Кандидатите на ПП „Русофили за Възраждане на Отечеството“ за депутати в 47-ото Народно събрание в брой 183

Кандидатите на ПП „Русофили за Възраждане на Отечеството“ за депутати в 47-ото Народно събрание
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Кандидатите на ПП „Русофили за Възраждане на Отечеството“ за депутати в 47-ото Народно събрание по райони

1. БЛАГОЕВГРАД

1. Емил Димитров Миланов

2. Ибрахим Адем Молла

3. Димка Василева Попстоянова

Емил Димитров Миланов

Емил Миланов, водач на листата в 1-ви МИР–Благоевград, е роден през 1956 г. Генерал, бивш зам гл. директор на Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията“. Секретар на НД „Русофили“. Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечество“. Зам.-председател на Партията по финанансовата политика.

 

2. БУРГАС

1. Николай Симеонов Малинов

2. Женя Димитрова Илиева

3. Нако Райнов  Стефанов

4. Александър Михайлов Томов

5. Христо Бранимиров Щерьонов

6. Руска Стефанова Иванова

7. Станислав Асенов Асенов

8. Велико Киряков Великов

9. Георги Стоянов Димитров

10. Станимир Недялков Станков

11.  Васил Йорданов Ангелов

12. Митко Алексиев Митов

Николай Малинов

Николай Малинов, водач на листата в 02-ри МИР –Бургас, е роден през 1968 г. Има висше образование по специалност „История“. Председател на НД „Русофили“, председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

 

3. ВАРНА

1. Искра  Милкова Иванова

2. Коста Стоянов Будаков

3. Николай Ненов Ненов

4. Росен Пламенов Драганчев

5. Надка Борисова Пенева

6. Силвия Атанасова Петрова

7. Илиян Михайлов Великов

8. Ивелина  Валентинова Ахмет

9. Фанка Христова Михайлова

Искра Иванова

Искра   Милкова Иванова, водач на листата в 3-ти  МИР –Варна .  Висше образование – специалност „Театрална режисура“. Председател на Сдружение „Славянски звън“ и директор на Международен младежки фестивал „Славянски звън“. Член на Националния политически съвет на ПП “Русофили за възраждане на Отечество“

 

4. Вeлико Търново

1. Николай Събев Петров                                

2. Юрий  Христов Янков                                 

3. Светлана Ненчева Лакова                           

4. Тихомир Константинов Петров                 

5. Оксана Дмитриевна Байчева                      

6. Ганчо Георгиев Георгиев                            

7. Александър Димитров Генчев                    

8. Милка Кирилова Петрова                           

9. Йото Борисов Йотов    

Николай Събев Петров 

Николай Събев Петров, водач на листата в 4-ти МИР - В. Търново, е роден през 1971г. Завършва юридически факултет на ВТУ »Св.св.Кирил и Методий». Адвокат  при Великотърновската адвокатска колегия. Председател на Общинска избирателна комисия В.Търново. Общински съветник 1995-1999г. при Общински съвет Велико Търново. По настоящем адвокат в гр.София. ( от ПП «Лява алтернатива»)

 

5. ВИДИН

1. Явор Янков Никифоров

2. Стефан Василев Урумов

3. Румяна Георгиева Райнова

Явор Янков Никифоров

Явор  Янков Никифоров, водач на листата в 5-ти МИР - Видин, е роден през 1989 г. Завършил е 101-во спортно училище.Изучавал е Защита на националната сигурност и Бизнесикономика във Варненски свободен университет, както и специалност «Парамедик» в Международен колеж услуги по охрана и сигурност.Работи като спешен медик в ЦСМП-София. Владее английски и руски език. Член на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечеството“

 

6. ВРАЦА

1. Ивайло Любенов Иванов

2. Ганка Христова Михайлова

3. Георги Тодоров Петров

4. Петър Димитров Пандурски

Ивайло Любенов Иванов

Ивайло  Любенов Иванов, водач на листата в 6-ти  МИР – Враца, е роден на 1960 г.  Бивш кмет на с. Мрамор. Член на Националния съвет на НД „Русофили“, член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечество“. Национален координатор за София Област.

