ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 32 в брой 41

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ - част 32
Категория: Репортажи от с. Северен кръст

Телепатичен разговор със Зихара Зетрон – звездно-метеорен индивид от пето измерение

- Как се извлича информация в пророческите сънища?

- В съня се вижда добре потокът на събитията в отразените светове на миналото, настоящето и бъдещето. Душата избира важна информация и ви я поднася в символи – картини, образи, слово. Събитието се извлича на символно ниво от потока на времевия отрязък, което се е запечатало като отражение от миналото с проекция в бъдещето. В реалността, която обитава душата ви по време на съня, е по-ясна причинно-следствената връзка. Във времевия поток няма сериозна граница, а има отражение. В менталния свят причините се запечатват като символи, в причинния свят символите са действащи, задвижени от енергийните потоци. В съня вие правите преход между времевите модели, които са условни.

 

- Души, които предстои да се превъплътят на Земята, имат ли право на избор измежду няколко съдби?

- Може да се избират между 2-3 съдбовни събития в предстоящия ви живот на Земята. От една съдба в няколко варианта може да се избира, но това не е избор между различни съдби. Не може да имате три съдби в един живот, съдбата ви е предначертана, но има варианти, от които избирате един.

- Загадъчното действие на енергиите. Ритуали и действия.

- Измиването на прозорците със солена вода също е начин да пречистите дома си от вредни енергийни въздействия, особено ако в този дом преди вас са живели други хора.

- Ако са ви подарили сувенири с неизвестен характер (статуетки на божества от чужди държави, маски и др.), с неясни символни послания, които усещате, че ви вредят, не ги изхвърляйте, защото така може да си навлечете повече неприятности. Оставете ги в църквата и помолете светците да поемат тяхната закрила. А вие си вземете оттам светена вода, измийте ръцете и лицето си, за да сте сигурни, че сте се освободили от негативното енергийно въздействие на тези предмети.

Статията е прочетена 1222 пъти
Назад към брой 41Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024