В енергията на Красотата в брой 5

В енергията на Красотата
Категория: Сърцето, душата
24 април - Космическият ден на Йерархията на Светлината

В ченелинг с управителя на Земята от Светлинната Йерархия Санат Кумара става ясно, че извършващото се преобразуване на планетата ни е започнало точно в дните на пролетното равноденствие през 2010 година, когато е бил изграден новият Небесен Свод. Той е бил пресъздаден заради еволюционното преобразуване на планетата. Но е трябвало отново да се настрои към онези елипси, които вече от година са установени около планетата, за да поемат новите функции на магнетизма за планетата. За дострояването им, обаче, е било необходимо още време. И то е настъпило в дните на пролетното равноденствие на великолепната година с вибрация 11, когато се извършва поредната настройка, променят се някои технически характеристики на елипсите и това се изпълнява под Командата на Крйон с помощта на Галактически специалисти.
Влиянията на електромагнитните характеристики на елипсите се усетиха още през 2010 година като хармонизиращо изравняване на обичайната полярност. Насочи се магнетизмът на планетата към състоянието на хармония, към позицията на равновесно въздействие на планетата и на всичко съществуващо на нея. Елипсите постепенно свалят скелета на електромагнитното поле от Земята и заменят неговите светлинни характеристики с неутралното равновесно въздействие на полюсите. Заедно с това постепенно и животът ни ще достигне равновесно състояние.
Построяването на новата кристална решетка на планетата, установяването на новият небесен свод ще доведе до мир и хармония на Земята. На ДНК-ниво ще започне хармонизиране на емоционалното ни състояние, както и прераждане на обвивките ни, а накрая и тържеството на съединяването с нашия висш АЗ.
Ние също можем да подпомогнем работата на Йерархията на Светлината, като изпратим любов на всички изпълнители на тези събития, като създадем около Земята голяма златиста сфера и я изпълним с любовта и благодарността си. Защото от това ще зависят положителните промени в живота ни. Така бързо ще се потушават и конфликтите между хората, по-лесно ще се понасят и социалните бедствия.
Към това съзнателно преобразуване на планетата ще ни води най-вече изключителният ден на Йерархията на Светлината - 24 март, който се празнува от всички просветлени хора на света. Този ден подсилва значението си с това, че на него на Земята ще се появят Космическите Майстори, призвани да помогнат на планетата, която влиза в решаващата фаза на пренастройването си. Тези Учители ще закрепят енергиите си в Решетката на Христовото Съзнание и тяхната изключителна помощ ще се прояви веднага от тази дата. Те ще стартират много нови характеристики за планетата и във всички царства на Природата, включително и новата вибрация на човечеството. А това ще означава нова възможност да се получи и леко да се усвоят новите жизнени уроци, които ще се дават по много канали. За повечето хора ще се открият нови перспективи и нови пътища в процеса на Възнесение. Може някои да получат и предводителство от някой Учител.
На празника на Светлината (24 март) цялата Вселена чества Учителите и съвместното им творчество с хората. В този Космически ден Източника ни призовава да се отворим за брилянтната му бяла светлина, както и да й позволим да засияе и насити цялата ни многоизмерна структура и съзнание. За да може Източникът вътре в нас да се изразява все по-силно и ясно. И неговата светлина да интегрира, трансформира, увеличава. Да изтръгне сенките и да върне дисбалансираните енергии към техния център.
И златно-платинената мрежа от спирали и вълни да се движи във всички посоки, през времето и пространството, в тази и всички паралелни реалности и да достига до всеки наш аспект. Дълбокото, безмълвното ни потапяне в Източника да задейства намерението на Неговия фокус за лечение и контакт с извиканите енергии.
Светлината на Източника винаги е предлагана, само трябва да се отворим за нея. Да изявим желание и подтик да се развиваме и докоснем до дълбините на Себе-то си, да почувстваме нейната особена нотка на величие, благоговение, грация и нежно напътствие, защото тя е навсякъде около нас. Тя ще възстанови електрическите аспекти от етерното ни тяло, ще лекува органите на физическото ни тяло. Особено ако я фокусираме върху определен орган, който е слаб или с прекалено много енергия.
Нейният сребърно-виолетов пламък пък ще прониква в клетъчната ни структура и ще връща перфектността в цялата ни физическа система, ще освобождава всички кристализирани и инертни енергии, страховете и сенките. Просто трябва да се отворим и да позволим да ни докосне и проникне изобилният поток от 12-те Космически Лъча на самия Източник. Тогава нашата най-дълбока светлинна есенция ще се слее с Него и с Неговата воля за наше и най-висшето добро. Ще се осъществи и космическото свързване между нашето енергийно пространство и това на макрокосмоса, ще се напаснат нашите енергийни меридиани и полета с тези на планетата, слънчевата система, галактиката, вселената. Така ще приемем единственото си задължение – любовта, чрез която ще проявим своя пълен капацитет и ще изразим най-дълбоката си същност, ще реализираме своята мисия: Да живеем от и за любов, в служба на Всичко, Което е. И да му благодарим чрез цялата любов и светлина, която сме.
Статията е прочетена 657 пъти
Назад към брой 5Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024