Калциев карбонат в брой 30

Калциев карбонат
Категория: Минералотерапия

Калциевият карбонат е химично съединение с формула CaCO3. Среща се в големи количества по целия свят под формата на скали и е градивно вещество за черупките на различни водни животни, на охлювите и на яйцата. При температура 900-1000 градуса по целзий, калциевият карбонат се разлага до въглероден диоксид (CO2) и калциев оксид (CaO). Процесът е обратим и ендотермичен. Методът е в основата на промишленото получаване на негасена вар (калциев оксид).

Като сол на много слаба киселина (въглеродна киселина) със силна основа (калциев дихидроксид) калциевият карбонат реагира дори и със слаби киселини с отделяне на калциева сол и въглероден диоксид. Затова някои от препаратите за почистване на бани, кухни, както и за котлен камък съдържат оцетна киселина или лимонена киселина.

Калциевият карбонат е много слабо разтворим във вода. При наличието обаче на въглероден диоксид във водата се образува калциев хидрогенкарбонат Ca(HCO3)2, който е доста по-разтворим:

CaCO3 + H2O + CO2 <=> Ca2+ + 2 HCO3-

По този начин калциевият карбонат (варовика) от скалите се измива на места и повишава твърдостта на водата. На места, където съдържанието на въглероден диоксид във водата се намали по един или друг начин, варовикът изкристализира отново. Така се образуват например сталактитите и сталагмитите в пещерите, а също и котленият камък.

Големи залежи от калциев карбонат се образуват там, където има или е имало големи водни басейни (езера, морета, океани). Поради ниската си разтворимост той се утаява по-рано от повечето други минерали във водния басейн. При комбинирани находища, варовикът обикновено образува най-долния слой (заедно с доломита), като по-горните слоеве са по-разтворимите минерали (хлориди, сулфати и др.). При навлизане на варовика по-дълбоко в земната кора, под действието на по-високи налягания, той се превръща в мрамор. Калциевият карбонат е бял или безцветен, но естествените карбонатни утаечни скали са оцветени в сиво, кафяво, оттенъци на розовия цвят и др. поради наличието на примеси от други минерали.

Калциевият карбонат (варовик, мушелкалк, врачански камък, мрамор и др.), обработен в подходящи форма и размери, се използва широко като облицовъчен материал за сгради, за скулптури, паметници и др. Минералът се добива в големи количества като суровина за строителството. От него чрез изпичане се получават негасена и гасена вар. Той е също така една от съставките при получаването на цимента. Варовикът е и едно от изходните вещества за получаването на сода по метода на солвей. Калциевият карбонат се използва и като тор в селското стопанство, при кисели почви, тъй като неутрализира киселините (с образуване на въглероден диоксид и съответната калциева сол).

Калциевият карбонат се среща под формата на следните минерали:

  • Арагонит
  • Варовик
  • Калцит
  • Мрамор
  • Креда (минерал)
  • Травертин
  • и други.

Източник: http://bg.wikipedia.org/

Статията е прочетена 3036 пъти
Назад към брой 30Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024