2012 – прохождане след дългото люлеене в люлката на унеса, инерцията и традицията. в брой 33

2012 – прохождане след дългото люлеене в люлката на унеса, инерцията и традицията.
Категория: Сърцето, душата

 

От противоречия, непостоянство и напрежение –
към синтез, хармония и единение

Настъпилата нова година ще премине под вибрацията на числото пет. Тъй като всички ние, както казва Петър Дънов, сме живи числа, няма как да не се съизмерим и съотнесем към тази нова честота. С тази неизменна връзка между живото число и разумното същество се гарантира тяхното взаимодействие на духовно ниво. Учителят твърди, че всички прояви, които се забелязват в светлината и в тъмнината, се дължат на отношението между числата. А познаването им може да представлява практически метод за преодоляване на различни негативи и противоречия. Така например, чрез изговаряне в себе си на числото 123 (в него е скрита идеята, че Бог е Любов, Мъдрост и Истина) може да се премахне обезсърчение, обезсмисляне. С числото 456 пък можем да се свържем с чувствата на благородните същества от духовния свят, а с числото 789 се свързваме с добрите и работни хора на земята.
Кабалистичното значение на новата година се съдържа и в символиката на съставящите го числа 2-0-1-2, както и на техния сбор – 5.
Единицата е числото на Слънцето и изразява разумния принцип, двойката е число на Луната и изразява Любовта, която гради. Нулата символизира цикличността в живота, непроявеното, в което се крият всички възможности. Единицата е единственото, Цялото, същността, Бог; символизира съзиданието и интелекта. Двойката е съществуването, двойственост, дуализъм, но и единството. Символ е на женското начало. Според индийците, петицата е съюзът на Небето и Земята, на духа и материята. А питагорейците смятат, че този съюз на нечетното и четното означава също и брак между мъжа и жената. Затова 5 е символ на брака, съединява женското начало (2) и мъжкото начало на истината и триединството (3). Това означава, че градивната Любов може и от нищото, от празнотата, да създаде Любов, за да свърже в хиерогамия (свещен съюз) Небето и Земята, Ин и Ян, мъжа и жената.

Петицата е женско пасивно число. Съдържа мекота, отзивчивост, силно въображение, никога не остава незадоволено. Защото то винаги взима. В 5 човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да приложи, да изпълни божественото. Петицата има и двойно лице, опака страна. Съдържа в себе си принципа на противоречията. От едната страна хапе, от другата – милва. Като се обърне, става като сърп, с който може да се жъне. Запазени са рисунки на богомилите-катари, в които хора, размахващи такива сърпове, извършват прочистване от злото. Затова 5 е число на работата и промените, както и път на освобождаване. Петицата е и пентаграмът. Представлява човека на добродетелта, но изразява и петте фази на развитие, през които е минал човекът в органическия свят. Затова българинът подсъзнателно има слабост към петицата, която носи в себе си синтез и порив за единство.

Пет е Логъсът 3, който слиза в крайното число 2, символ на другия, на непостоянството, на женствеността. В сбора 3+2=5 три е числото на Юпитер и знака Стрелец, а 2 е число на Луната и слънчевия знак Рак. Докато 4, вибрацията на 2011, е числото на Уран и знака Водолей. Затова през изминалата година на революционера Уран и на Заека много от старите представи рухнаха и ходът на събитията рязко се ускори. Извърши се потресаващ скок в неизвестното и най-вече - в съзнанието на човека.Изживелият времето си ценностен порядък рухва със страшна сила.

2012 година носи значението на Меркурий и на знаците Дева и Близнаци. Свободолюбивото число 5 на нейната вибрация може да смесва различни силови потоци, затова и всички останали знаци могат да са в съзвучие с него или да създават напрежение, в зависимост от обстоятелствата. Затова и новата година под знака на Меркурий и на дракона, ще донесе бързи и неочаквани промени. Мигът може да изглежда като вечност и вечността - като миг.

Меркурий е най-бързата (без да се счита Луната) и най-малката планета. Намира се най-близо до Слънцето и носи името на бързоногия, подвижен, изобретателен и любознателен вестител на боговете Меркурий. Отговаря за комуникациите и средствата за масова информация, за всичко свързано с мисловната дейност, речта, писмото, науката и обучението. Меркурий символизира младежта, студентите, заетите в търговията и държавните чиновници. Управлява 3-тия и 6-тия от зодиакалните знаци – Близнаци и Дева, а също и III и IV дом от хороскопа. Той обикаля Слънцето за 88 дни, като прави повече от 4 цикъла в годината.

Числото пет се изразява чрез петоъгълник, чрез цвете с пет листенца или чрез петолъчна звезда (пентаграм). А човешкото тяло се вписва хармонично в нея, когато е с изпънати ръце и крака и наподобява морска звезда.

