МАСИ И ВЛАСТ 16 в брой 28

МАСИ И ВЛАСТ 16
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Класификация според основния афект

ХVI есе от поредицата на Елиас КАНЕТИ за характера на масите

Масите, с които се запознахме, притежават най-разнородни афекти. За вида на тези афекти почти не е говорено досега. Първото намерение на изследването бе насочено към класифициране по формален принцип. Дали масата е отворенаили затворена, мудна или бърза, невидимаили видима, много малко се говори за това какво тя изпитва, каква е същността й.

Тази същност обаче не винаги може да се схване в чист вид. Вече сме запознати със случаите, когато в масата протичат цяла редица афекти, те бързо следват един след друг. Хората могат да прекарат в театъра часове наред, а преживяванията, които те общо изпитват, са най-разнородни. По време на концерт техните чувства поначало са много по-различни, отколкото в театъра; може да се каже, че тук те достигат най-висша степен на многообразие. Но тези възможности са изкуствени; тяхното богатство е резултат от по-високи и по-комплексни култури. Въздействието им е умерено. Крайностите се изключват взаимно. Тези институции служат като цяло за омекотяване и намаляване на страстите, на които хората сами се чувстват изложени.

Главните форми на афекти на масата обаче се коренят много по-далече в миналото. Те се проявяват много рано, историята им е толкова древна, колкото и тази на самото човечество, а две от тези форми са още по-стари. Всяка от тях се отличава с единна окраска, владее ги една-единствена основна страст. Ако веднъж вече сме си ги изяснили, то невъзможно е някога отново да ги сбъркаме.

По-долу ще различим според съдържанието на афекта

пет вида маси:

насъсканата маса и масата в бягство са най-стари. Те се срещат сред животните също така често както и сред хората и е вероятно образуването на всяка от тях сред хората винаги да се е подхранвало от примера на животните. Масата в забрана, масата на промяна и празничната маса са чисто човешки. Описанието на тези пет основни вида е необходимо и тълкуването им може да доведе до изключително важни познания.

Из „Маси и власт”, изд. „Леге Артис”

Превод: Елисавета Кузманова

Редактор: Саня Табакова

Статията е прочетена 823 пъти
Назад към брой 28Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024