорганичната природа." /Rollin McCraty, Annette Deyhle/

 

Между създателите на Човешкия мисловен лъч, снабдяването на Ноосферата със Стрела и инициативата за глобална квантова кохерентност, наред с множество други учени по света, са Rollin McCraty, Ph.D of Boulder Creek, California, който е координатор на Световния монитор за квантова кохерентност; Annette Deyhle, Ph.D of Boulder Creek, California, която е координатор на института ХартМат в Станфорд; Jose Arguelles, световно известен учен, пръв декодирал календара на маите, и основател на съвременното движение за Noosphere, Iaw of time, Harmonic convergence, ect.; Johann Ge Moll, учен, изследовател към Noosphere.org, G2 Institute for integral Aesthetics; Irinia Delin, учен към Iaw of time и G2 Institute for integral Aesthetics, CA, USA

Проектът е опит за провеждане на възможно най-гигантския експеримент, който някога е бил предлаган от науката, в който да участва цялото човечество (или поне една пета от него – едно критично голямо число на Фибоначи), при което ще се изпита прякото директно въздействие на човешката мисъл, воля и емоция върху Вселената и галактиката в частност. В този експеримент Човешкия мозъчен лъч ще се насочи към Галактическия лъч, радииран от Центъра (Мозъка) на галактиката Млечен път, при което ще се проследят последиците от сблъсъка, пресичането и интерференцията на двата лъча.

Предполага се, че Галактическия лъч е стимулирал еволюцията на живота и мозъчната маса на човешкия род – интересът е главно в обогатяването и експоненциалното нарастване на Човешкия мозъчен лъч при комуникацията му с Галактическия лъч.

Целта е създаването на Човешки мисловен лъч (Human Thought Beam), който да обедини мозъчните вълни на милиардите в една обща интенционална стрела, която ще служи за световен атарактор и ще компенсира главния недъг (минус) на човечеството, което бидейки обединено генетично (чрез ДНК), е пагубно разединено мозъчно, мисловно и солунтативно.

 

Инициатори и международни координатори на проекта:

Jose Arguelles,

Johann Ge Moll,

Irinia Delin

 

*1 Това виждане на времето като световна мелодия, която организира всички енергии на Вселената като една всеобща Фуга, е просто развитие и продължение на Айнщайновата Обща теория на относителността. Обратно, на свой ред квантовата физика лансира фундаменталната представа, че пространството (като форма на всички форми) играе роля на световен интелект. Чрез тези аналогии съвременната наука ни помага да хвърлим мост между субективната психика на човека и организацията на Вселената и внушава на индивида самочувствието, че не е самотен във вселената.

 

*2 Концептът „Темпорални вълни и темпорални полета” е нова научна хипотеза, предложена за пръв път от учения Йохан Ге Мол на Международната конференция по Quantum Mind в Стокхолм, 2011, и Сан Рафаел, СА, 2012.

 

Статията е прочетена 4564 пъти
Назад към брой 42Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024