Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност на НДР със Съюз на пенсионерите – 2004 Обединени в брой 196

Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност на НДР със Съюз на пенсионерите – 2004 Обединени
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

На 17.11.2022 г., в гр. София се сключи Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между:

Национално Движение Русофили, представлявано от Николай Малинов – председател на Националния съвет на Движението и

Съюз на пенсионерите – 2004 Обединени, представляван от Валентина Николова – председател на Управителния съвет на Съюза.

При осъществяване на съвместната дейност, Страните ще се ръководят от следните основни приоритети:

1. Обединяване на българското общество на основата на разбирането, че основен фактор за развитието и просперитета на България и осигуряване на пълноценен и достоен живот на българските граждани е развитието и задълбочаването на българо-руските политически, икономически и културни отношения.

2. Установяване и развитие на различни форми на обучение и включване на възрастните хора в обществения живот на страната и повишаване на тяхната социална активност. Популяризиране на приноса им за развитието на България и българското общество.

3. Защита на правата и интересите на възрастните хора във всички области на обществения живот, повишаване ролята и авторитета на Съюза във вътрешен и международен план.

4. Подкрепа, развитие и обогатяване на националната ценностна система, основана на чувствата на уважение, привързаност и любов към славянството, православието, традиционните ценности и Русия, като опора на общия славяно-православен културно-цивилизационен модел.

Страните се споразумяха да си сътрудничат в следните области:

1. Съвместно организиране и участие в различни масови прояви на национално, регионално и местно ниво, свързани с паметни дати и събития от историята на България.

2. Организиране на различни културни прояви: концерти, изложби, документални и художествени прожекции, творчески срещи и др.

3. Установяване и подкрепа на различни форми нахудожествена самодейност, свързани с българското и руското музикално-поетично творчество. Провеждане на прегледи на художествената самодейност.

4. Развитие и подкрепа на спортно-туристическата дейност. Провеждане на екскурзии и спортни празници.

5. Организиране на посещения на паметни места, свързани с националноосвободителните борби на българския народ и Руско-турската освободителна война.

Статията е прочетена 852 пъти
Назад към брой 196Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024