 

7. ГАБРОВО

1. Светлана Ненчева Лакова

2. Владислав Стефанов Вълканов

3. Цоньо Стоев Събев;

4. Йото Борисов Йотов

5. Бистра Маринова Кралева

6. Милка Кирилова Петрова

Светлана Ненчева Лакова

Светлана Ненчева Лакова, водач на листата в 7-ми МИР Габрово, е  е родена през 1973 г.  Висше образование – магистратура в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов специалност „Икономика и управление на индустрията“. 2003 г. завършва втора магистратура по „Счетоводство и контрол“ при ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“. През 2017 година защитава дисертация по политическа икономия и започва работа като асистент в Стопанския факултет на Великотърновският университет. Към днешна дата е главен асистент. Директор на фондация „Академия за изкуство и култура“. Общински съветник за мандат 2019-2023 година. (Лява алтернатива)

 

8. ДОБРИЧ

1. Мария Стефанова Атанасова

2. Пламен Михайлов Първанов

3. Димитър Йорданов Желязков

4. Димитър Маринов Панайотов

5. Валентин  Михайлов Стоянов

6. Стоил Станев Стоилов

7. Надка Борисова Пенева

8. Николай Ненов Ненов

9. Искра Милкова Иванова

Др. Мария Стефанова Атанасова

 Д-р Мария Стефанова Атанасова, водач в 8-ми МИР Добрич, е родена през 1966 г. МАГИСТЪР - ХТМУ - София                Европейска диплома по опазване на оклната среда и устойчиво развитие 1996 - 1997 г. ДОКТОРСКА СТЕПЕН -ХТМУ - София - Диплома за докторска степен по органична химия1999-2003 г. ( Партия на българските комунисти).

 

9. КЪРДЖАЛИ

1. Мирослав Ивайлов Митков

2. Емил Димитров Миланов

3. Безат Безат Ахмед

Мирослав Ивайлов Митков

Мирослав Митков, водач на листата в 9-и МИР – Кърджали, е роден през 1998 г. Висше образование – специалност „психология“. Репортер в ТВ „Евроком“. член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечество“. Секретар направление Медийна политика.

               

10. КЮСТЕНДИЛ

1. Антон Георгиев Сираков

2. Людмил Любенов Новков

3. Георги Добринов Николов

4. Борислав Валентинов Пенков

Антон Георгиев Сираков

Антон Сираков – водач на листата в 10-и МИР – Кюстендил, е роден през 1952 г. Председател на ПП „Нова сила“, юрист, адвокат. ( от ПП Нова сила).

 

11. ЛОВЕЧ

1. Веселин Първанов Найденов

2. Румен Стоянов Йорданов

3. Йонита Цветанова Курданска

4. Пламен Георгиев Александров

5. Митко Георгиев Бочев

Веселин Първанов Найденов

Веселин Найденов, водач на листата в 11-и МИР – Ловеч. Висше юридическо образование –  СУ „Климент Охридски“. Aдвокат от Софийска адвокатска колегия. Бивш кмет на община  Белово. Член  на ИБ на  Националния политически съвет на ПП  „Русофили за възраждане на Отечеството“. Зам.-председател на партията по организационните въпроси.

 

12. МОНТАНА

1. Владимир Александров Чучуев

2. Румен Иванов Ерменков           

3. Мариян Петров Казак

4. Иван Иванов Кънчев                   

5. Георги Тодоров Петров

Владимир Александров Чучуев

Владимир Чучуев, водач на листата в 12-и МИР – Монтана, е роден през 1956 г. Висше образование – икономика и социология. Зам.-председател на НД „Русофили“, секретар на Националния политически съвет на ПП “Русофили за възраждане на Отечество“ Национален координатор за София - град.

 

13. ПАЗАРДЖИК

1. Андриан  Димитров  Атанасов

2. Елисавет  Христов Гангов

3. Мирослав Владимиров  Василев

4. Спас Цветанов Шиков

5. Георги  Илиев  Йорданов

6. Емил Венков Николов

Андриан  Димитров  Атанасов

Андриан Атанасов, водач на листата в 13-ти МИР Пазарджик, е роден през 1962 г. От 2015 г. е Областен кординатор на НД Русофили за Пазарджишка област, а от 24.07.2021г Общински Председател на НД Русофили гр.Пазарджик. От 2020 г.  координатор за Пазарджишка област и на ПП «Русофили за  възраждане на Отечеството».

 

14. ПЕРНИК

1. Станислав Асенов Асенов

2. Мариета Димитрова Ангелова

3. Павлина Денкова Стоянова

Станислав Асенов Асенов

Станислав Асенов, водач на листата в 14-и МИР – Перник, е роден през 1994 г. Висше образование по специалността „Стопанско управление“ от Софийския университет. Член на Националния политически съвет на ПП  „ Русофили за възраждане на Отечеството“.  Национален координатор на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за Югозападен район (области   Благоевград, Кюстендил, Перник).

