ВТОРОТО ПРОРОЧЕСТВО НА МАИТЕ в брой 39

ВТОРОТО ПРОРОЧЕСТВО НА МАИТЕ
Категория: Пророчества

Маите са оставили очевидни доказателства за своята мъдрост, за своето високо еволюционно ниво като единно общество. Те са разполагали със знания, които са им дали възможност да предричат времето, в което живеем сега, и са ни оставили серия от послания и инструменти, за да можем да преодолеем предстоящите промени. Научили са се да виждат живота посредством числата, използвали са времето, за да влязат в синхрон със Земята, Слънчевата система и галактиката. Това им позволило да разполагат с много жизнена енергия и да постигнат високи нива на съзнание, които им помогнали да видят реалността цялостно.

Разполагаме с предсказанията им за промените в поведението на хората в края на този цикъл и начина на действие, който да улесни или затрудни пътя ни към следващото стъпало в еволюцията - колективния разум.

Второто предсказание на маите ни уведомява, че поведението на цялото човечество ще се промени много бързо след слънчевото затъмнение през 1999 г.

През 1999 г. видяхме как в небето се очерта огнен кръг. Това бе затъмнение, безпрецедентно в историята поради Космическия кръст, изграден от почти всичките планети в Слънчевата система, в центъра на който стоеше Земята. Сянката, която Луната проектира върху Земята, премина през Косово, после през Близкия Изток, през Иран и Ирак и после се отправи към Пакистан и Индия, предричайки години на конфликти и войни.

Преди разсъмване нощта е най-тъмна. Маите ни уверяват, че след това затъмнение хората лесно ще губят контрол над емоциите си, ще изгубят своя вътрешен мир, толерантност и способност да избягват конфликтите. Оттогава живеем в епоха на промени, която ни прехвърля в една Нова ера. Краят на времената е една епоха на конфликти и големи поуки, на войни, разделение и колективно безумие, което ще генерира наведнъж процеси на деструкция и еволюция.

Второто предсказание посочва, че енергията от центъра на галактиката ще се увеличи и ще повиши вибрациите на цялата Вселена, за да ни поведе към една по-висока перфектност. Това ще предизвика физически промени в Слънцето и Земята и психически промени в човека, в неговото поведение, в начина му на мислене и усещане. Ще се трансформира моделът на икономическата и социална система, редът и правосъдието. Ще се променят религиозните вярвания и ценностната система. Човекът ще се изправи пред своите страхове, за да ги преодолее и така да се синхронизира с ритмите на планетата и Вселената. Хората ще могат да видят своята тъмна страна, да разберат кога грешат. Това е първата стъпка към промяна на отношенията между тях, за да постигнат единство и колективно осъзнаване. Ще се увеличат причините, които ни разделят, и тези, които ни обединяват. Ще нараснат агресията, омразата, сблъсъците заради идеология, религия, морални модели, национализъм. Вследствие на това повече хора ще започнат да търсят вътрешен мир, ще се учат да контролират емоциите си, да проявяват повече уважение, толерантност, разбиране и единство. Ще се появят хора с голямо количество вътрешна енергия, хора с екстрасензорни способности. Но ще има и измамници, които ще се възползват от отчаянието на другите.

Маите предрекоха, че през 1999 г. ще започне епоха на тъмнина - един етап на бързи промени, нужни за обновяване на геологичните, социалните и човешките процеси. В края на цикъла всеки ще отсъди сам себе си, когато влезе в Големия салон на огледалата, за да изпита всичко, което е направил през живота си. Ще бъде класифициран според качествата, които е развил, начина си на поведение ден след ден, отношението си към другите и планетата. И всичко ще си дойде на мястото. Тези, които съхранят хармонията, ще разберат, че случващото се е процес на еволюция във Всемира. Но ще има и такива, които поради страх и неразбиране ще обвиняват другите или Бог за това, което се случва.

Ще се генерират ситуации на разрушение, смърт и страдание, но това ще даде място на солидарност и уважение към другите, на единство с планетата и Космоса. Това означава, че адът и раят ще се покажат в едно и също време и всеки от нас ще живее в едното или в другото в зависимост от своя собствен избор на поведение - мъдростта да приема с разбиране случващото се, или невежеството, което ни учи чрез страданието. Това са две неразделими сили – едната представлява разбиране за това, че във Вселената всичко се променя, еволюира, а другата е насочена към материалното и захранва само егоизма. В епохата на Промяна на времената ще разполагаме с всички възможности, на практика без никаква цензура, без морални задръжки, за да може всеки свободно да се покаже такъв, какъвто е.

