Получаването на единна честота с общ знаменател е условие за включването на премоделиращия механизъм в брой 25

Получаването на единна честота с общ знаменател е условие за включването на премоделиращия механизъм
Категория: Сърцето, душата

В нашето физическо тяло се съдържа историята на Вселената. Чрез извършващата се сега в него мутация му се позволява да се развие до степен, в която ще може като компютър да съхранява тази информация.И ние можем да улесним този процес, като съдействаме на изначалните богове-създатели, автори на проекта за връщането на планетата ни към първоначалния замисъл, като възстановим развалините и съберем отделните парчета, по думите на Барбара Марчиняк.

Всички ние сме се занимавали с определени събития, които ще включат закодираната в нас план-програма и ще задействат спомените ни за това, че съществува божествена цел, божествен замисъл и ние сме част от него. И то благодарение на приложеното с нас биогенетично инженерство.

Включването на програмата и осъзнаването на нашата самоличност ще бъде един невероятно наситен процес. Причината за това е еволюиращото ни ДНК. Когато всичките 12 спирали ДНК си дойдат на мястото, те ще задействат и системата ни от дванадесет чакри.

За да се развиваме и за да станем свръхсъщества с огромна сила от Семейството на Светлината, ние сме избирали особено предизвикателни ситуации, в които е трябвало да се издигнем над установените гранични нива и възможности. Дошли сме на Земята умишлено, за да се изправим пред предизвикателства, на които можем да се противопоставим хармонично. В този процес може да усетим несъвместимост с останалите и това да не им се хареса, защото те не са програмирани в такива моменти да реагират като нас. Дори някои хора изобщо не са програмирани за това. Други пък са знаели за плана на промяната, но са дошли тук, за да бъдат само наблюдатели. Но тъй като са имали смелостта осъзнато да слязат на планетата, това ще бъде официално признание за собственото им пътуване и те ще бъдат прехвърлени в по-висша форма на съзнание, дори и ако единственото им участие в прехода е просто да присъстват тук. Така че трябва да отдаваме дължимото на всички, които са на тази планета по това време и са решили да участват в тази голяма промяна на честотата. Всички участници са необходими, защото колкото повече честоти има, толкова повече е енергията, която може да се натрупа и да промени старата честота. Тези, които са се отворили за светлината, са буквално подложени на преустройство на тялото.А то се извършва най-вече по време на сън. Тогава става реструктурирането на нашата ДНК, която е едно свързващо влакно. Учените на този етап са открили определени кодове в определени негови участъци. Открили са дори и някои излишни части, според тях, защото още не могат да ги декодират и разберат. Наричат ги „отпадъчно ДНК. Но тези части, всъщност, дълго са били в неактивирано състояние и сега се задействат. Това се случва най-вече чрез голямата роля на окисляването, тъй като кислородът захранва закодираната програма и събужда „отпадъчното ДНК”. Тъкмо то съхранява възприятията дълбоко в нашето тяло, които ще ни позволят да станем пъленокръвни четириизмерни същества. Това пробуждащо се ДНК ще ни позволи да променим зрението си, слуха си, да увеличим продължителността на живота си.

Сега се променяме толкова бързо, че някои учени определят този процес като заболяване. Но това, определено, не е болест, а естествена промяна и преустройство. Сега предстои промените да започнат да личат чрез развиване на нови способности. Автоматически ще започнем и да знаем много неща.

Изначалните проектанти на човешкото тяло са били благосклонни същества. Те били много щедри и ни надарили в биогенетично отношение с огромна жизненост на духа и невероятно желание и способности за творчество. Голяма част от тази информация се съхранява в светлинно закодираните влакна на нашето тяло, които са разпилени и сега отново се подреждат. Нашите кости и формата на скелета ни са съобразени с тази информация, казва Барбара Марчиняк. Когато скелетът ни е в равновесие, енергията от свещените точки на сила се освобождава, космическите лъчи са привлечени в нашето тяло и светлинните нишки започват да се пренареждат. С това започва и същностната промяна, която скоро ще бъде отразена навсякъде, където погледнем. Условието за включването на моделиращата системата е получаването на единна честота с общ знаменател, която причислява всички хора, дори и тези с най-ниското възможно постижение.

