ПЪТ, ОСМИСЛЕН С ЛЮБОВ в брой 26

ПЪТ, ОСМИСЛЕН С ЛЮБОВ
Категория: Сърцето, душата

Носи детството си винаги в джоба - то е всичко, което имаш...

При бързите промени, които протичат днес, трябва твърдо и ясно да заявим себе си и смело да вървим напред и нагоре. Хората, които на този етап имат вътрешно желание на Земята да продължи разрастването на Светлината, знанието, свободата и любовта, и чувстват това като своя мисия, можем да наречем „Служители на Светлината”. Те се чувстват по-различни от другите, мога да кажа от личен опит. Но не само те, необходимо е всеки да намери своя собствен уникален път и да преодолява препятствията по него. Не трябва да имаме претенции, че всичко знаем, и да демонстрираме превъзходство над останалите, защото по този начин се доближаваме до непросветлението. Блокираме нашето свободно и любящо съзнание.

Помнете: не сме по-добри или по-висши от който и да е друг човек. Словосъчетанието „Служители на Светлината”, въпреки възможностите за погрешно разбиране, носи асоциации и събужда в нас спомени, които ни помагат да си спомним.

Преди да се родят на Земята, тези души, които са Служители на Светлината, стигат до определен стадии на просветление. Например в един епизод от живота си аз си спомних, че съм се обрекла да служа на Любовта, чрез нея да променя възприятията на хората, начина им на живот и техните разбирания. Твърдо поела мисията безусловно да помагам на човечеството, аз я почувствах със сърцето си, въпреки усещането си, че се подлагам на риска да се загубя и да поема тежестта и объркаността на земния живот. Когато виждаш и четеш знаците около теб, ти вярваш, ти знаеш, ти усещаш желанията на хората за промяна и това те вдъхновява да вървиш напред, да живееш пълноценно в настоящето и да прозреш Невидимото.

Запомнете, че вътрешните усещания са по-важни от това, което показвате външно.

Служителите на Светлината желаят да помагат на хората като лечители или учители, и дори професията им да не е свързана пряко с оказване на помощ на хората, намерението им да дадат своя принос за висшето благо на човечеството е ясно изразено.

Тяхното виждане за живота е богата цветова гама и усещането им е взаимно свързано. Тези хора са създатели на мост между видимото и невидимото, между ежедневния земен живот и тайнствения живот след смъртта, на добрите и зли духове. Те често са преследвани и отхвърлени от обществото поради различията си с останалите хора. Въпреки това, трябва да не се загубваме, а да бъдем себе си, изпълнени с вяра, любов и устойчивост.

За да преодоляваме капаните по пътя си, трябва да престанем да търсим признание отвън – от родители, приятели, деца или от обществото, а да си вършим уверено работата, мисията, за която сме призовани. Тогава ще придобием истинската си сила, действително ще повярваме в себе си и ще действаме съгласно нашите естествени подтици и вътрешно знание.

ОСЪЗНАВАНЕТО

Осъзнаването за себе си възниква в един момент, когато по някакъв начин между група енергии се създава разделителен пояс. Това е огромно поле от енергийни потоци, които непрекъснато се смесват и разделят. Нека си представим океана, пропит от едно общо съзнание. След време на определени места в него възникват концентрации на съзнание. В тези места съзнанието е много по-концентрирано от това наоколо. В целия океан става непрекъсната диференциация, която води до появата на обособени форми, а тези форми са фокусирани точки от съзнание и се движат независимо от своето обкръжение. Така вие усещате или осъзнавате себе си. Питате се защо тези точки на съзнание възникват на едни места в океана, а не на други. Не чувствате ли, че в този процес има нещо закономерно? Така е, когато посеете семена в земята: поникват различни видове, всяко семе в своето време и ритъм. Енергията на океана интуитивно търси възможно най-доброто изразяване за всички свои безкрайни потоци или слоеве на съзнание.

В процес на формиране на индивидуалните точки в океана участва сила, която се усеща отвън или поне така изглежда. Тази сила е Божественото вдъхновение, което може да разгледаме като мъжки аспект, а океанът представлява женския аспект - чувствената страна. Мъжкия аспект определяме като лъчи от светлина, които проникват в океана и същевременно усилват процеса на диференциация и разделяне на индивидуалните струпвания на съзнание.

Взети заедно, лъчите и океанът образуват същност, наречена Архангел. Енергията е архетипна и се изразява чрез вас. След раждането като индивидуална единица, душата постепенно излиза от състоянието на океанично единство – дома, в който се е чувствала добре. Така тя осъзнава състоянието на отделности, самостоятелност, а по-късно започва да тъгува, да усеща копнежа за единство, да си спомня, че няма „МЕН” - „другите”. Плановете на реалността или измеренията възникват като вътрешни потребности и желания - така както всички творения се проявяват чрез видения и размисли.

Казаното дотук обяснява защо Служителите на светлина носят опитите си и същевременно трябва да носят отговорност за прехода на осъзнаване и промяна на всякакви нива.

Всичко в този момент на Земята се преплита с вътрешното развитие на земните души, което е паралелно на планетарното. Ето защо това израстване и развитие е важно и необходимо. Разпространението на формите на живот на Земята е ставало благодарение на вътрешното движение на нивото на душите. Както винаги, духът предшества материята.

Етапи на развитие

В този велик експеримент на живота с възникване на човека е било ознаменувано началото на важен етап в развитието на съзнанието на душите. Ще ви запозная накратко с вътрешното развитие на душите, с етапите, през които преминаваме - детство, зрелост, старост:

1. Етап на невинност – (рай);

2.Етап на его – (грях);

3.Етап на „втора невиност”– просветление.

