Кандидатите на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ за депутати в 48-то Народно събрание в брой 193

Кандидатите на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ за депутати в 48-то Народно събрание
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Кандидатите на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ за депутати в 48-ото Народно събрание

 

МИР 1 - БЛАГОЕВГРАД

 1. Никола Иванов Аврейски
 2. Димка Василева Попстоянова
 3. Ибрахим Адем Молла
 4. Пламен Йотов Братанов
 5. Георги Спасов Иванов
 6. Анна Пламенова Димитрова
 7. Емил Венков Николов
 8. Румен Иванов Ерменков
 9. Веселин Митков Иванов

Никола Иванов Аврейски

Никола Иванов Аврейски - водач на лис­тата в 1-и МИР - Благоевград. Завършил е „История” във ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”. Като редовен докторант в Санктпетербургския държавен универси­тет е защитил докторска дисертация по ,,Историография на Общата история”. От 2014 г. е професор по ,,Нова и най-но­ва история (Политическа история на Ев­ропа и Северна Америка)”.

 

МИР 2 - БУРГАС

 1. Николай Симеонов Малинов
 2. Женя Димитрова Илиева
 3. Васил Йорданов Ангелов
 4. Станчо Вълканов Павлов
 5. Ганчо Стефанов Иванов
 6. Мануел Зафиров Зафиров
 7. Велико Киряков Великов
 8. Дарина Вълканова Павлова-Радева
 9. Георги Стоянов Димитров
 10. Станимир Недялков Станков
 11. Иван Степанович Желяпов
 12. Митко Алексиев Митев

Николай Симеонов Малинов

Николай Симеонов Малинов - водач на листата във 2-и МИР - Бургас. Висше образование, специалност „История“. Председател на НД „Русофили“, предсе­дател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

 

МИР 3-ВАРНА

 1. Страхил Пламенов Попов
 2. Огнян Светославов Марков
 3. Оксана Иванова Желяпова
 4. Иван Георгиев Георгиев
 5. Виолета Куртева Великова
 6. Евдокия Любенова Величкова
 7. Ваня Страхилова Попова
 8. Велислав Кръстанов Теофев
 9. Богомил Върбанов Върбанов
 10. Веселин Димитров Панов
 11. Тотка Дончева Дончева

Страхил Пламенов Попов

Страхил Пламенов Попов - водач на листа­та в 3-и МИР - Варна. Висше образование - Академия на труда и социалните отноше­ния, Москва, специалност: Мениджмънт на организацията. Професионален опит: ТУИ България ЕООД, Мениджър договаряне.

 

МИР 4 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 1. Светлана Ненчева Лакова
 2. Йото Борисов Йотов
 3. Стефани Румянова Райнова
 4. Смилен Димитров Димитров
 5. Стефан Димитров Попов
 6. Йорданка Николова Мицева
 7. Иво Стоянов Иванов
 8. Дарина Петрова Занева
 9. Камен Николов Колев
 10. Кремена Илиева Йорданова

Светлана Ненчева Лакова

Светлана Ненчева Лакова, водач на листа­та в 4-ти МИР - Велико Търново. Висше образование - СА „Д. А. Ценов“, гр. Сви­щов, специалност „Икономика и упра­вление на индустрията“. 2003 г. - втора магистратура по „Счетоводство и кон­трол“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2017 г защитава дисертация по по­литическа икономия, главен асистент в Стопанския факултет на Великотърнов­ския университет. Директор на фонда­ция „Академия за изкуство и култура“. Общински съветник за мандат 2019-2023 година. (Лява алтернатива).

 

МИР 5-ВИДИН

 1. Станислав Добчев Василев
 2. Кирил Тодоров Аспарухов
 3. Павел Любенов Томов
 4. Николай Анев Цветанов

Станислав Добчев Василев

Станислав Добчев Василев - во­дач на листата в 5-и МИР - Видин. Ма­гистър, ВМЕИ Варна. Експерт в сектор "Медии”, висше управленско ниво.

