ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЮРИЙ ВЕНЕЛИН в брой 40

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЮРИЙ ВЕНЕЛИН
Категория: История

През месецоктомври 2011 година в Москва от печат излезе сборникът „Истоки Руси и славянства” със съчинения на знаменития историк от ХІХ век и български народозащитник – Юрий Иванович Венелин (1802-1839). Сборникът е съставен под редакцията на проф. Павел Тулаев, (http://www.tulaev.ru), издавал досега отделни студии на Юрий Венелин.

Българският интерес към този сборник е свързан с Венелиновия труд „Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном отношении к россиянам”, Москва, 1829.

Българското участие в подготовката на съвременно издание, която продължи няколко години, се състоеше в набиране на текста на „Древние и нынешные Болгаре”, както и издирването на български публикации, свързани с онази съдбовна за тогавашните българи книга.

Установихме обаче, че Юрий Венелин е издаван в България след Освобождението само през 1942 година по повод 140-ата годишнина от рождението му (Юрий Венелин е роден на 22 април 1802 г.). Тук иде реч за едно издание – сборник от Венелинови студии и писма, под редакцията и съставителството на проф. Петър Динеков. Интересуващият ни труд на Юрий Венелин „Древние и нынешние Болгаре” е представен в сборника на проф. Динеков само с Първата си част.

В резултат на работата над този исторически труд се убедихме, че Юрий Венелин е не само историк от световна величина, но също така велик писател и философ на историята. За него няма малки и големи, по-значими и по-малко значими народи. Затова всеки един народ той го изписва с главна буква. Ние, българите, 40 години след неговата смърт (26 март 1839 г.) започваме наново да градим своя държава.

С парите на български дарители от различни краища на нашата страна през 1841 година в Москва е издаден посмъртно Венелиновият труд „Древние и нынешные Словене”, който се приема за Том ІІ и продължение на придобилото вече сред българските интелигенти огромна слава и почит съчинение „Древние и нынешние Болгаре”(1829г.).

Юрий Венелин за пръв път в литературата въвежда понятието „Словения”. Затова пък словенците, които според Ганчо Ценов са „най-сродното с българите славянско племе”, се сдобиват със собствена държава 153 години след преждевременната смърт на Юрий Венелин. Тези факти говорят сами по себе си – Юрий Венелин, занимавайки се така успешно с миналото на българи и словенци, е съумял да прозре потенциала и бъдещето им.

Във връзка с 210-ата годишнина от рождението на Юрий Венелин и по случай Деня на българската и славянска култура – 24 май, в България на приятелско посещение ще ни гостува проф. Павел Тулаев, който ще представи не само трудовете на Юрий Венелин, но и други трудове върху славянската история и славяноведение.


Презентациите са както следва:
в Шумен – на 19 май, събота, от 14.00 часа, в Народно читалище „Добри Войников 1856”, пл.
„Възраждане” №4;
в София – на 23 май, сряда, от 18.00 часа, в Народно читалище „Славянска беседа”, бул. „Раковски” 127.

За контакти:
д-р Стефан Серафимов – тел.: 0896472707;
инж. Антон Рачев – тел.: 0897866245,
е-маил:
antonrachev@yandex.ru;
Атанас Панчев - в. „Квантов преход”,
тел.: 0888693359;
Медиен партньор:
в-к „Квантов преход”
http://www.kvantov-prehod.org

Статията е прочетена 899 пъти
Назад към брой 40Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024