Така метафорично изразяваме детство, зрялост, старост.

Раждайки се, душите напускат съзнанието на единство, но те все още помнят това като блаженство и пълна безопасност. Започват да изследват индивидуално реалността по абсолютно нов начин. Много възприемчиви в този момент, те чувстват, гледат света с широко отворени очи, изпълнени с любопитство, невинност, чистота. Наричаме етапа райски, тъй като паметта на новородените е свежа и е в безопасност. БЛИЗО ДО ДОМА, ТЕ НЕ ПОДЛАГАТ НА СЪМНЕНИЕ ПРАВОТО СИ ДА БЪДАТ ТЕЗИ, КОИТО СА.

Пътешествието напред продължава и споменът за дома бавно гасне, тъй като всяка душа се потапя в различни опитности. Етапът на детството отшумява и младата душа започва да се усеща като централна точка в своя свят.

Ден след ден душата започва да експериментира как би могла да повлияе на обкръжението въз основа на това осъзнаване на „аз” и „другите”. Постепенно в душата се засилва собствената власт да въздейства върху всичко, което преживява. ТОВА Е НАЧАЛОТО НА ЕТАПА НА ЕГОТО.

В началото егото представлява способността за използване на волята с цел повлияване на външния свят. Само по себе си егото не е лошо до момента, в който започва тенденция към изкривяване, експанзия и агресия. Когато душата открие, че може да влияе на обкръжението, тя се ВЛЮБВА В ЕГОТО. Така егото отравя младата душа с илюзията на властта. Съзнанието не трябва да допуска омагьосването на душата от възможностите на егото, а да излезе от илюзията за власт, да осъзнае себе си и да познае ЛЮБОВТА.

Обичайте се, не се осъждайте и не съдете!

Когато младата душа навлезе в зрелостта, настъпва промяна към „аз центрирано” наблюдение и преживяване на нещата. Илюзията на власт засилва разделението на душите. В резултат на това в душите възниква чувство за самота и отчуждение. Властта им се струва единственият начин за успокояване на ума, макар и временно. Този етап на развитие наричаме просветление.

От натрупания си опит досега мога да добавя още, че само Любовта може да изчисти вашата душа от изкривяванията и разбиранията на обкръжаващата ви среда. Сегашната епоха е свързана с балансиране на Божественото и индивидуалното във вашата същност.

Когато съзнанието на земните души навлязло в етапа на егото и започнало да изследва състоянието „да бъдеш човек”, влиянието на ангелите и девите постепенно отишло на заден план. В самата природа на тези сили е заложено уважение към свободната воля на всички енергии, с които се срещат. Никога не налагат влиянието си, ако не бъдат поканени. Така егото бавно и уверено добивало пълна власт и земните души опознали всички „привилегии” и „придобивки”. Това повлияло на растителното и животинско царство. Етапът на съзнанието е основан на егото и е естествен етап от пътешествието на душата. На практика това включва цялостно изследване на един аспект от нейното същество - волята. ВАШАТА ВОЛЯ ПРЕДСТАВЛЯВА МОСТА МЕЖДУ ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШЕН СВЯТ. Тя фокусира душата в материалния свят. Желанието за власт или желанието за единство. КОГАТО ИМАШ ВЪТРЕШНО ОСЪЗНАВАНЕ, ЕГОТО, ВОЛЯТА СТАВАТ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЪРЦЕТО.

Сега е моментът да спомена, че на сцената се появили душите на тези, които нарекохме Служители на Светлината.

Войната

Във Вселената има много нива или измерения на съществуване. Галактическите сфери, заселени със зрели души, родени много преди появата на земните души, се намирали в зенита на етапа на егото. И когато Земята била населена с различни видове жизнени форми, в т.ч. и човека, извънземните сфери с голям интерес наблюдавали развитието им.

Те разбрали, че тук, на Земята, се случва нещо много специално. Интересът на галактическото общество към Земята бил егоистичен до момента, в който те осъзнали, че Земята е равновесието, което е необходимо за възстановяване и утвърждаване на баланса и хармонията между световете. Технологиите им били сложни и се опитвали да постигнат контрол над ума и манипулация при съзнанието. Използвали средства за промиване на мозъци с подсъзнателни хипнотични внушения. Въздействали на психично и астрално ниво и това влияние върху човешкото същество се проявявало на материалното физическо ниво на тялото. Те стимулирали страха, болката, тъгата по дома, която всяка млада душа носи в себе си. Галактическите воини се редували в опитите си чрез човешките същества да се сражават със старите галактически врагове. Войната се водила между старите галактически воини, които искали да използват човешките същества, и тези галактически воини, които уважавали свободната воля и избор на човека. Независимо от масираното влияние на извънземните, БОЖЕСТВЕНАТА същност в съзнанието на всяка една индивидуална душа останала неразрушима. ДУШАТА не може да бъде разрушена, макар че задълго нейната свободна и божествена природа може да остане скрита. Така стигаме да извода, че ВЛАСТТА НЕ Е РЕАЛНА. Тя може само временно да постигне целта си чрез илюзията на страха и невежеството.

Само ЛЮБОВТА е тази, която може да сътворява и да ни вдъхнови да се чувстваме свободни и пълноценни човеци с неограничени възможности.

Говорете с любов, сътворявайте с любов, прегръщайте с любов, обичайте с любов!

Бог е любов и закон. Всичко е любов.

май 2010 г., Атина

С любов:

Статията е прочетена 1861 пъти
Назад към брой 26Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024