ВРЕМЕНАТА СЕ ПРОМЕНИХА в брой 40

ВРЕМЕНАТА СЕ ПРОМЕНИХА
Категория: Пророчества

Директна връзка, състояла се в Рига, Латвия, между Крион и Марина Шулц
27.02.2012

През първата година и половина Крион казваше: „Доведете колкото се може повече хора. Ние искаме хората да се научат да контактуват с висшето си АЗ. Да почувстват този контакт и да го пренесат в живота си сега”.

Това обаче не ни се удаваше винаги, защото хората, които идваха на срещите с Крион, не искаха да пропуснат нито една нова среща. И през януари миналата година Крион каза: „Виждам, че 80% в залата са едни и същи хора. Но, какви хора! Израснали хора, които работят и в къщи над духовното си развитие. Много хора вече работят в планетарен мащаб”.

И от януари 2011 год. започнахме да работим цялата зала.

Крион ви обича! Крион е особено радостен, че се срещнахме сега, в началото на 2012-та година. 2012година наистина е необикновена. Аз знам прекрасно, че са ви плашили и продължават да ви плашат с тази година, с кулминационната точка, с която ще завърши. Сега ние ще поговорим за нея подробно. Нито едно древно послание, на нито един народ не говори за край на света и за разрушаване на живота на планетата. Затова нека да поговорим за 2012-та година. Тя вече настъпи. Измина месец от нея и аз мисля, че го преживяхте съвсем благополучно.

21-ви декември
Искам да започна направо с кулминационната точка – 21-ви декември. Именно във връзка с нея върви най-голямото нагнетяване на страхове, като ви се дава най-различна информация. Много често чувате за края на света. Уверявам ви, мили мои ангели, че вие ще се събудите след 21-ви декември, без да забележите, че този ден, толкова важен за планетата и за вас, вече е отминал. Но все пак нещо трябва да се случи на този ден? Защо се говори толкова много за него? Аз сега ще ви разкажа.

Ще започна с това, че на 21 декември ще се състои много важно астрономическо събитие, в което участва вашата планета Земя и вашата галактика. Учените го наричат Галактическо подравняване. Какво означава това? С всяка изминала година, през зимното слънцестоене, Земята и Слънцето все повече се приближават към една линия, която ги съединява с центъра на галактиката. Но това съединяване никога досега не е ставало изцяло. И ето, че на 21 декември 2012 година ще стане точно Галактическо подравняване на центъра на галактиката с вашето Слънце и планетата Земя, която вие превърнахте в сияеща перла.

Защо трябва да обърнем внимание на това събитие? Става въпрос не само за факта, че Слънцето, Земята и центърът на галактиката ще застанат на една линия, въпреки че и това е много важно. Същността е в направлението на движението на Слънчевата система и на вашата планета спрямо центъра и екватора на галактиката.Ако досега вие сте се намирали от едната страна на галактическия екватор, то след 21 декември вие ще преминете от другата му страна. Това е кардинална смяна на програмата за развитие. Това е преход към духовно развитие на цялата Слънчева система, а значи и на вашата Земя.

Скъпи мои ангели, искате ли под ръководството на Крион да видите нещо повече във Вселената?Или да вземете участие в събитията? Искам да ви преведа през тази точка – 21 декември.

Представете си, че започвате да се сливате, всеки един ваш атом, с планетата и ставате едно обединено сияние за Космоса – вие и вашата планета. Още не е настъпил 21-ви декември и вие виждате прекрасно пред себе си вашето светило Слънцето, а по-нататък виждате сияеща звезда – това е центърът на галактиката. Обърнете внимание на заобикалящото ви космическо пространство, то е тъмносиньо на цвят, почти черно. Цялото е обсипано със звезди. Това са звезди, планети и цели звездни системи. Заобиколени сте от тези сияещи и пробляскващи точки на небосклона.

Но вие започвате да забелязвате, че постепенно разстоянието между вас и слънчевия диск се смалява и като че ли се смалява и разстоянието между слънчевия диск и центъра на галактиката. И ето, че настъпва моментът на сливане. Вече не виждате отделно нито Слънцето, нито центъра на галактиката – вие сте на една линия с тях и все едно се вливате в канал, по който преминавате към Слънцето и към центъра на галактиката. Вие чувствате тази огнена линия, вие сте на нея, вие сте в нея и вие сте тази линия. Прекрасно състояние.

