В този свят ако не прегърнем своята идентичност, ние просто ще изчезнем в брой 197

В този свят ако не прегърнем своята идентичност, ние просто ще изчезнем
Категория: Сърцето, душата

● Цивилизационният избор на България е направен от Борис I преди повече от 1150 години с приемането на християнството. Този избор би бил лишен от съдържание, ако не включим в него българския език, кирилицата и православието – трите компонента, които правят българина българин. Не членството му в НАТО, Варшавския договор, Европейския съюз или СИВ.

● Нито Ливонският орден, нито Тевтонският орден през XIII в. съумяват да прекършат духа на славяно-православната цивилизация. Чуждите вмешателства успяват до известна степен там, където не живеят преобладаващо славяни – в Прибалтика.  В земите на руси, беларуси, малоруси и великоруси обаче всички се провалят!

● Съборността е нещо различно и от източния тоталитаризъм, и от западната демокрация. Василевсът е бил избиран. Болярите са били избирани пожизнено. Не всеки обаче е имал право на глас. Днес този принцип се е запазил в православната църква.

● Катехонът е термин, въведен от Йоан Богослов (често напоследък го употребява философът и геополитик Александър Дугин). В превод от древногръцки означава „удържане“ и се отнася главно за удържащата функция на държавата.

● Става дума за това, че отговорност на държавата следва да бъдат не само образованието, правосъдието, охраната на реда и регулирането на икономиката, но и защитата на духовността и морала. В този смисъл държавата е стожер срещу културното, духовното или материалното деградиране на личността.

● Тя трябва да „удържа“ обществото, когато то се поддава на изкушения и съблазни. Да се противопоставя на Антихриста, както би казал религиозният човек – да не поощрява гей-браковете, прелюбодеянието, алчността и останалите изкушения, на които е подложен човекът, търсещ спасение.

●  Преведено на обичайния граждански език, това означава държавата чрез своите институции да се грижи за моралните устои на своите граждани. Не да назидава, надзирава и заповядва, но да създава условия, в които традицията и моралът са на почит.

● Цезаро-папизмът пък е първенството на светската власт. Първенство, което не потиска църковната власт, но и не ѝ позволява автономност, която да подкопава светската. В историята на Запада сме свидетели на обратното – на папизмо-царизъм.  Затова там са се появили чуждите на Изтока кръстоносни походи и инквизицията.

● Силната държава е материалният аспект на славянската цивилизация. Вторият аспект е духовният. Той се олицетворява оттрадиционните ценности – семейството, рода и Родината.

● В духовен план в центъра на тази философия е смирението, себеотрицанието и саможертвата.

● Третият аспект е разбирането за многополюсен свят. Това не е просто съществуване на повече от един властови център, на две или повече империи.

● Това е свят, който уважава стойността, значимостта на всеки от своите елементи. В него може да си малък, но не си нула. Твоят интерес е зачитан, с него се съобразява и големият. За западната цивилизация върховенството на един център е нещо нормално. Славяно-православната цивилизация смята еднополюсния свят за генератор на насилие. Това е в дълбоките психологични пластове.

● На повърхността констатираме явления с други имена: при нас доминира колективизмът, на Запад – индивидуализмът; при нас и в икономиката, и в културата, и в духовната сфера има един кооперативен начин на мислене, на Запад водещ е акционерният принцип.

● Посоката, в която се движи днес т. нар. евроатлантическа цивилизация, е погрешна. Това е път към самоунищожение, защото са нарушени баланси. Най-важният от тях е балансът между прагматичното и духовното. Ако в центъра на вниманието е само и единствено материалното, цивилизацията е застрашена. Ако е само духовното, тя пак не може да оцелее.

● Не става дума за някакъв религиозен морализъм, а именно за духовен прагматизъм. Прагматизмът трябва да бъде удържан от определени духовни нагласи, за да оцелеят неговите  носители – човекът и обществото. Това е прагматизъм, който се самоограничава с духовни репери.

● Ето защо трябва да обърнем поглед към ценностите на славяно-православната цивилизация, да изровим от миналото онова, което е жизнено, да го съхраним и обогатим, за да съхраним Цивилизацията въобще.

● Този разговор за цивилизационната същност на българския народ като славянски и православен, за цивилизационния ни избор, случил се далеч в нашата история, е много важен. Той е разговор за спасителната хармония.

● И неслучайно Паисий Хилендарски  назовава своята история „История слабяноболгарская“. Това е разговор, много важен за самото оцеляване на българския народ.

● Ако се опитваме да решаваме поотделно тежките си проблеми – демографски, финансови и други, ако не ги видим като елементи на едно цяло с нарушена хармония, не можем да оцелеем.

● Нашата духовна идентичност е шансът ни да оцелеем в геополитическата  вихрушка

Николай Малинов, председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“

източник: 24 часа

Статията е прочетена 4951 пъти
Назад към брой 197Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024