Неосъществим е всеки план за развитие, несъгласуван с ПървоСъздателя в брой 37

Неосъществим е всеки план за развитие, несъгласуван с ПървоСъздателя
Категория: Сърцето, душата

Поради безкрайната Си милост, Бог приема всички Свои частици, които са се обърнали и вървят към Него

Прихванатите в духовен плен от Тъмнината също ще имат свой шанс да се обърнат към Светлината и да се спасят

Петьо Игнатов се занимава с Универсална енергия по метода на HUESA, Australia (Академия за човешка и универсална енергия и духовност, Австралия). С тази техника се цели постигане и поддържане на равновесието на тялото, ума и душата. Чрез активация на няколко енергийни центъра (чакри), разположени по тялото, се дава възможност Универсалната енергия да се приема и предава по-ефективно. С практикуването на метода човек започва да обръща все по-малко внимание на недостойните, дребнави и егоистични прояви и се съсредоточава върху истински важните неща - да изживява мира, радостта и щастието дълбоко в себе си.

- Г-н Игнатов, какво точно се случва днес в енергиен план?
- Времето в момента е много специално. Провежда се тотално изчистване на няколко от телата на всеки човек, както и на всичко, което го заобикаля. Към този момент е пренастроена и енергетиката на много от галактиките, с цел да се изпрати eнергия към нашата Слънчевата система, за да бъдем подпомогнати за извършващото се сега преминаване в по-високо измерение (т.нар. Квантов преход).

- В това така специално време кое е по-важно? Информацията или реформацията? Еволюцията или революцията?
- По-скоро реформацията е следствие на информацията. Така че първо е информацията, а след нея - реформацията, промяната. Процесът на еволюцията преминава през тези закономерни етапи. И в повечето случай еволюцията е за предпочитане, да не кажа задължителна. Революцията променя нормалния ход на нещата. Тя може да се нарече, поради липса на достатъчно информация, и насилствена промяна за част от участниците в процеса, както за „насилниците”, така и за „насилваните”. Може, разбира се, да се коментират изключителни статуси, които налагат революция, но въпреки това, пак е спорно.

- Може би само за блокажите, за изключителната застоялост и „мътилка” е необходим „взрив”?
- Тъй като говорим за „взрив” от нематериална гледна точка, чрез него не може да се разсее само едно нещо, една част. Той разсейва, разрушава всичко, затова не е за предпочитане. По-добре е блокажите, застоят, мътилката да се свалят пласт след пласт. За някои този процес е по-бърз, за други, по-бавен. Факторите, влияещи на скоростта на промяна, са толкова много, че няма как да има еднообразие в резултатите.

- Енергийната отвореност или затвореност ни доведоха до днешната пълна индиферентност и безотговорност?
- Енергията и информацията са неразделно свързани. Няма енергия без информация в нея, както няма и информация, без да има някаква придружаваща я енергия. Затвореността на информационно-енергийната системата е довела до днешното състояние на индиферентност и безотговорност. Друга тема е - защо е затворена системата и какво се цели с това.

- Осезаеми ли са вече пробивите в астрала?
- С всеки изминал ден астралът все повече се разкрива. С повишаване на вибрациите на околното пространство, включващо и планетата Земя, все повече хора ще съзират астрални същества. Но тъй като всички имаме различни вибрационни честоти, първоначално не всички ще ги виждат. Впоследствие всеки, който повиши вибрациите си, ще може да ги вижда и да контактува със същностите от астрала. В момента има хора, които си взаимодействат с него, но от неразбиране, предубеждения и страх не говорят за това. Други пък отиват до другата крайност и пишат книги „като за световно”. Не след много време, обаче, астралът ще се приема за нещо нормално и ежедневно.

- Новата наука Холизатика вижда пътя към това чрез единението на Истината и Красотата, но дали те се дават или се постигат?
- И красотата, и истината са относителни понятия. За едни красиво е едно, за други – друго. А истината е още по-разнообразна, в зависимост от различните гледни точки на хората. Ако сто човека интерпретират „една истина”, ще има и сто нейни варианта. В материален план красотата, обаче, може да обединява хората повече от истината. Докато в духовната сфера, вероятно, е съвсем друго, но и по-трудно подаващо се на определение. Според мен, и красотата, и истината по-скоро се постигат, отколкото се дават. Казвам така, защото за относителни понятия не може да се дават еднозначни отговори. Но съвсем определено може да се каже, че има една Истина и тя е Бог (ПървоТворецът, Вселенският Разум).

- Някои претендиращи за обединение и глобализъм нови движения твърдят, че спасителният път трябва да премине през т.нар. функционална духовност...
- Да, такива претенции има и теорията за Нов световен ред. Като идея може да е добре замислена, но как може да се постигне, без да е съгласувана с ПървоТвореца? Тези идеи, хора и същности искат само да задържат човечеството в ниските, материалните вибрации. По отношение на Земята, обаче, ниските вибрации са „стара история” и няма смисъл човек да си губи времето в четене на книги или гледане на филми по тази тема. Затова е по-уместно да се нарече „функционална бездуховност”. Използването на думата духовност във връзка с функционалност в материален план е неуместно.

- И какво ще се случи с тези, които възпрепятстваха нормалния и естествен еволюционен ход на развитие?
- В едно от Посланията на Твореца чрез Л. И. Маслов е казано ясно, че ще видим трансформацията, и независимо от истерията, нагнетявана от Тъмата, е дошло време за последния й тъмен парад. Дори и там зрее Просветление. Последният бой между Тъмата и Светлината ще събори и последната твърд на неверието. Ще се разбере, че всички хора, без изключение, носят в себе си фрактално подобие на Твореца, че всеки човек е частица на Бога, натрупваща чрез Неговите безкрайни проявления много мъдър опит. Затова заблудените, прихванатите в духовен плен от Тъмнината, не трябва да се отхвърлят, да се съдят, те също ще имат шанс да се обърнат към Светлината и да се спасят. Поради безкрайната Си милост, Бог не може да постъпва по друг начин, освен да приеме всички Свои частици, които са се обърнали и вървят към Него.

Интервюто взе: Лияна Фероли

Статията е прочетена 1236 пъти
Назад към брой 37Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024