Живот, осмислен с любов в брой 5

Категория: Сърцето, душата
Любовта дава и прощава,
егото взима и забравя.
Всичко истински велико
израства бавно и незабележимо.

Христос дойде на Земята, за да сътвори портала към другото ни състояние на съзнание. Сега, застанали пред този портал, ни предстои да тръгнем и да преминем по трънливия път, но нека всеки от нас сътворява по една роза на всеки трън.

Огледайте се и ще прозрете какви промени се извършват в обкръжаващата ни реалност. Трябва да излезем от илюзията-игра и да погледнем истината такава, каквато е. Да не губим времето си в сплетни, в грозната неудовлетворяваща реалност, а да дадем разрешение на Светлината да навлезе, да преобрази нашето творение. Да бъдем творци на собственото си творение.
Ценностната система е объркана, изкривена, тя е пълна с лъжливи представи за щастие, успех, красота, която обслужва средствата за масова информация. Замислили ли сте се някога колко пари се прахосват само за създаване на образи? Откъде се появяват, за какво служат, кой ги създава? Образите са средство, с помощта на което се осъществява власт над хората. Те правят хората зависими и ги отклоняват от истинските им потребности, без намесата на физическа сила и насилие. Вие приемате показваните образи за ваша ценностна система и действате съгласно нея. Това ние наричаме невидим контрол над ума, който бурно процъфтява в забързания живот. Една от функциите на светлината, обаче, е да внася яснота, прозрачност в невидимите структури на мислите и чувствата, формиращи живота ви. Светлина в противоположност на контрола над ума. Когато допуснете светлината да навлезе в живота ви, тя разкъсва оковите на властта, славата, авторитета и основаващите се на тях йерархии; освобождавате се от илюзиите, лъжите, отнемащи силата ви за самоутвърждаване. Ето защо трябва да се научите да приемате светлината и да поемете кормилото на живота в собствените си ръце.
В психологията автотренингът е средство за осъзнаване на значимостите и ценностите - инструмент за вътрешна хармония. Кръгът на абсолютната вяра е скрита в подсъзнанието – работете усърдно върху връзката съзнание – подсъзнание.
Научете се да вярвате с ума, с логиката, с чувствата си.
Осъзнавайки ценността, отдаваме значимост на подсъзнателните ценности, и когато те си съвпадат и се влияят, се получава цялостна хармония.
Помнете, има много клопки по истинския път, който сте поели.
Една от клопките е Клопка на главата.
Тя е заложена в областта на главата и ума. Вашата ментална част е голяма част от дуалната действителност. Под дуалност разбираме съзнанието, което разделя нещата на добро и зло, светлина - мрак, болест - здраве, приятел – враг и т.н. Това е съзнание, което обожава да разделя и да поставя етикети. То работи с общи принципи. Единствено Божествената Христова енергия лежи отвъд дуалността - тя не се губи, а се трансформира.
Научете се да слушате със сърцето си, настройте се към неговата енергия от едно тихо място вътре във вас.
Акито – слушайте своето дишане и ще чуете ритъма на Вселената.
Не искайте подчиненост от децата си - когато предлагате помощта си, не забравяйте, че те ви четат, усещат вашите емоции, страха. От искрено изслушване на детските грижи може да бъде изграден един истински мост на комуникации. Осъзнали това, ще подкрепите децата си открито и с доверие. Всичко опира до освобождаване на собствените ви идеи за това, каква трябва да бъде действителността; изхождайте от своите желания и копнежи.
Оставете всеки да бъде себе си.
Капан на сърцето
Сърдечният център е сбор от много енергии - мост между Небето и земята, между висши и низши енергии. Сърцето позволява да се издигате над дуалността и да докосвате с любов, нежност, радост и състрадание.
Не давайте обаче повече, отколкото са ви поискали - не прекрачвайте собствените си граници, така няма да смесите енергиите. Носете знание, отговорност и изцеление.
Всеки от Вас трябва да се освободи от нуждата да променя нещата – истинската духовна промяна започва винаги с ПРИЕМАНЕТО – трябва да се установите в мир с най-дълбоките си емоции на страх и гняв.
А това, което мога да Ви предложа, е не просто някакъв инструмент или теория, а е себе си, трансформирана от живота, опита, смелостта - отговорно да работя с Вас открито.
Капан на волята
Често вашето Его изисква ясни резултати на момента и това няма нищо общо с помагането на другите. Ключът за възвръщането на силата се състои в това, истински да притихнете в себе си. Помнете, когато става въпрос за водене, колкото по-малко, толкова по-добре. Освобождаването от всичко и всички заложени капани по пътя ви се извършва само с любов и пак с любов.
Говорете с любов, сътворявайте с любов, прегръщайте с любов, обичайте с любов. Бог е любов и закон. Всичко е любов. С любов:
Статията е прочетена 1029 пъти
Назад към брой 5Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024