Стана ли ви страшно в този момент? Мисля, че не. На никого в сърцето не виждам сега нито страх, нито напрежение. А вашето движение продължава. Погледнете, вие отново започвате да виждате центъра на галактиката и диска на Слънцето. Вашето светило се е отдръпнало встрани. Вие продължавате, както и досега, да се чувствате един организъм с вашата планета. Но, о чудо! Огледайте се наоколо! Къде е онова тъмно пространство с проблясващи звезди? Няма го. Звездите са там, станали са още повече, но пространството е станало светло. То е започнало да просветлява.

И колкото повече продължава вашето движение, толкова по-светло става около вас. А звездите, далечните планети и целият свят сияят по-ярко, отколкото на тъмния небосклон. Вие преминахте в другата зона на вашата галактика. Това е зоната на светлината.Това е мястото, към което сте се стремили на вашата Земя.

Сега, скъпи мои ангели, вие просто моделирахте това, което ще се случи на 21 декември, 2012 година. И аз ви уверявам, че в живота ви няма да се случи нищо страшно. Напротив, след тази благословена точка, на Земята ще започнат постепенно много неща да се променят.

Ще се промени времето.

Досега времето, което беше изкуствено създадено за вашия 4-измерен свят, се завиваше в стръмна спирала по часовниковата стрелка. След 21 декември времето ще започне постепенно да се развива обратно на часовниковата стрелка.Това не означава, че ще го забележите веднага. Но така трябва да бъде и така ще бъде.

Времето ще тръгне под ръководството на Светлите сили на Космоса, под ръководството на Семейството на светлината. И Земята постепенно ще навлезе в ритъма на Галактическото време. А това значи, че на планетата ще настъпят големи промени.

Това е най-важното, което исках да ви кажа за тази точка – 21 декември.

Какви са пророчествата на древните народи за нея? Плашат ви пророчествата от календара на маите - на 21 декември щял да настъпи краят на света. Но това не е вярно, маите не са го казвали. Напротив, те предупреждават, чеслед тази точка на Земята ще изгрее ново Слънце – „Шестото слънце”. Те казват: „и ще има нова човешка цивилизация”. Затова ще очакваме тази точка, ще се подготвяме за нея.

Важни събития през 2012 год.
А сега ще разгледаме как цялата 2012-та година ни устремява към тази кулминационна точка. Как всички събития, всички действия, които ще бъдат извършени от космическите сили, от земните сили, от вас, скъпи мои ангели, как всичко се подготвя за този преход в новата област, областта на Светлината и Новата ера, която няма да настъпи веднага на следващия ден, но ще бъде открита потенциална възможност тя да се състои. В бъдещето нея вече я има. Затова съсредоточете усилията си да преминете през тази година на по-висока летва.

Ще започна от януари. Вече ви казах в посланието си, колко е важно първото новолуние на Водолей. Но не акцентувах на източния календар, както правите вие. Вие обичате в своето АЗ да виждате някакви зверове, поставени в източния календар. Но аз разглеждам датите от друга гледна точка, както ви казах в посланието си. Работата е там, че сега сте в епохата на Водолей. И първото новолуние на всяка година във Водолей е много важно. През първото новолуние на тази година прозвуча много важна тема. За вас сепояви възможност да направите окончателен избор между старите и новите енергии, между стария и новия свят, който вие можете да построите, между миналото и бъдещето. На тези, които вървят уверено към това, тази точка позволи да кажат решително и окончателно – „Да, аз оставям натрупаният опит в миналото. Нека да си остане там. Ние сме го натрупали, ние сме го заслужили. Ние сме натрупали този опит за цялата Вселена, а не само за себе си лично”.

Казаха ли го всички земляни? Разбира се, че не. Но на нивото на подсъзнанието тази възможност остава отворена. И човек по всяко време може да го направи. В допълнение, през тази година има още няколко важни точки, по време на които също всеки може да се определи и да направи окончателен избор.

