Срещи на Николай Малинов и Кристина Иванова в Съвета на федерациите, с обществени и научни среди в брой 198

Срещи на Николай Малинов и Кристина Иванова в Съвета на федерациите, с обществени и научни среди
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Началото на новата седмица започна със среща на Председателя на Национално Движение Русофили и ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ Николай Малинов и главния секретар на Движението Кристина Иванова с Григорий Карасин – Председател на Комисията на Съюза на Федерацията по Международни дела.

На срещата беше обсъдено състоянието на българо-руските отношения в момента, ролята на Движението в съхраняването и укрепването на връзките между българския и руския народ, както и реализирането на съвместни културно-хуманитарни проекти.

Григорий Карасин отбеляза, че той е за разширяване на взаимоотношенията с чуждестранни политически и обществени дейци, който са за сътрудничество с Русия и стабилност в международните отношения. По негови думи, Движение Русофили е еталон за това.

Бяха отбелязани също така усилията на Запада да установи контрол над политическия елит и информационната среда в отделни държави.

Николай Малинов благодари за доброто отношение на г-н Карасин към българските русофили и отбеляза голямото значение на проведената от Комисията по Международни дела на 28 ноември 2022 година „кръгла маса“, посветена на противодействието на русофобията зад граница.

Друга среща беше проведена със заместник-председателя на Съвета на Федерацията Константин Косачов. На срещата бяха обсъдени съвременната международна обстановка, ролята на Балканите и Европа в нея и мястото на България като православна държава. Беше отбелязано наличието на голяма диспропорция между русофилските настроения на народа и русофобското поведение на властите. За участниците в срещата остава неразбираем фактът, че въпреки русофилските настроенията на българския народ, в парламента продължават да бъдат избирани русофобски сили.

Константин Косачев изрази своята подкрепа към дейността на Национално Движение Русофили и даде висока оценка на дългогодишния принос на Движението за развитието на междукултурния диалог между Русия и България.

По време на срещата с Александър Дугин бяха обсъдени различните визии за бъдещето на многополярния свят – китайската, руската, индийската и иранската.

Беше проведена също така среща с представители на българската диаспора в Русия: Здравко Димитров – Асоциация и развитие на българската култура и Недялко Василев – собственик на един от сайтовете на българската диаспора в Русия. На срещата бяха обсъдени както взаимното сътрудничество между България и Русия в съвременната ситуация, така и въпросът, как това сътрудничество да бъде подобрено.

 

Николай Малинов и  Григорий Карасин – Председател на Комисията на Съюза на Федерацията по Международни дела

Статията е прочетена 629 пъти
Назад към брой 198Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024