Пет е числото на Венера, чиито емблеми са роза и ябълка, а пентаграмът е нейният архетип. Затова 5 олицетворява сетивата и чувствеността. Девет пъти 5 на квадрат пък дава числото 225, колкото е дълга годината на планетата Венера.

Буквата V от латинската азбука означава цифрата 5. Според Плутарх, „pente” („пет”) произлиза от „раn”, което означава„всичко”. Може би, затова римското номериране е основано върху 5: ІV (5-1), VІІ (5+2), VІІІ (5+3), но и на цифрата 10, която е сбор от две петици: ІХ (10-1), ХІ (10+1), ХІІ (10+2).

Санскритското „ма” също съответства на числото 5, свързано е също и с водата чрез знака на Зодиака, наричан Макара. Като година на морския дракон, новата година също е подвластна на елемента вода. В еврейската азбука „Мем” също символизира водата. В езотериката „М” е символ на Висшето Аз – манас, умът. А „W”, която няма еквивалент в еврейския език, в западния окултизъм се смята за символ на небесните води, докато „М” символизира земната вода.

Китайците наброявали 5 типа дрехи, 5 типа мъчения, 5 елемента (огън, метал, вода, земя, дърво), 5 степени към светостта, 5 съсловия на първенци, 5 желани блага (богатство, спокойствие, любов към добродетелите, дълголетие, щастлив живот). Будизмът пък наброява 5 сетива, 5 добродетели, 5 цвята, 5 посоки на света, 5 елемента (вода, земя, въздух, огън, етер). Същите 5 елемента се откриват и при египтяните.

В новото хилядолетие ще изгряват идеалите за нов синтез на третата революция – спасението на планетата, мира и творческия дух в труда и обществения живот. Ще й трябват 100 години, за да постигне своя успех. Първата революция провъзгласява свободата на личността, втората издига обществените права и равенството, докато третата приветства братството, взаимно зависимите творчески отношения с обществото и планетата и предлага единство, независимо от различията. Тъй като основният й символ е екологията, я наричат „зелена революция”. И на мястото на червения идва новият радикален цвят – зеленият.

Много е възможно, обаче, опозиционното статукво да предприеме отчаяни мерки, като фиксирани роли, расови бариери, религиозен фанатизъм, раздухвани вражди, конфликти и др., за да възстанови разделящите хората стени. Но въпреки това, звездите предвещават неизбежно рухване на всеки изкуствен застой. Това може да стане по безболезнен начин или с най-жестоко, тиранично противоборство. Всичко зависи от нашата мъдра воля за промяна.И от това всеки от нас да успее да намери своя начин за участие в настоящата революция на Ренесанса, като открие своята истинска същност и сподели с околните своя нов опит.
С 2012 г. започва шестият Ренесанс и Златният век на нашето време.
Подобни обновления са настъпвали на всеки 493 години, когато загадъчният и мистичен Нептун и мрачният и могъщ Плутон се сближавали и образували аспект на съединение. Тогава се освобождавал огромен заряд от космическа енергия, която преобразявала и обновявала живота на човечеството. Явявала се възможност сякаш за една нощ да възникнат радикално нови научни, религиозни, културни, политически, социални направления и структури. След петте съединения на подтикващия към прочистване и обновление Нептун и разрушаващия до основи и напълно преустройващ Плутон (последното съединение е било на 26 април 1892 година, почти едновременно с пълно слънчево затъмнение), са последвали и пет великолепни златни века. И всеки път старият свят е изчезвал, а на негово място е разцъфтявал новият.Започналият сега нов цивилизационен цикъл ще продължи до следващото съединение на Нептун и Плутон през 2385 година.

След като изпита известно неспокойство, преминавайки през разрушителни преобразувания, човечеството през 2012 – 2013 година ще навлезе в шестия Ренесанс и ще изпита масово откровение, един активен идеализъм и общ екстаз, водещ до единно съзнание. Новата духовност ще изцели човечеството и ще стане мост между ежедневния живот и висшето съзнание. Но това ще стане само ако човечеството успее да изживее идващото време като свое истинско раждане - като неговите представители осъзнаят, отключат скритите в себе си сили и преживеят невръстния период на духовното си детство. Тогава, преобразявайки себе си, те ще променят и заобикалящия ги свят, и съвременният дух на човечеството ще встъпи във възрастта на своята зрялост. Това ще бъде нещо като прохождане след дългото люлеене в люлката на унеса, инерцията и традицията. Но и справедлива разплата за дългото детство и бездействие.

През февруари тази година Нептун ще влезе отново в своята обител – Риби, и както през 1848 г. ще пробуди спящите маси за политическата им власт и за единната им земна принадлежност. Ще разберат, че са обречени за съвместно оцеляване на „космическия кораб” Земя, ще стигнат до раждането на единно велико съзнание, свързано с общия им дом.

 

Статията е прочетена 1004 пъти
Назад към брой 33Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024