През започващия болезнен родилен процес, наричан Апокалипсис, се дочува и химнът на новия живот в брой 36

През започващия болезнен родилен процес, наричан Апокалипсис, се дочува и химнът на новия живот
Категория: Сърцето, душата

Разноцветната есен на отминалата година може да се превърне в нашата „бяла пролет”

Не е съвсем сигурно дали нашият Вапцаров е предрекъл точно идващата „бяла пролет”, но тя наистина ще бъде такава за тези, които са се постарали в тази посока. Защото, както казва българската поговорка, Бог дава, но в „кошара” не вкарва. Той винаги ни е давал в изобилие възможности и обстоятелства за усъвършенстване, но винаги е зависело най-много от нас дали ще се възползваме от тях по най-добрия начин. А когато не сме разпознавали тези възможности за растеж, даденостите са ставали дотолкова сгъстени, че дори са граничели с изпитания и много болка.

Такъв един особено сгъстен период на проверка и трудности беше оставащото до края на миналата година време. Коледа беше последният ни празник с повече фриволности и лудории. След старата година вече нищо не е такова, каквото е било.

За 8 години диктовки Творецът не е давал конкретни дати чрез своя избраник Л.И. Маслов. Но накрая посочи датата 05.11.2011 г., след която започна задъханият трансформиращ ритъм на промяна във всички посоки. От тази дата може да се случи абсолютно всичко и особено природни изменения на всички земни територии, които ще нарисуват една съвсем нова карта на света.

Успокояващото е, според Диктовките, че в този процес няма да има крайности. И вече случващият се т. нар. Апокалипсис ще е само един родилен процес, макар и болезнен, но все пак и химн на новия живот. Той ще бъде и една подсигуровка, че в бъдещето няма да влезе нищо нечисто и застрашаващо идващата светла епоха.

Ще трябва да избираме между доброто и злото, но най-вече между това да продължим или да завършим живота си, ако се страхуваме или нямаме сили да понесем интензивната бъдеща промяна. А че тя ще бъде изключително екстремна и трудна, в това няма никакво съмнение.

Скоро озоновият слой съвсем ще изчезне и радиацията ще се повиши с 50%. Тя ще изгори всичко нечисто, ще пречисти и ще осигури истинските условия за тотална трансформация и трансмутация. Ще бъде въведен Космическият код на безсмъртието. За това ще помогне и развързването на Миобиус (Космическата панделка), която прилича на обръщаща се осмица, ще я има и в нашата ДНК. Това ще доведе до промяна на генетичния код на клетките ни, до изменение на някои химични елементи в тях. Преградата между кръвните групи ще изчезне. Неслучайно точно преди настъпването на този период учените синтезираха универсална изкуствена кръв.

По този повод Ваклуш Толев често е казвал, че Бог е вдъхнал в нас Диханието Си, но не е дал кръвта, тя е нечий друг замисъл и експеримент, целящ разделението между хората. Знаем, че девизът на властниците още от древността „Разделяй и владей” е целял същото. Но сега следва обратният процес на синтеза, на съгласието и обединението. А тези, които не го споделят, ще отидат на друго място с по-ниско вибрационно ниво, на което още ще могат да се занимават с тази си любима дейност.

В Диктовките се споменават още две знакови, контролни и проверяващи нашата готовност за промяна дати – това са 17-то и 26-то число на всеки месец. Препоръчва ни се на тези дати да бъдем особено внимателни, отговорни и отправящи най-съкровените молитви към нашия Творец.

Следващата значима дата беше 20.11.2011. В нея Монадите преобладават, но сборът от женските начала (2) е колкото техният сбор, затова съдържа абсолютно съвършенство и хармония между двете начала. От този ден Женското започва да взима превес и ще стане главна действаща сила. Затова и повече жени ще заемат ключови и ръководни позиции във всички сфери на живота.

Дано броят на хората, незапознати със започналата вече тотална промяна, започне все повече да намалява, за да използват оставащото кратко време за интензивна трансформация на своето съзнание – единственият начин за придвижване напред. Но тъй като измененията стават постоянно и почти невидимо, беше необходимо да станат видими чрез отношението на човека към външните трансформации. Иначе земетресенията, вулканите не са толкова необходими, още повече, че повтарящите се еднотипни явления изобщо не се съвместяват с Канона за Покой на Вечното движение. Природните катастрофи дори не определят и измененията в честотните характеристики на Новото пространство. Но земните катаклизми са тези, в чиито огледала се отразява вътрешната съзнателна промяна на хората, станали техни свидетели. Чрез тази външна форма на Преображение човекът разбира ставащото вътре в него Преображение. Толкова лениви са станали неговите сетива, мисли и чувства, дори до степен заплашваща съществуването му, вследствие на нечие злонамерено летаргично забавяне, че сега е нужно драстично събуждане, именно чрез много фатални и носещи големи жертви бедствия. Затова пък, стигайки се по този начин и до драстично ускорение на процесите, вече повече хора ще получат възможност да ускорят мислите си до ниво, съответстващо на скоростта на Божествената мисъл,и по този начин да се превърнат в Съ-Творци на Бога. Защото Той очаква тъкмо това, да има повече помощници, които, като притежават най-силната вселенска енергия на високочестотната мисъл, да могат да формират нови светове и галактики. И чрез нея да изграждат в менталното пространство желаното, което после се сваля, формира се, и на материален план.

Затова в оставащото малко време трябва

 

да започнем с промяна и изчистване първо на мислите си.

 

След това на чувствата си, на телата си, на делата си. Да преодолеем преградите на биомасата в този процес, като формираме тела, предимно от растителен белтък, единствено способен да оцелее в условията на жестока радиация. А за животинския да забравим изобщо, от каквото и естество да е той. Особено пък в метафористичен аспект. Защото в духовен план понякога се самоизяждаме много повече от самите канибали. Нужно е да отстраним и допълнително завишаващите отровите в пространството цигари, алкохол, наркотици.

Друга крайно важна предварителна нагласа, която трябва да си създадем, е да бъдем готови да виждаме много „чудеса”, видения, живи сънища, тъй като до края на тази година ще се намираме в междупространствието между 3-то и 4-то измерение. Мнозина вече виждат други неземни същества, чуват непозната музика, усещат натрапчиви внушения и др. Затова при незнание за това какво се случва, хората могат да преживеят шок, какъвто досега не са нито виждали, нито са чували. И има риск светът да се превърне в една голяма лудница. Но запознатите, подготвените, ще запазят присъствие на духа, ще бъдат спокойни, дори радостни и приветстващи идващите светли дни. Те, обаче, носят отговорността да подготвят и стоящите около тях също да приемат по този начин случващото се. И всички заедно да си помогнат и да осъзнаят, че така, както мислят, така и ще живеят; както приемат всичко около себе си, така и то ще става част от тях. Дори трябва да приемат и това, че негативите, излизащи от утробата на Плътния план и навлизащи в Творческото поле на Духа, ще бъдат съпроводени от духовна агония, от неразположения, бодежи, сърцебиене и др. Нещо повече дори, трябва да ги намират неплашещи, временни и напълно закономерни. Изобщо, водещи към скъсване на пъпната връв, свързваща ги с Плътния план, и отправящи към Пространството на Светия Дух, на Богопроявлението. И всичкото това – благодарение на набиращата все по-голяма сила трансмутация на Пространството и на човешкото Съ-Знание.

Статията е прочетена 997 пъти
Назад към брой 36Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024