Стратегия за външна реклама в брой 203

Стратегия за външна реклама
Категория: Реформа „СВОБОДНИ ПАРИ”

В тази статия ще ви запознаем с всички аспекти и видове външна реклама за достигане до най-голяма аудитория.

Всеки бизнес има нужда от правилен подход с подходящ вид външна реклама. Научете се да използвате предимствата на нашето време и постигайте резултати в сферата си на дейност.

Днес изглежда по-голямата част от маркетинга е насочен към дигиталното пространство.

Въпреки това традиционната външната реклама остава една от най-ефективните форми за позициониране на малки и големи предприятия. През последните няколко години тя дори отбелязва значителен растеж.

Защо е така?

Тя е насочена към потребители извън своите домове, на публични места или на път. Тази реклама се различава съществено от излъчваната по електронните медии, печатната и онлайн рекламата. Външната реклама най-често е под формата на билбордове, рекламни табели, рекламни табла, плакати и транспортна реклама, но има и други ефективни видове.

Стратегията е необходима за максимален ефект от рекламата Ви. Следвайте тези отправни точки за успешно създаване на стратегия която ще Ви носи повече интерес, а от там – клиенти.

Дефинирайте своите цели

Както при всеки тип реклама, най-важната стъпка е да си изясните какво целите да постигнете.

Дефинирайки конкретни и измерими цели, Вие ще поставите добро начало за последващите стъпки в стратегията и изпълнението на рекламната си кампания.

Определете своята аудитория

Кой е вашият таргет клиент? Вземете предвид кой ще се ангажира с рекламата ви. Помислете как бихте искали да реагирaт тези, които я видят.

Добрата реклама е тази, която се запомня и мотивира потребителя да предприеме действие. Ако искате да извлечете максимума от нея, трябва да обмислите внимателно тези особености.

Локация

Локацията и геотаргетирането са от основно значение. Колкото по-голям поток от хора минава през избраната локация на външна реклама, толкова по-добре.

Поради тази причина молове, автобусни спирки, метростанции и градски площади се превърнаха в силно предпочитани места за поставяне на рекламни материали.

Заложете бюджет за наем на външна реклама

Най-важната част от бюджета ви за реклама е тази за нейния наем.

След като сте определили локацията, на която искате да разположите рекламните си материали, изчислете внимателно колко ще ви струва това.

Разгледайте различни варианти и заложете бюджет, в който да вместите рекламата си.

Заложете бюджет за брандиране на своя офис/фирма

Освен бюджет за наем на пространствата, на които ще се разполага Вашата нова реклама, заделете сума и за брандирането на вашия офис или фирма.

Това може да включва фасадна реклама, ако се разполагате в по-голяма сграда, рекламни знамена и флагове или дори табела/ тотем пред офиса ви.

Доверете се на специалисти

За да е максимално ефективна и привлекателна вашата реклама, се доверете на професионалисти за направата ѝ.

Заслужава ли си инвестицията във външна реклама

Външната реклама предоставя начин за повишаване на осведомеността на марката. Тя може да достигне голям обхват в рамките на пазара. Най-важното при нея е разположението й, както и ясното послание, което ще комуникирате.

Възможността за популяризиране на кампания, марка или нов продукт или услуга чрез външна реклама е голяма и обхваща много демографски групи.

Външната реклама винаги е  полезна форма на комуникация с цел повишаване на информираността за марката.

Материалът е предоставен от Аутдор Медиа Тийм

Статията е прочетена 738 пъти
Назад към брой 203Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024