Вие така сте свикнали с източния календар, че за вас е станало като игра да виждате влиянието на зверове върху човека през цялата година. Да, цикълът на източния календар ще остане за още известно време в живота ви. Но астролозите ще трябва изцяло да преразгледат трактовките си през тези години. И да сменят зверовете, също. Това е много важно.

И ако непременно искате да преживеете тази година под нечий знак, започвайки от първото новолуние на Водолей, то аз трябва да ви разочаровам. Дракон няма, той не дойде. Но затова пък дойде Огнената птица. В много приказки тя присъства. Понякога я наричат жар-птица.Точно тя, започвайки от тази дата, ще ви преведе през цялата 2012 година, ако вие поискате да я следвате по този път, който тя ще ви указва. Тази жар-птица ще ви помогне да преминете през точката 21 декември и ще ви пренесе в 2013 година. А това е много важно. Сега ми остава само да ви пожелая да следвате жар-птицата.

Нима това не е прекрасно за такава отговорна година? Ние наричаме тази година прекрасна, великолепна, блестяща, забележителна. Тя се явява като завършек на експеримента, заради който сте дошли на тази планета. Да, през тази година експериментът свършва.Вашият натрупан опит е безценен за цялата Вселена, а не само за вас, за Земята, Слънчевата система и галактиката. Затова погледите на цялата Вселена сега са приковани към вас и вашата планета. И аз искам вие достойно да преминете през 2012 година и заедно с нас да направите всичко възможно за удачното затваряне на стария опит и за прехода ви в Новата ера, в ерата на Шестото слънце, както казват маите.

Искам да отбележа ощедва важни периода през тази година.Те са концентрирани на две места: презмай – юнииноември – декември. През май има четири много важни точки, които трябва да не бъдат пропуснати от тези, които работят в планетарен мащаб. Това отново са две затъмнения (слънчево и лунно), преминаването на Венера през слънчевия диск и последващото лятно слънцестоене.

Ще ги разгледам подробно, защото следват една след друга. На20-ти май ще има слънчево затъмнение, а на 4-ти юни - лунно затъмнение. И веднага след това, на 6-ти юни Венера минава пред слънчевия диск. Венера е една от водещите за Земята планети и затова не може да не участва в събитията през 2012 година.

Слънчевото затъмнение на 20 май ще донесе на Земята божествени мъжки енергии. Вече ви съобщихме, че на Земята постъпват в продължение на няколко години мъжки енергии от съвършено ново качество. Казахме ви, че те имат оттенък на майчина енергия, за да може от вашия живот да си отиде агресията, злобата и насилието, за да могат най-после хората да заживеят в мир. На 20 май ще дойде божествена мъжка енергия. И буквално веднага след нея, на 4-ти юни, с лунното затъмнение ще дойде женска божествена енергия.

Какво ще имаме, когато преминава Венера? Тогава лъчът на Майката на света, който ще дойде от Венера, ще допринесе за балансиране на вече дошлите мъжка и женска божествени енергии, а това е особено важно за всеки човек, живеещ на планетата, както и за всички форми на живот и за самата планета.

Ето тези три точки са много важни. Трябва да ви кажа, че в тези точки отново за хората ще се появи възможност за избор – избор окончателно да се разделят с миналото си.

Това става така, все едно, че преминавате от една стая в друга, плътно затваряйки вратата, и казвате: „Аз повече няма да се върна в стаята, от която излязох. Благодаря на всичко, което оставям там и което съм направил, но аз отивам по-нататък”. И вратата остава затворена. Ето такъв избор можете да направите. Подскажете го и на други хора. Това е изключително важно, защото много от хората се колебаят. Те още не са дошли твърдо в съзнанието си до този решителен избор.

Стигаме най-после и до лятното слънцестоене. Безусловно, то винаги е много важна енергийна точка. Тя поддържа с мощта си всичко, което е било направено от слънчевото и лунното затъмнения и преминаването на Венера.

Освен тези основни изменения, които ще бъдат спуснати на Земята, към планетата ще тръгне и енергия за всички последващи събития, които ще свържат месец юни с декември.