 

МИР 6 - ВРАЦА

 1. Ивайло Любенов Иванов
 2. Огнян Иванов Пелов
 3. Полина Юриева Раклеова
 4. Ангел Цветомиров Маринов
 5. Димитър Калитков Иванов
 6. Ганка Христова Михайлова
 7. Милка Кирилова Петрова
 8. Георги Тодоров Петров

Ивайло Любенов Иванов

Ивайло Любенов Иванов - водач на листа­та в 6-и МИР - Враца. Висше образование - специалност „Психология“. Бивш кмет на с. Мрамор. Член на Националния съвет на НД „Русофили“, член на Изпълнител­ното бюро на Националния политически съвет на ПП „Русофили за възраждане на Отечество“. Национален координатор за София Област.

 

МИР 7 - ГАБРОВО

 1. Светлана Ненчева Лакова
 2. Лазар Любенов Бонгурев
 3. Бистра Маринова Кралева
 4. Стефани Румянова Райнова
 5. Спас Цветанов Шиков
 6. Петър Огнянов Роглев
 7. Йото Борисов Йотов

Светлана Ненчева Лакова

Светлана Ненчева Лакова, водач на листа­та в 4-ти МИР - Велико Търново. Висше образование - СА „Д. А. Ценов“, гр. Сви­щов, специалност „Икономика и упра­вление на индустрията“. 2003 г. - втора магистратура по „Счетоводство и кон­трол“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2017 г защитава дисертация по по­литическа икономия, главен асистент в Стопанския факултет на Великотърнов­ския университет. Директор на фонда­ция „Академия за изкуство и култура“. Общински съветник за мандат 2019-2023 година. (Лява алтернатива).

 

МИР 8 - ДОБРИЧ

 1. Огнян Стефанов Сапарев
 2. Петър Георгиев Георгиев
 3. Румен Димитров Каров
 4. Галина Вескова Николова
 5. Добриян Симеонов Малинов
 6. Георги Спасов Иванов
 7. Рафаил Антонов Арабаджийски
 8. Михаил Детелинов Добрев

Огнян Стефанов Сапарев

Огнян Стефанов Сапарев, водач на лис­тата в 8-и МИР - Добрич. Професор по теория на литературата, бивш ректор на Пловдивския университет. Бивш ди­ректор на БНТ.

 

МИР 9 - КЪРДЖАЛИ

 1. Атанас Ралчев Панчев
 2. Ваня Атанасова Борисова
 3. Иванка Николай Кършева
 4. Димитър Калитков Иванов
 5. Калин Викторов Божков

Атанас Ралчев Панчев

Атанас Ралчев Панчев - водач на листата в в 9-и МИР - Кърджали. Висше образование - „Право“, адвокат към САК. Доктор по „Защита на културно-историче­ското наследство“. Академик от Руската Родова Академия със седалище в гр. Москва и посланик на мира, избран на 07.04.2008 г. на Международна лидерска конференция в гр. Сеул, Южна Корея. Директор на изда­телска къща „Новата цивилизация“.

 

МИР 10 - КЮСТЕНДИЛ

 1. Георги Стефанов Трендафилов
 2. Румяна Георгиева Райнова
 3. Людмил Любенов Новков
 4. Десислава Ванева Крумова
 5. Стефан Атанасов Бабачев
 6. Антон Георгиев Сираков

Георги Стефанов Трендафилов

Георги Стефанов Трендафилов - водач на листата в 10-и МИР - Кюстендил. Уп­равител на автогазов център „Трендафи­лов Газ “ - Стара Загора. Бил е общински съветник и зам.председател на общински съвет Стара Загора. Бивш председател на комисията за борба с корупцията.

 

МИР 11 - ЛОВЕЧ

 1. Илиян Георгиев Георгиев
 2. Станка Недялкова Димитрова
 3. Добромир Колев Братанов
 4. Йонита Цветанова Курданска
 5. Йошка Йорданова Спасова
 6. Стефко Георгиев Вълев
 7. Пламен Георгиев Александров
 8. Николай Иванов Стоев
 9. Ивайло Тодоров Ценов
 10. Пламен Борисов Йончев

Илиян Георгиев Георгиев

Илиян Георгиев Георгиев - водач на лис­тата в 11-и МИР - Ловеч. Висше обра­зование: Магистър - „Индустриален Мениджмънт“, Магистър - „Финансов Мениджмънт ‘‘, Магистър - „Междуна­роден Мениджмънт, доктор.

