ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ ЗНАК в брой 39

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ ЗНАК
Категория: Пророчества

Двадесетте свещени слънчеви символа на маите

Според количеството енергия, получена от Слънцето, всеки ден е различен, енергията се движи по различен начин и предизвиква различни усещания, състояния на ума и духа. Това, което отличава един ден от друг, е положението на Слънцето и Луната. Количеството енергия, което те изпращат на Земята, създава различни вибрации и природни процеси. По този начин всеки ден звучи по различен начин, претворявайки се в песен за цялата Вселена. Ако човек долавя тази мелодия, той влиза в синхрон с нея и с всичко съществуващо, намира своето щастие и може да постигне върховни състояния на разума, чувствата и духа, като телепатия, лечебни способности, способност да вижда във времето.

Когато маите разбрали това, решили да пресъздадат в символи усещанията, качествата и вибрациите, присъщи на отделните дни. Различните светове, създадени от всеки отделен ден и число, те изобразили в 20 символа. Символите имат незабавен ефект върху мисленето и усещанията на човека, позволяват му да подреди своя вътрешен и външен свят.

Символизирането на дните позволява лесно да се визуализират качествата на деня, в който се намираме, и на тези, които предстоят. Това позволява на човек да взима бързи решения, да знае предварително какъв ще бъде определен ден през следващата година, да предскаже всяка промяна. Календарът се превръща в оракул за предсказване на живота.

Маите изобразили качества и усещания върху двадесет изображения. Това са двадесетте свещени слънчеви знака. Всеки от тях представя едно състояние на духа. Когато се задълбочавали се над тях, те постигали състояния на висока вътрешна енергия, синхронизирайки се с природата.

На фиг.1 са показани двадесетте свещени слънчеви символа на маите. Изберете своя – този, който ви допада и с който се идентифицирате. Този символ съдържа послание от маите за вас. Запомнете го. Ще ви дадем ключ, за да го интерпретирате. Това е възможност да предскажете собствения си живот и да се превърнете като маите в един небесен пътник. Разбирането ще ви даде сила да потърсите своя вътрешен мир, ще ви припомни вашата връзка с Универсума и забравената мъдрост. Това е портата, която може да ви отведе до вашето тяло от светлина. Колкото повече хора се научат да използват своето шесто чувство, толкова по-лесна ще бъде смяната на времената за всички ни.

Тъй като вибрацията на всеки отделен ден зависи от енергията на Слънцето и от отразената от Луната, позициите, в които се намират тези небесни тела, са много важни. Маите решили да сложат на всеки символ определен цвят, сочещ неговата кардинална насока. Изток е мястото, където се ражда Слънцето - представен е с червен цвят. Запад е мястото на трансформация, където се скрива Слънцето. Представен е в черно. Север е мястото на мъдростта, където е светлината, която ни води. Негов цвят е бялото. Юг, мястото на живот и растеж, е в жълт цвят. На всеки един от 20-те свещени слънчеви знака отговаря и една позиция, която показва неговата връзка със Слънчевата енергия.

На фиг.2 намерете символа, който си бяхте избрали. Червените символи представляват момента на раждане на вътрешната светлина - изток. Черните символи представляват момент на трансформацията на светлината - запад. Белите символи представят момента на пречистване на светлината - север. Жълтите символи са моментът на разширяване на светлината - юг.


Освен цветовете, на всеки символ съответства едно число, което представя движението на Вселената. Тук ще започнете да отваряте вратата към своя вътрешен свят, към безкрайността, към новото хилядолетие и към друго измерение, което ще ни помогне да преодолеем предсказанията за разрушение и страдание. Символът, избран от вас, е най-полезният за този момент от живота ви, но може и да бъде променен, ако се променят вашите емоции и мисли в резултат от задълбочаване върху символа.

Открийте отново своя знак в една от следващите три фигури - фиг.3, фиг.4 и фиг.5. Ще намерите друг ключ за вашия сегашен живот, което ще ви помогне да разгадаете своето бъдеще.

Първата група символи, фиг.3, са свързани с първите седем числа. Тук са всички знаци, които показват първия етап от развитието на човека, началото на приключението в лабиринта на живота. Етап, в който изпитваме усещанията за защита, атака, секс - емоциите, които трябва да се научим да контролираме. В този етап се отварят за пръв път очите на ума.