Сега, бих искал веднага да премина към есента, защото се очертава много сходна ситуация – отново имаме четири точки. На 13 ноември ще има слънчево затъмнение, а на 28 ноември - лунно затъмнение. След това идва тройната дата през декември – 12:12:12. Следващата, четвъртата, точка е – 21 декември, точката с която започнахме. Вижте каква поредност, много приличаща на майско–юнската. Само, че там беше преминаването на Венера, а тук имаме много важната точка 12 декемврипоследната тройна дата за това столетие. Знаете, че тройните дати започнаха през 2001 година. И всяка от тях имаше свой определен смисъл за пренастройването както на планетата, така и на вас.

Никога не отделяйте себе си от които и да било промени, ставащи на Земята. Нещо повече, работете заедно с планетата, помагайте й за тези изменения, и тогава вие много бързо ще започнете да се променяте в нужната посока.

Затъмненията през ноември отново ще донесат божествена мъжка и божествена женска енергия на Земята. Но тъй като те вече са били балансирани в някаква степен през май и юни, сега с лунното затъмнение през ноември ще бъдат изцяло балансирани.

А сега за тройната дата – вибрация 12:12:12. Тези, които работят върху тройните дати, могат вече да си представят или вече точно знаят, че с тази вибрация ще стане дострояване на Кристалната решетка 144. Освен това, ще бъдат окончателно активирани 12 главни слънчеви диска и 144 допълнителни. И тогава ще засияе с цялата си красота кристалната решетка на планетата. Но това все още не е краят на нейното усъвършенстване. То е само ново начало. Преди време започна строителството, което вече е завършено и ще продължи по пътя на усъвършенстване на Кристалната решетка 144. Сега ви даваме и нова информация, че през 2012 година се формира нова Кристална решетка 999. По тези цифри можете да се досетите, че става въпрос за

Възнесението на планетата и вашето възнесение.

Мисля, че това е тема на отделен разговор – отделен голям разговор. Просто имайте предвид, че се изгражда още една решетка.

Важно е да си спомним, че вибрацията 12:12:12 винаги е активирала атлантическите мастер-кристали. Остана да бъдат активирани през тази година два прекрасни кристала. Единият от тях е Рубиненият огнен кристал - енергийният кристал. Вече ви дадох подробна информация за всички кристали и само ще ви напомня, че в Атлантида навремето жреците са умеели с помощта на този кристал да осигуряват енергия за целия континент.Затова, след като бъде активиран този кристал, той много скоро ще наведе много учени и инженери на мисълта за това, как може да бъде използвана тази енергия. Това не е просто евтина енергия, това е безплатна енергия. И тази енергия е огнена, именно затова кристалът се нарича Огнен.

Вие скоро ще узнаете, че на планетата и във вас се изгражда нова Огнена система на енергообезпечаване. И след като заработи този кристал, той ще ви позволи много бързо да преминете на съвършено ново енергообезпечаване и да имате нова, качествена огнена структура. Това е прекрасно!

Вторият кристал, който ще бъде активиран, е Кристалът на Божествения Тот. Това е Божествен кристал и завършва цялата серия от активации на атлантическите мастер-кристали. Те са храмови кристали, които някога са се използвали в Атлантида. Сега, след като бъдат съживени и отново активирани, те ще заработят не само както са работили някога, но и с нови програми, които са им добавени. Жреците, които са ги обслужвали, вече са получили нови кодове и указания. Те знаят как да разгънат работата на всички атлантически мастер-кристали, за да се формира новата ера на човечеството и Земята.

Какво остана още да ви осветлим? Сигурно за пролетното и есенното равноденствия. Те са много важен фактор. Преди ви казвахме, че напролет и наесен се изгражда новия Небесен свод. А какво става сега с него? По принцип той вече е построен, но се налагат корекции постоянно. И най-важните корекции се нанасят по време на пролетното и есенното равноденствия. В какво се състоят корекциите? Вие разбирате, че постепенно изчезва старата конструкция на магнитния корпус на планетата, и Небесният свод трябва да поеме неговите функции, но с необходимите изменения. Невъзможно е да се премахне едната структура, оставяйки планетата без магнитно поле, а след това да се включи другата. Затова новият Небесен свод, който вече е построен, преминава през постепенни корекции и доработване,защото ние премахваме старата структура. Новата трябва постоянно да бъде коригирана, защото постоянно се увеличава натоварването на системата. И трябва да ви кажа, че през тази година всички корекции ще бъдат напълно завършени.