 

МИР 12 - МОНТАНА

 1. Румен Иванов Ерменков
 2. Росен Фидосов Риджолски
 3. Иван Иванов Кънчев
 4. Мариян Петров Казак
 5. Валери Борисов Павлов
 6. Румен Тончев Трифонов
 7. Емил Благоев Кръстев
 8. Георги Тодоров Петров
 9. Ганка Христова Михайлова
 10. Ангел Георгиев Георгиев

Румен Иванов Ерменков

Румен Иванов Ерменков - водач на лис­тата в 12-и МИР - Монтана. Завършил Икономически институт “Д. А. Ценов” - гр. Свищов и ветеринарна медицина в гр. Ловеч. Общински съветник в гр. Монтана - мандат (2011 - 2015 г.). Сътрудник към съюзна организация за хора с увреждания.

 

МИР 13 - ПАЗАРДЖИК

 1. Андриан Димитров Атанасов
 2. Иван Георгиев Вачев
 3. Стефан Димитров Попов
 4. Йорданка Николова Мицева
 5. Калин Димитров Владов
 6. Спас Антонов Благов
 7. Спас Цветанов Шиков
 8. Мирослав Владимиров Василев
 9. Сергей Иванов Щерев
 10. Петър Огнянов Роглев
 11. Ангел Георгиев Георгиев
 12. Ивайло Харалампиев Георгиев
 13. Смилен Димитров Димитров
 14. Емил Петров Соколов

Андриан Димитров Атанасов

Андриан Димитров Атанасов - водач на листата в 13-и МИР - Пазарджик. От 2015 г. е Областен кординатор на НД Русофили за Пазарджишка област, а от 24.07.2021г Общински Председател на НД Русофили гр.Пазарджик. От 2020 г. координатор за Пазарджишка област и на ПП "Русофили за възраждане на Оте­чеството”.

 

МИР 14 - ПЕРНИК

 1. Асен Денков Асенов
 2. Радко Любенов Ханджиев
 3. Иван Колев Герджиков
 4. Валентин Боянов Хараламбиев
 5. Методи Георгиев Христов

Асен Денков Асенов

Асен Денков Асенов - водач на листата в 14-и МИР - Перник, Висше образование специалност „История“. Представител на 12 руски телевизионни канала в България.

 

МИР 15 - ПЛЕВЕН

 1. Пламен Георгиев Александров
 2. Николай Иванов Стоев
 3. Ивайло Тодоров Ценов
 4. Владислав Димчев Славчев,
 5. Петьо Максимов Георгиев
 6. Сашо Любенов Начев
 7. Красимир Георгиев Кузманов
 8. Васил Георгиев Николов
 9. Никола Асенов Бенчев
 10. Пламен Борисов Йончев
 11. Бистра Маринова Кралева

Пламен Георгиев Александров

Пламен Георгиев Александров, водач на листата в 15-и МИР - Плевен. Председа­тел на Областния съвет НД „Русофили“ Плевен, председател на ППВО - Плевен, национален координатор на ППВО за Се­верозападен район (области Видин, Вра­ца, Ловеч, Монтана, Плевен).

 

МИР 16 - ПЛОВДИВ град

 1. Огнян Стефанов Сапарев
 2. Максим Александров Тополов
 3. Марко Христев Петров
 4. Анелия Маркова Янкулова
 5. Иванка Господинова Хаджиева
 6. Пламен Стефанов Михайлов
 7. Пламен Лазаров Тодоров
 8. Иван Христов Василев
 9. Малинка Тодорова Петрова
 10. Кръстьо Запрянов Цветков
 11. Петко Ангелов Петков
 12. Гошо Петров Дамянов
 13. Валерий Благоев Бръмбаров
 14. Иван Тотев Стоянов
 15. Димо Цанев Пулевски
 16. Методи Иванов Спасов
 17. Димитър Павлов Шишков

Огнян Стефанов Сапарев

Огнян Стефанов Сапарев - водач на лис­тата в 16-и МИР - Пловдив град. Професор по теория на литературата, бивш ректор на Пловдивския университет. Бивш дирек­тор на БНТ.

