Предстои появата на една напълно променена човешка раса с ново ДНК в брой 24

Предстои появата на една напълно променена човешка раса с ново ДНК
Категория: Сърцето, душата

Еволюционният скок ще се разгръща на високи обороти през следващите 20 години

Предстои появата на една напълно променена човешка раса с ново ДНК

След като група от същности спечелила територията на Земята, лишила местните обитатели на Земята от информация, за да ги управлява по-лесно. Т.е. победила Светлината, която е информация, и Земята станала територия на Мрака. Когато променяла хората, им оставила двойната спирала, затваряща всичко в управляеми, контролируеми честоти. Т.е. оставила всичко, което било жизнено необходимо и не е надхвърляло поддържането на функциите на физическото тяло, а онова, което би могло да носи информация, било изключено, както свидетелства ченелинг, приет от Барбара Марчиняк.

Около планетата била поставена бариера, нещо като електромагнитна честотна преграда, която да контролира степента на честотните изменения на хората. Тя силно затруднила проникването на честотите на светлинната информация. Когато светлинните честоти, въпреки всичко, успявали да проникнат през контролната бариера, насреща нямало светлина, която да ги приеме. Човешкото ДНК било изключено, светлинно закодираните влакна вече не работели, така че съзидателните космически лъчи, които носели Светлината, нямало къде да се включат и да се захванат.

Но тъй като отвътре човешките клетки съдържат светлинно закодирани влакна, тънки като паяжина енергийни нишки, които носят информация, то Светлината не била напълно погубена. Когато тези тънки нишки работят заедно като проводници, те образуват спиралите на нашето ДНК. Така че вътре в самите нас ние знаем кои сме. Знаем, че сме членове от Семейството на Светлината. И тъй като в този момент на Земята идват много негови представители, за да събудят нашата памет, ни предстои вдъхновено приобщаване към Светлия пояс, както и осъзнаване, че вече ще можем да създаваме своята собствена действителност. Предстои ни да изпълним мисията си и да променим честотите на планетата, да поискаме правата над себе си и над тази територия, която ни се полага.Предстои чрез съзидателни космични лъчи да се появи една напълно променена човешка раса, с ново ДНК. Изменяйки човешките закони, тези лъчи вече започнаха да проникват в телата на хората.

В много малки количества тези информационни честоти са се внасяли до планетата в продължение на цяла вечност и са се водели ожесточени битки те да не се допускат. Но сегашните собственици-манипулатори ще изчезнат, ако не могат да променят своята честота. Засега те се захранват с нашите негативни емоции, като страх, тревога, хаос, глад, отчаяние... Но ние сме призвани да премахнем тези им хранителни източници, като разрушим установения ред и преодолеем собствените си страхове. Като просто влизаме в установената действителност и действаме като приемници на съзидателните космически лъчи в своите тела. Тъй като отъждествяването ни с честотите е на физическо, мисловно, емоционално и духовно ниво, ние се изразяваме чрез електронни пулсации, а чрез тях влияем навсякъде и на всички. По този начин се включваме и в плана за промяна на честотната настройка на човешкия вид, който включва и възстановяването на нашето ДНК и на неговите светлинно закодирани влакна. Този план е мащабен и превръща Земята в една от най-горещите точки на Вселената, в място, където си заслужава да бъдеш. Защото това, което се случва тук, ще засегне много, много светове.

Като членове на Семейството на Светлината, ние сме се съгласявали да дойдем на Земята много пъти, в много превъплъщения и в много различни периоди от време, да изучим връзките между нещата, да обучим и формираме характерите си. Просто ни бе необходимо време да се подготвим за днешния момент, когато ще започне промяната на честотата, за да можем да приведем плана в действие. А това ще започне да става все по-лесно и в срок, защото членовете на Светлинното семейство навсякъде започват да се обединяват. Те започват да се съсредоточават върху общото между себе си, а не върху разликите. Започват да внасят информация на планетата по неутрален начин, за да подхранват собственото си израстване.

Нашето ДНК ще започне да се развива от 2 до 12 спирали. Тези 12 спирали ще отговарят на енергийните центрове, наречени чакри, във и извън нашето тяло.

Този процес е невероятен еволюционен скок за участващите в него и той ще се разгръща на високи обороти в продължение на следващите 20 години. Вече има хора, на които са възстановени 12-те нишки ДНК, 12-те спирали. Тези 12 спирали ДНК се въртят в унисон с чакрите, взаимодействат една с друга в тялото и извън него. Връзката на 12-те нишки означава, че дванадесетте енергийни или информационни центъра могат да започнат да функционират и да си изпращат двупосочна информация едни на други.

Седем от тези информационни центрове се намират в тялото, а пет са извън него. Известни са като чакри и са настроени с въртенето на носещите информация 12 небесни тела на Слънчевата система. Те вибрират така, както ги възприемаме в три измерения. Когато човешкото ДНК започне да си възстановява формата на 12-нишковата спираловидна система, приеманата информация ще се активира.

Хората, събрани в името на тази цел, ще получат невероятна сила, ще стават телепатичен приемник за енергии от целия космос

и по този начин ще променят лицето на Земята.

Процесът на възстановяване на нашето ДНК е наречен мутация. И когато сме в състояние да приемем тази мутация в своите тела, ще можем да обединим своите 12 информационни центъра. Ще започнем да разбираме, че можем да създаваме своите изживявания и ще се научим как да станем съзнателни създатели. Нещо повече, ще си спомним напълно съзнателно кои сме и какво можем.

Когато започнат да се отварят 10-та, 11-та и 12-та чакра, в живота ни ще започнат да се появяват много извънпланетни енергии, особено когато започнем да задържаме по-високите честоти. Десетата чакра е свързана със Слънчевата система, единадесетата - с Галактиката, а дванадесетата е свързана с определено място във Вселената. Докато задържаме тези честоти, ще внасяме информация, която ще удиви и шокира повечето хора по света. Ще настъпи сливане на самоличностите, сливане на културите, навлизане на много „порядки от новия свят”, но и голям хаос и объркване. Но хаосът и объркването трябва да настъпят, за да се разруши досегашната система и да бъде построена новата, носеща законите на Светлината.

Статията е прочетена 4320 пъти
Назад към брой 24Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024