Обръщение на Мария Захарова към участниците в I Международен събор на приятелите на Русия. в брой 206

Обръщение на Мария Захарова към участниците в I Международен събор на приятелите на Русия.
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Обръщение на Официалния представител на Министерството на Външните работи на Русия, Мария Захарова към участниците в XVIII Национален и I Международен събор на приятелите на Русия.

Скъпи приятели, позволете ми сърдечно да приветствам всички участници и гости на 18-тия Национален и Първия Международен Събор на приятелите на Русия, който се провежда тези дни в България. Всички събрали се са обединени от искрена любов към нашата страна и нейната история, и култура.

Оценяваме вашата твърда решителност, въпреки известните трудности и пречки да устоите на провежданата от колективния Запад агресивна русофобска кампания и вашия стремеж за развитие на диалог и всестранно сътрудничество с нашата страна.

Ние сме уверени, че тази среща ще предостави на участниците възможност по-съществено да обсъдят идеите и инициативите, повдигнати по време на състоялите се през тази година такива знакови събития, като Учредителния конгрес на Международното Движение на Русофилите или Първата глобална конференция за многополярността. Тези форуми продемонстрираха потребността от дискусионни площадки, свободни от влиянието на наложената от Запада антируска пропаганда и предложените от него така наречени готови схеми, решения на глобалните проблеми в международните отношения. Тук без никакъв натиск своите мнения могат да обмененят конструктивно настроените на сътрудничество с Русия и на изграждане на многополюсен световен ред граждани от напълно различни страни.

Днешното мероприятие се явява подтвърждение за това, че това взаимодействие успешно продължава във формат на регионални и национални срещи. И отделно отбелязвам, че общуването на българска земя има истински народен характер. Традиционно многобройният и представителен състав на участниците в ежегодно провежданите в България народни събори на приятелите на Русия, се явява нагледно потвърждение за това, че русофобските настроения тук са разпространени само сред част от политическия елит на страната, а самият български народ остава верен на традициите на многовековните приятелски връзки с Русия. Това отношение не може да бъде изкуствено насадено от когото и да било, то се дължи на духовната и културна близост между нашите страни и народи.

Скъпи приятели, не се съмнявам, че многото идеи и предложения, формулирани днес, ще станат основа за по-нататъшни практически стъпки за постигане този образ на бъдещето, който споделят страните от световното мнозинство, свободно от хегемонията на агресивното западно малцинство, провъзгласило себе си за собственик на някакви единствено верни и дори, както те казват, универсални отговори на всички въпроси от международния дневен ред.

Искам да пожелая на всички участници в 18-ия Национален и Първи Международен Събор на приятелите на Русия, успешна и ползотворна работа. Успех!

Статията е прочетена 1029 пъти
Назад към брой 206Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024