Втората група от свещени символи, фиг.4, отговаря на числата от 8 до 14. Те представляват втория етап от развитието на човека - времето за умствено развитие, пътя на еволюция на съзнанието. Това е моментът да се срещнем със своя висш аз, да разпознаем нерационалната страна на Универсума, да изпитаме връзките си с другите, да уважаваме, разбираме, да не съдим, да чувстваме връзката си със Земята и с Бог.


Третата група символи, фиг.5, свързана с числата от 15 до 20, представя последната стъпка на човешката еволюция, колективния и слънчев разум, единството на съзнанието. Това е моментът за слушане на мелодията на Земята, за спокойствие, за единственото време, което съществува - настоящето.

Всеки свещен слънчев символ се свързва с човека, който го е избрал, носи послание за момента, в който се намира човека, осветява вътрешното му търсене, помагайки му да разбере момента на промяна, в който живее, да го предскаже.

Номер едно представя единството, Дракона. Символизира началото, създаването, насочва мислите към себе си. Това е денят на водата. Две символизира полярността, представя двете сили, които създават енергията, духа, жизнения цикъл, момента за контролиране на характера. Това е денят на въздуха. Три е ритъмът, представя сгъстяването на светлината в материя, момента за търсене на баланс и мир. Това е денят на тъмнината. Четири е моментът на израстване на семената, на растенията, които изникват от земята, моментът за преодоляване на расизма. Това е денят на царевицата. Пет представя появата на автономност, индивидуалността, която е необходима, преди да се излезе на пътя към единството. Моментът за преодоляване на негативизма. Това е денят на змията. Шест представя циклите, равновесието и неравновесието, момента за разбиране, че животът е повече опитност, отколкото край. Това е денят на смъртта. Седем е разбиране на пределите, мярката, която ни позволява да опознаем Вселената чрез циклите й. Това е моментът да контролираме себе си и да спрем да контролираме другите. Това е денят на ръката. Осем представлява музикалната октава, живота, който се преражда, любовта. Това е моментът да открием безусловната любов. Това е денят на зайчето. Девет е магическото число на времето, периодичността. Това е моментът за плащане на дълговете. Това е денят на дъжда. Десет представлява появата на животните, емоционалния живот, вярност, преданост, точност. Това е моментът за контролиране на сексуалността. Това е денят на кучето. Единадесет е символ на нестабилността, която позволява промяна, началото на по-високо интелигентен живот, на артиста, комика, момента на съзидателност и творчество. Това е денят на маймуната. Дванадесет представя появата на човешкия разум, комплексна стабилност, момента на неосъждане и уважение. Това е денят на човека. Тринадесет представя контрол над инстинктите, началото на висшия аз, небесния пътник. Това е моментът да изискаме уважение. Това е денят на тръстиката. Четиринадесет е появата на магьосника, ясновидеца, този, който притежава магически способности, по-високо ниво на индивидуално съзнание. Това е моментът да се обединим с другите. Това е денят на ягуара. Петнадесет символизира връзката на всички умове, колективното съзнание на планетата, момента да благодарим за всичко, което имаме. Това е денят на орела. Шестнадесет представя връзката и контакта с галактическия разум, момента за контрол над космическата сила. Това е денят на бухала. Седемнадесет символизира синхрона на човешката интелигентност с тази на планетата, момента за разкриване на лидерството. Това е денят на Земята. Осемнадесет символизира пречистването, Големия огледален салон, вътрешната трансформация, осъзнаване, момента за оценяване на чистотата на мислите. Това е денят на ножа. Деветнадесет представя бурята в момента на промяна - слънцето, облака, гръмотевицата; момента да повярваме в своята мисия. Това е денят на бурята. Двадесет символизира слънчевия разум, мъдростта, цялата галактика и възможността да създадем нов цикъл, но на по-високо и хармонично ниво. Сега е моментът да служим на другите. Това е денят на господаря, благородника.

Това е основата на знанието на маите. Помнете своя слънчев знак, работете с него всекидневно и това ще ви отвори много врати.

Статията е прочетена 7735 пъти
Назад към брой 39Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024