Постигнахме достоен резултат в брой 195

Постигнахме достоен резултат
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

На 08.10.2022 г. се проведе разширено заседание на НПС на ППРВО с водачите на листи за парламентарните избори, произведени на 02.10.2022 г., активисти на  Партията и гости.Участие взеха проф. Никола Аврейски, д-р Радко Ханджиев, адв. Николай Петров, д-р Светлана Лакова, доц. Ивон Минчева и др.

Председателят на партията Николай Малинов направи обстоен  анализ на участието на  Организацията в отминалите парламентарни избори, в който  засегна мероприятията, проведени в хода на изборната кампания по страната и представи финансовите разчети за обслужване на кампанията. Бе разгледана и сравнителна справка, обхващаща резултатите от трите избора за Народно събрание през миналата ( 2021) година и сегашните резултати. „Нашите очаквания бяха малко по-високи, но имайки предвид отношението на медиите към нас, сложната геополитическа обстановка, разделяща обществото, ниската избирателна активност, работеща в интерес на партиите на статуквото и ред други фактори, мисля, че постигнахме достоен резултат“ – изтъкна Председателят.

Визирайки бъдещите задачи на партията, Николай Малинов препоръча на различните направления да се организират и да се събират по-често, тъй като   предстои огромна работа на терен. Налагащата се тенденция други партии буквално да крадат нашите идеи и слогани, като ги представят за техни, изисква особено внимание от наша страна. Ясно е, работим в затруднена информационна среда, като сме категорично пренебрегнати от официалните медии, но ще направим всичко по  силите ни за да променим тази ситуация. Здравословна агресивност трябва да е нашият подход и той неминуемо ще осигури търсените резултати.

Членът на ИБ на НПС на ППРВО д-р Атанас Панчев сподели  информация за предизборните инициативи, проведени в различните региони, участия в БТА пресконференции, както и за безплатните участия на наши представители в националните медии – БНТ и БНР. Наши представители имат общо 20 изяви, като адв. Антон Сираков е участвал в 5 предавания, д-р  Атанас Панчев в 4, Светлана Лакова в 2, д-р Радко Ханджиев в 2, Марко Петров в 2 и другите  в по едно.

Адв. Николай Петров прдложи да се организира кръгла маса, под егидата на ППРВО,  с участие на малки партии с нашия профил, на която да се обсъди предложение за забрана  на оповестяването на социологическите изследвания в периода от един месец преди датата на изборите, както и промяна на Изборния кодекс, в частта му за чисто машинно гласуване.

Валентин Григоров информира Форума, че,  съгласно Устава и по предложение на Председателя, НПС трябва да одобри свикването на заседание на Конгреса на ППРВО, като предложи за разглеждане датата 12.11.2022 г. , с място на провеждане с. Мрамор, както и дневния ред:

  • Политически доклад на НПС за периода от 25.09.2021г. до 12.11.2022 г.
  • Доклад на Общопартийната контролна комисия
  • Изменения и допълнения в Устава на ППРВО
  • Избор на ръководни органи на ППРВО
  • Разни - по тази точка не постъпиха други предложения и тя  бе приета единодушно.

След приключване на дебатите НПС обобщи следните решения:

Приема анализа на Председателя без забележки.

2. Призовава всички членове на НПС да се активизират за по-широкото изграждане на структури на Партията

3. Н. Петров и В. Григоров да организират провеждането на кръгла маса, на която да се обсъди предложение за промяна на ИК и предложение за забрана на обявяване на социологически изследвания в рамките на един месец преди деня на изборите

4. НПС на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“, на основание чл.32, ал.2 и ал.4 от Устава на ППРВО, свиква заседание на V  Конгрес  на ППРВО, на 12-ти ноември   2022 г. от 11:00 ч., в сградата на Народно читалище „Иван Рилски – 1922”, ул. „В. Левски” № 19, с. Мрамор, р-н Връбница, Столична община, Област София, при следния дневен ред:

- Политически доклад на НПС за периода от 25.09.2021г. до 12.11.2022 г.

- Доклад на Общопартийната контролна комисия

- Изменения и допълнения в Устава на ППРВО

- Избор на ръководни органи на ППРВО

- Разни

5.Главният секретар да публикува обявлението, съгласно изискванията на Закона.

Статията е прочетена 3310 пъти
Назад към брой 195Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024