 

МИР 17 - ПЛОВДИВ област

 1. Марко Христев Петров
 2. Анелия Маркова Янкулова
 3. Иванка Господинова Хаджиева
 4. Пламен Лазаров Тодоров
 5. Иван Христов Василев
 6. Малинка Тодорова Петрова
 7. Кръстьо Запрянов Цветков
 8. Гошо Петров Дамянов
 9. Валерий Благоев Бръмбаров
 10. Иван Тотев Стоянов
 11. Димо Цанев Пулевски
 12. Методи Иванов Спасов
 13. Пламен Стефанов Михайлов
 14. Петко Ангелов Петков
 15. Димитър Павлов Шишков

Марко Христев Петров

Марко Христев Петров, О.р. полк. инж., водач на листата в 17-и МИР - Пловдив област. Завършил Стопанска академия "Ди­митър А. Ценов" - Свищов. ВА "Г.С. Раков­ски" - Генерал-щабна. Началник щаб на 1-ва армия. Директор на бежански център - гр. Харманли.

 

МИР 18 - РАЗГРАД

 1. Валентин Груев Григоров
 2. Безат Безат Ахмед
 3. Сергей Иванов Щерев
 4. Елена Маринова Георгиева
 5. Любомир Иванов Иванов

Валентин Груев Григоров

Валентин Груев Григоров - водач на листа­та в 18-и МИР - Разград. Висше техническо образование - Национален технически уни­верситет ХПИ - Харков. Главен секретар на Националния политически съвет на ПП „Ру- софили за възраждане на Отечеството“.

 

МИР 19 - РУСЕ

 1. Иво Стоянов Иванов
 2. Георги Колев Георгиев
 3. Лъчезар Иванов Лунчев
 4. Дарина Петрова Занева
 5. Десислава Ванева Крумова
 6. Камен Николов Колев
 7. Рени Емилова Цанова
 8. Стефан Атанасов Бабачев
 9. Марин Иванов Георгиев
 10. Кремена Илиева Йорданова
 11. Любомир Иванов Иванов
 12. Рафаил Антонов Арабаджийски
 13. Тотка Дончева Дончева
 14. Михаил Детелинов Добрев
 15. Елена Маринова Георгиева

Иво Стоянов Иванов

Иво Стоянов Иванов - водач на листата в 19-и МИР - Русе. Завършил СПТУ по Ав­тотранспорт "Дянко Стефанов“. Работи в транспортна фирма по специалността си.

 

МИР 20 - СИЛИСТРА

 1. Петър Георгиев Георгиев
 2. Георги Теофилов Кондев
 3. Павлина Тодорова Стоянова
 4. Мирослав Владимиров Василев
 5. Ивелина Валентинова Ахмет

Петър Георгиев Георгиев

Петър Георгиев Георгиев - водач на лис­тата в 20-и МИР - Силистра. Магистър по "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса", Варненски сво­боден университет "Черноризец Храбър". Първи вицепрезидент на световна шампи­онска лига по футбол за хора с ограничени възможности "Равни възможности". Член на ИБ на НПС на ПП „Русофили за възраж­дане на Отечество“. Национален координа­тор за Североизточен регион.

 

МИР 21 - СЛИВЕН

 1. Родин Олегов Станев
 2. Румяна Георгиева Станева
 3. Ивон Жекова Минчева
 4. Васил Йорданов Ангелов
 5. Съби Стоянов Събев
 6. Митко Алексиев Митев
 7. Тодор Господинов Тодоров

Родин Олегов Станев

Родин Олегов Станев - водач на листата в 21-и МИР - Сливен, Роден в гр. Сливен. За­вършил COLORADO HEIGHTS UNIVERSITY, Business & Entrepreneurship; Нов Български университет - право - София.