Според второто предсказание, ако болшинството хора променят поведението си и се синхронизират с планетата, ще се неутрализират драстичните последствия от смяната на цикъла, описани в следващите предсказания. Трябва да бъдем осъзнати, защото човек винаги сам избира съдбата си, още повече в тази епоха. Предсказанията са само предупреждения, за да осъзнаем, че е нужно да променим посоката си, за да предотвратим сбъдването на тези пророчества.

Първото предсказание на маите казва, че на всеки 5125 години Централното слънце на галактиката изпраща един лъч от светлина с огромно количество енергия, за да синхронизира със себе си всичко съществуващо - планети, звезди, живи същества - повеждайки ги към една по-висша хармония. Краят на този цикъл ще доведе невиждани промени на Земята. Промените в Слънцето не само ще променят Земята, но и ще трансформират човешките взаимоотношения. Хората ще се обединят и като едно същество ще напредват в еволюцията на материята и съзнанието.

Сега учените доказват, че нашето Слънце променя поведението си, по-активно е и максимумът на активността му надвишава средните величини. Доказано е, че има физически и динамични промени на Земята - намалено електромагнитно поле - защитната обвивка, която ни предпазва от енергията, получавана от Слънцето. Вибрационната честота на Земята, резонансът на Шуман, се е повишила драстично. Тя измерва електромагнитните вълни, тоест количеството електрически заряд в йоносферата. Стойността от 7,8 херца се считаше за постоянна, така че всички военни комуникации бяха базирани на това число. Въпреки това от 1992 г. тя започна да се увеличава и днес е 11,5 херца. Според учените това се дължи на промяната на климата, на увеличението на температурите.

Планетата ни е изградена от материя с кристална структура като на кварца, която вибрира и пулсира в определен ритъм. Отразявайки тези трептения, йоносферата бива засегната от слънчевата радиация. Увеличението на вибрациите на Земята влияе на материята като цяло. Човешките клетки, които също вибрират в определена честота, се опитват да се синхронизират с новия ритъм на вибрация, да постигнат баланс с планетата. Те форсират човека, предизвиквайки все по-интензивни емоционални състояния, изменят възприятията и мислите ни, променят нашето поведение. Чувстваме, че времето тече по-бързо, ходът на събитията се ускорява, подобно на нашето тяло, което влиза в хармония с най-високите вибрации на Земята. По-трудно ни е да запомняме дати и обикновени събития, което се дължи на намаляването на магнитното поле на Земята. Много от нещата, които по-рано ни интересуваха, сега губят своя смисъл. Желаем драстична промяна, без да ни интересуват последиците. Искаме да се променят ценностите и вярванията ни. Намираме повече смелост да взимаме решения, които преди ни затрудняваха. Проекти за живота ни, които сме осъществявали с години, се разпадат и променят. Търсим своето истинско аз, за да бъдем щастливи. Пресрещаме своите най-големи страхове и мъки. Започваме да се виждаме по един по-различен начин. Професии, от които не бяхме щастливи и практикувахме заради парите, са оставени настрана. Нестабилните връзки и отношения са принудени да се променят заради страданието, което носят, и ако не успеят, приключват окончателно. Понякога се чувстваме извън реалността, дистанцираме се от това, което се случва около нас, полагаме усилия, за да заспим. Когато заспим, имаме интензивни и ясни сънища и на другия ден се събуждаме напрегнати и физически изтощени. Това са примери за големите промени в нас и около нас, в икономиката, политиката и климата на Земята.

Второто предсказание предрича, че всичко това ще се случи в края на цикъла, в който живеем сега, и с най-голяма сила след слънчевото затъмнение през 1999 година. Тези промени ще изчерпят ниските вибрации, предизвикани от страха и страданието. Цялата синхронизирана Вселена ще се стабилизира в една вибрация от много по-висока хармония. Моментът на преход може да бъде лесен или труден, зависи от нашите решения - това е посланието на маите в техните предсказания.

***

Промяната на времената е част от процесите на Вселената. Хората винаги са господари на своята съдба и в края на един период и началото на друг могат да решат да променят своето поведение. Чрез своите решения можем да засилим разрушенията или да потърсим път, които да улесни промяната. Ако по-голямата част от човечеството реши да влезе в синхрон с природата, ще напреднем бързо, за да променим нашето общество. Този път ще направи излишни поуките, които трябва да получим от катаклизмите, описани в следващите предсказания, и без трагедии ще ни поведе към една нова ера. Промяната на времето може да бъде лесна, ако се срещнем с нас самите, ако си помогнем едни на други. Това е начинът да предотвратим следващите тъмни предсказания.

Текстът е по субтитрите на филма „Седемте предсказания на маите” II
на Аркобаке Хаус и Фернандо Малкун
1999 г., Мексико
Превод: Palma, kolibka.com
Източник:
http://kolibka.com/2.html

Статията е прочетена 11373 пъти
Назад към брой 39Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024