 

15. ПЛЕВЕН

1. Пламен Георгиев Александров

2. Николай Иванов Стоев

3. Сашо Любенов Начев

4.Красимир Божидаров Павловски

5.Петьо Максимов Георгиев

6.Красимир Георгиев Кузманов

7.Васил Георгиев Николов

8.Владислав Димчев Славчев

9.Никола Асенов Бенчев

10. Пламен Борисов Йончев

11. Бистра Маринова Кралева

Пламен Георгиев Александров

Пламен Александров, водач на листата в 15-и МИР – Плевен, е роден през  1967 г. Председател на Областния съвет НД „Русофили“ – Плевен, председател на ПП “Русофили за възраждане на Отечество“ – Плевен. Член на на Националния политически съвет на ПП  „Русофили за възраждане на Отечеството“. Национален координатор на ПП “Русофили за възраждане на Отечество“ за Северозападен район (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен).

 

16. ПЛОВДИВ ГРАД

1.Антон Георгиев Сираков

2.Атанас Ралчев Панчев

3.Георги Стефанов Трендафилов

4.Георги Миланов Георгиев

5.Веселин Митков Димитров

Антон Георгиев Сираков

Антон Сираков – водач на листата в 16-и МИР – Пловдив - град, е роден през 1952 г. Председател на ПП „Нова сила“, юрист, адвокат. ( от ПП Нова сила).

 

17. ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

1. Марко Христев Петров

2. Иванка Господинова Хаджиева

3. Лъчезар Томов Наков

4. Иван Тотев Стоянов

5. Кръстьо Запрянов Цветков

6. Пламен Лазаров Тодоров

7. Василка Димитрова Пудева

8. Стоян Крумов Мирчев

Марко Христев Петров

О.р. полк. инж. Марко Христев Петров, водач на листата в 17-МИР - Пловдив област, е роден през 1954 г. Стопанска академия «Димитър А. Ценов» - Свищов. ВА «Г.С. Раковски» - Генерал-щабна. Началник щаб на 1-ва армия.  Говори руски, английски и турски. Директор на бежански център - гр. Харманли.

 

18. РАЗГРАД

1. Асен Денков Асенов

2.Радко Любенов Ханджиев

3.Иван Колев Герджиков

4.Безат Безат Ахмед

Асен Денков Асенов

Асен Асенов, водач на листата в 18-и МИР – Разград, е роден през 1964 г. Има висше образование по специалност „История“. Представител на 12 руски телевизионни канала в България. Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечество“. Заместник председател на Партията- направление медийна политика.

 

19. РУСЕ

1. Мариян Йорданов  Димитров

2. Георги Христов Георгиев

3. Мариана  Румянова  Костадинова

4. Любомир  Иванов Иванов

5. Петър Георгиев Владев

6. Иван Йорданов Иванов

7. Стефан Александров Александров

8. Рафаил Антонов Арабаджийски

Мариян Йорданов  Димитров

Мариян Димитров, водач на листата в 19-и МИР – Русе, е роден през 1959 г. Съпредседател на  Национално движение за ляво обединение (НДЛО). С три висши образования – юрист, икономист, електроинженер. ( НДЛО).

 

20. СИЛИСТРА

1. Галина Неделчева Ненчовска

2. Веселин Първанов Найденов

3. Петър Георгиев Георгиев

Галина Неделчева Ненчовска

Галина Неделчева Ненчовска, водач в 20-ти МИР Силистра, е родена през 1978 г. Магистър по корпортивни финанси - ВИНС - Варна. Понастоящем в сферата на частния бизнес ( ПП  Лява алтернатива).