 

МИР 22 - СМОЛЯН

 1. Ивон Жекова Минчева
 2. Георги Спасов Иванов
 3. Елена Неделчева Ангелова
 4. Христо Йотов Йотов

Ивон Жекова Минчева

Ивон Жекова Минчева - водач на листата в 22-и МИР - Смолян, родена в с. Люлин, област Ямбол. С три висши образования: медицина - гр. София, кинезитерапия в НСА "Васил Левски" - гр. Сфоия; китайска медицина в гр. Чанду - Ки­тай. Доктор на науките и доцент по медицина. Работи и управлява здравен център "Вселена". Член на Петербургската академия на науките.

 

МИР 23 - СОФИЯ 23

 1. Антон Георгиев Сираков
 2. Галина Вескова Николова
 3. Пламен Йотов Братанов
 4. Цветелина Миткова Димитрова- Узунова
 5. Добриян Симеонов Малинов
 6. Мария Методиева Александрова
 7. Емил Венков Николов
 8. Ибрахим Адем Молла
 9. Димка Василева Попстоянова
 10. Веселин Димитров Панов
 11. Иван Иванов Кънчев
 12. Мариян Петров Казак
 13. Валери Борисов Павлов
 14. Румен Тончев Трифонов

Антон Георгиев Сираков

Антон Георгиев Сираков - водач на лис­тата в 23-и МИР - София, председател на ПП „Нова сила“, юрист, адвокат.

 

МИР 24 - СОФИЯ 24

 1. Никола Иванов Аврейски
 2. Болеслав Марков Павлов
 3. Иван Георгиев Вачев
 4. Румен Димитров Каров
 5. Никола Стойчев Николов
 6. Румен Александров Младенов
 7. Анна Пламенова Димитрова
 8. Камен Ненчев Илиев
 9. Веселин Митков Иванов
 10. Емил Благоев Кръстев
 11. Милка Кирилова Петрова

Никола Иванов Аврейски

Никола Иванов Аврейски - водач на лис­тата в 24-и МИР - София. Завършил е специалност „История” във ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”. Като редовен докто­рант в Санктпетербургския държавен университет е защитил докторска ди­сертация по „Историография на Обща­та история”. От 2014 г. е професор по ,,Нова и най-нова история (Политическа история на Европа и Северна Америка)”.

 

МИР 25 - СОФИЯ 25

 1. Николай Симеонов Малинов
 2. Ивайло Любенов Иванов
 3. Спас Антонов Благов
 4. Никола Асенов Бенчев
 5. Максим Александров Тополов
 6. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова
 7. Валентин Боянов Хараламбиев
 8. Методи Георгиев Христов
 9. Емил Петров Соколов
 10. Ваня Атанасова Георгиева
 11. Юлияна Веселинова Матеева
 12. Иванка Николай Кършева
 13. Никола Ели Декало
 14. Николай Марианов Николов
 15. Мария Методиева Александрова
 16. Богомил Върбанов Върбанов

Николай Симеонов Малинов

Николай Симеонов Малинов - водач на листата в 25-и МИР - София. Висше об­разование по специалност „История“. Председател на НД „Русофили“, предсе­дател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

 

МИР 26 - СОФИЯ област

 1. Радко Любенов Ханджиев
 2. Асен Денков Асенов
 3. Златко Бориславов Илиев
 4. Ивелина Валентинова Ахмет
 5. Болеслав Марков Павлов
 6. Христо Йотов Йотов

Радко Любенов Ханджиев

Радко Любенов Ханджиев, водач на листа­та в 26-и МИР - София област. Научен ра­ботник, доктор по история. Председател на правозащитната неправителствена ор­ганизация Гражданско сдружение „Асоциа­ция на данъкоплатците в България“.