Някои хора ще работят с дванадесетте спирали не след дълго, докато други ще стигнат до промяната на един по-късен етап от десетилетието, защото всеки индивид е закодиран да получи честотата едва когато е в състояние да я усвои. Много хора вече изживяват трудности с усвояването на промените на този ранен етап от плана, защото са убедени, че съществува само една действителност и не може да има друга. Тъкмо това усещане може да се разглежда като падение на човешката раса.

Когато спиралите се задействат с пълна сила, настъпва събуждане на вътрешното познание на човека. Това е познание за Аза, който се простира далече над физическия свят. И заедно с развитието на светлинно закодираните влакна, които представляват милиони и милиарди съвсем дребни фибри, светът на Духа и себереализацията ще се окаже на ръба на една информационна експлозия, свързана с наличието на евтина или безплатна енергия, както и на много други придобивки.

Сега цялата планета е погълната от разширяването на действителността. За да сме подготвени, е нужно дълбоко проучване на нашата собствена действителност и развиването на нови умения и способности, свързани с нашата емоционална еволюция. Защото човешкото тяло се изразява чрез чувствата, в което се състои и неповторимостта и дарбата на нашия вид.

Най-важната и срочна задача сега е да открием емоционалните магистрали към местата, които сме крили от себе си в този живот. Да позволим нахлуването на спомени за събития, които са били трудни за нас, като изяви на сексуалност, които не сме разбирали, например. Изобщо такива неща, които са погребани от емоционалното ни тяло, защото то е твърде чувствително на критики, а мисловното ни тяло го е дарявало много щедро с тях. Затова емоционалното тяло, което е свързано с духовното, се крие от него. То много често е „погребвало” спомените от различните ни паралелни, пълноправни съществувания, защото не е могло да ги обработи.

Блокирали сме тези събития, защото не са ни подкрепили да повярваме, че те наистина са се случили. Особено тези, свързани с нашата сексуалност. Тъй като тя е част от нас, не сме успели да разбререм и да навлезем по-дълбоко в нейния смисъл. Но когато започнем това многоизмерно проучване, спомените, скрити в нас, ще излязат на повърхността. Ще бъдем смаяни от това, че сме могли напълно да забравим цели събития и големи отрязъци от живота си, особено тези, които са се случили, когато сме били под 12-годишна възраст. Ще бъдем удивени, когато се запознаем със способностите на нервната система да не допуска потока от данни, които съзнанието не може да обработва. Но тъй като записите са налице, ще се наложи да ги пуснем отново. Вече ще сме в състояние да обработим много повече от тези данни, защото ще се се научим да бъдем неутрални и да не подлагаме на критика това, в което сме участвали.

Когато информацията в нашето ДНК бъде реорганизирана и включена отново, ще можем да почувстваме как събитията от този живот се свързват и разцъфтяват и прокарват една нишка на обвързаност с много различни места, на които сме живели, и с много различни самоличности, които сме носели. А след като излезем от обсега на критиката, ще сме в състояние да стигнем и до случилото се в действителност тук. Ще можем дори да го изживеем, сякаш сме присъствали на него чрез клетъчната си памет. Този процес включва унищожаването на настоящата парадигма. В него ние няма да бъдем сами. В нашата личност има и други същности, които се връщат в нашето време, за да създадат една вихрушка от енергия, която ще формира новата действителност.

Ако не сме готови да се променим и да се откажем от някои неща, ще трябва да преминем през изживявания, които ще бъдат не дотам радостни. Но това не означава, че душата ни ще се откаже от пътуванията, които е копняла да изживее. Тя винаги е чувствала, че има някаква недовършена работа тук. А именно, да контролира своето ДНК, а оттам и своята действителност. И да има пълен контрол над всичко. Но едва когато повярваме в това, ще можем и да го правим с огромна радост и с нестихващо въодушевление.

Статията е прочетена 857 пъти
Назад към брой 25Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024