Вашите учени следят промените в старата система, но досега все още не са открили новия Небесен свод, макар и той да е изцяло достъпен за наблюдения. Вече могат да изчислят неговите характеристики и имат достатъчно прибори, за да могат да определят съществуването и функциите му.

През всичките месеци на 2012 г. на Земята ще се изливат много силни енергии. Ще постъпват програми, които да ви подготвят за затъмненията, за които ви говорих, и за лятното и зимното слънцестоене. Ще постъпват програми за построяването на новия Небесен свод.

Природните стихии
Вие ще кажете, Крион говори само хубави неща, ласкае ушите ни, но не казва нищо за това, какво лошо може да се случи на планетата.

Разбира се, аз няма да укривам от вас това, което се случи през 2010 и 2011 година. 2012-та година е такъв преломен момент в планетарния живот, в пренастройването на цялата планетарна структура, че ние с вас ще видим отново земетресения и изригване на вулкани. Възможни са и други катаклизми, но аз не искам да ви плаша с тях.

Вие трябва да знаете защо се случват те. Ние говорихме за това многократно.И ако вие работите целеустремено в нужното направление от едната важна точка към другата през 2012 година, то ще смекчите въздействието на стихиите. Във вашите възможности е да хармонизирате работата на стихиите.Спомнете си, че през миналата година се обръщахме към много от вашите групи с молба да хармонизират планетарната вулканична дейност. Казвахме ви, че на Земята съществува верига от вулкани, които оживяват винаги, когато трябва да се преминат някакви кардинални планетарни изменения. Опасността се състоеше в това, че трябваше да се задействат всички вулкани едновременно. Да, тогава на Земята много рязко щеше да се промени ситуацията и можеха да настъпят тези три дни мрак, за които отдавна е предречено. Но вие работихте и ние с голямо удоволствие ви съобщихме, че работата на вулканите е хармонизирана по такъв начин, че те няма да изригнат едновременно. Да, те ще работят, но в определена последователност. И вие знаете, че и тази работа може да се хармонизира.

Затова аз, Крион, ви препоръчвамда продължите да работите както преди със стихиите. Това е много важно. Стихиите трябва да видят във вас сътворци на Новата планета. Те нямат намерение да разрушават планетата, това не е тяхна цел и не влиза в плановете им, както и в техните програми. Не, те правят това, което е необходимо за планетарните промени. Без тях не може да се мине.

Как мислите, след като коренно се променя Кристалната решетка на планетата, трябва ли да има някакви действия на стихиите в това направление? Те се проявяват в земетресения и в изригване на вулканите. Там, където има подводни изригвания или земетресения, могат да възникнат цунами. И всички тези механизми са ви много добре известни. Но все пак те могат да бъдат хармонизирани и да се оптимизират донякъде, така че да не разрушат планетата и да не нанесат големи материални загуби с много човешки жертви.

Колкото до излизането на хора от физическия план, отново искам да ви кажа и да ви помоля: обръщайте се към тези души, когато си заминават, помагайте им да преминат. Сега и ние помагаме преминаването да става много бързо, ако хората по някаква причина са оставили телата си във физическия план и са принудени да си отидат. Но ще ви кажа и друго, което сигурно не знаете. Ние помагаме на много от тях да се възнесат без физическото си тяло; те все пак се възнасят. А това вече е много важно.Защо вие от време на време не изказвате намерение за това, душите които си заминават в катастрофи и катаклизми, да се възнасят, а не просто да си заминават от земния план чрез понятие, което вие наричате „смърт”. Има голяма разлика, скъпи мои ангели. Ние продължаваме да работим с вас по този начин и през 2012 година.

Статията е прочетена 2963 пъти
Назад към брой 40Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024