 

МИР 27 - СТАРА ЗАГОРА

 1. Атанас Ралчев Панчев
 2. Кольо Пенев Бобчев
 3. Корнелия Илиева Владева
 4. Пламен Енчев Енчев
 5. Стоил Сребрев Авуски
 6. Преслав Димитров Станчев
 7. Кольо Костов Колев
 8. Валентин Тенев Вълев
 9. Павел Димитров Павлов
 10. Милчо Господинов Милев
 11. Йорданка Димитрова Петкова
 12. Никола Стойчев Николов
 13. Юлиана Веселинова Матеева
 14. Ставри Сотиров Сотиров

Атанас Ралчев Панчев

Атанас Ралчев Панчев водач на листата в 27-и МИР - Стара Загора. Висше образо­вание по специалността „Право“, адвокат към САК. Магистър и доктор по „Защита на културно-историческото наследство“. Член на Гражданско обединение „Свети Ге­орги Софийски“. Член на Председателство­то на национално сдружение „Обединени български граждани“. Академик от Руска­та Родова Академия със седалище в гр. Мос­ква и посланик на мира, избран на 07.04.2008 г. на Международна лидерска конференция в гр. Сеул, Южна Корея. Директор на изда­телска къща „Новата цивилизация“.

 

МИР 28 - ТЪРГОВИЩЕ

 1. Валетин Груев Григоров
 2. Йонко Илиев Йонков
 3. Безат Безат Ахмед
 4. Ивайло Харалампиев Георгиев
 5. Калин Димитров Владов
 6. Андриан Димитров Атанасов

Валетин Груев Григоров

Валетин Груев Григоров - водач на листата в 28-и МИР - Търговище. Висше техническо образование - Национален технически уни­верситет ХПИ- Харков. Главен секретар на Националния политически съвет на ПП „Ру­софили за възраждане на Отечеството“.

 

МИР 29 - ХАСКОВО

 1. Желю Добромиров Желев
 2. Станислав Добчев Василев
 3. Елена Неделчева Ангелова
 4. Никола Ели Декало
 5. Кирил Тодоров Аспарухов
 6. Ангел Георгиев Георгиев

Желю Добромиров Желев

Желю Добромиров Желев, водач на лис­тата в 29-и МИР - Хасково. Роден в гр. Хасково. Завършил ВНВУ ”Васил Левски” - В. Търново, офицер от танковите вой­ски. Началник Военна полиция - Кърджали

(2000-2010 г.), по-късно началник Военна полиция - Хасково. През 2013 г. - дирек­тор на бежанските центрове към ДАБ в Пъстрогор и Харманли. С квалификации

курсове към Академията на МВР - София.

Бивш дознател към Военно-окръжната прокуратура - Пловдив.

 

МИР 30 - ШУМЕН

 1. Петър Иванов Синджирлиев
 2. Корнелия Тодорова Цонева
 3. Димитър Георгиев Петков
 4. Мирослав Николаев Кацаров
 5. Илиян Димитров Янакиев
 6. Румен Добрев Борисов

Петър Иванов Синджирлиев

Петър Иванов Синджирлиев - водач на листата в 30-и МИР - Шумен“. С висше образование - ВТУ ”СВ СВ. Кирил и Мето­дий” - Руска филология, специалност по руски език. Зам.-председател на Област­ния съвет на НД ”.Русофили” гр. Шумен. Член на НС на НД ”.Русофили”. Предсе­дател на Базова организация "Будители” на ПП ”Русофили за възраждане на оте­чеството”, гр. Шумен. Член на Национал­ния политически съвет на ППЗВО.

 

МИР 31 ЯМБОЛ

 1. Женя Димитрова Илиева
 2. Мариян Димитров Манолов
 3. Цветан Ангелов Андрейчев
 4. Красимир Иванов Цветков
 5. Пламен Иванов Петков
 6. Желязко Иванов Желязков
 7. Румен Димов Проданов

Женя Димитрова Илиева

Женя Димитрова Илиева - водач на лис­тата в 31-и МИР - Ямбол. Председател на НД „Русофили“ - Бургас, председател на ПП „Русофили за възраждане на Оте­чеството“ - Бургас, национален коорди­натор на ППВО за Югоизточен район (области - Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора).

Статията е прочетена 2037 пъти
Назад към брой 193Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024