 

21. СЛИВЕН

1. Юрий Христов Янков

2. Красимир Иванов Александров

3. Румяна Георгиева Станева

4. Еньо Димитров Енев

5. Димитър Славов Димитров

6. Николай Иванов Дончев

7. Съби Стоянов Съев

8. Иванка Колева Шойлекова

9. Евтим Иванов Евтимов

10. Мариана Антонова Иванова

11. Иван Георгиев Атанасов

12. Васил Йорданов Ангелов

Юрий Христов Янков

Юрий Янков, водач на листата в 21-ви МИР Сливен, е роден през 1959 г. Юрист, адвокат. Общински и областен ръководител на НД  „Русофили“ – Сливен, председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ – Сливен. Член на Националния политически съвет на ПП “Русофили за възраждане на Отечество“

 

22. СМОЛЯН

1. Димитър Калитков Иванов

2. Цветан Стефанов Войводов

3. Горчо Тодоров Горчев

4. Димитър Валентинов Дойчинов

Димитър Калитков Иванов

Димитър Калитков Иванов, водач на 22-ри МИР - Смолян, е роден през 1979 г. Бакалавър по бизнес администрация. Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечество“.

 

23. МИР СОФИЯ

1. Боян Любомиров Дуранкев

2. Борислав Валентинов Пенков

3. Калин Викторов Божков

4. Галина Вескова Николова

5. Мохамед Алиибрахим Хаккум Уарда

6. Борян Димитров Русев

7. Петър Димитров Пандурски

8. Мария Методиева Александрова

9. Румяна Георгиева Райнова

10. Елена Славова Семкова

11. Христо Йотов Йотов

12. Габриел  Георгиев Герасимов

13. Валентин Груев Григоров

Боян Любомиров Дуранкев

Боян Дуранкев, водач на листата в 23-и МИР – София, е роден през 1951 г. Икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране. Професор. Съпредседател на Национално движение за ляво обединение. (НДЛО).

 

24. МИР СОФИЯ

1. Нако Райнов Стефанов

2. Болеслав Марков Павлов

3. Слави Красимиров Владимиров

4. Румен Стоянов Йорданов

5. Митко Алексиев Митев

6. Красимир Георгиев Кузманов

Нако Райнов Стефанов

Нако Стефанов, водач на листата в 24-ти МИР – София, е роден през 1954 г. Изследовател на страните от Източна Азия. Професор. Председател на Български национален съвет за мир.  Член на Националния политически съвет на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.

 

25. МИР - СОФИЯ

1. Николай Симеонов Малинов

2. Юлиана Йотова Йончовска

3. Стефана Иванова Неделчева

4. Ивайло Любенов Иванов

5. Никола  Асенов Бенчев

6. Габриел Георгиев Герасимов

7. Мария  Методиева Александрова

8. Ивелина Валентинова Ахмед

9. Явор Янков Никифоров

10. Никола Стойчев Николов

11. Юлиана Веселинова Матеева

12. Цветан Петров Христов

13. Виктор Александров Кръстев

14. Валентин Николов Вацев

Николай Симеонов Малинов

Николай Малинов, водач на листата в 25-и МИР – София - град, е роден през 1968 г. Има висше образование по специалност „История“. Председател на НД „Русофили“, председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.               

 

26 МИР  СОФИЯ ОБЛАСТ

1. Радко Любенов  Ханджиев

2. Димитър Стефанов Бояджиев

3. Минчо Петров Минчев

4. Болеслав Марков Павлов

5. Юлиана Йотова Йончовска

6. Стойчо Владимиров Симов

7. Цветан  Петров Христов

8. Борис Игнатов Христов

9.  Виктор Александров Кръстев

10. Христо Йотов Йотов

Радко Любенов  Ханджиев

Д-р Радко Ханджиев, водач на листата в 26-и МИР – София област, е роден през 1944 г. Научен работник, доктор по история. Председател на правозащитната неправителствена организация Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“.

 

27. МИР  СТАРА ЗАГОРА

1. Атанас Ралчев Панчев

2. Корнелия Илиева Владева

3. Йорданка Димитрова Петкова

4. Димо Димиев Цонев

5. Ангел Иванов Иванов

6. Валентин Тенев Вълев

7. Преслав Димитров Станчев

8. Димитър Славов Димитров

9. Никола Стойчев Николов

10. Юлиана Веселинова Матеева

11. Трифон Христов Топалов

Атанас Ралчев Панчев

Д-р Атанас Панчев, водач на листата в 27-и МИР – Стара Загора, е роден през 1965 г. Има висше образование по специалността „Право“. Магистър и доктор по „Защита на културно-историческото наследство“. Член на Гражданско обединение „Свети Георги Софийски“. Член на Председателството на национално сдружение „Обединени български граждани“. Директор на издателска къща „Новата цивилизация“. Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечество“.

 

28. МИР ТЪРГОВИЩЕ

1. Валентин Груев Григоров

2. Минчо Петров Минчев

3. Стойчо Владимиров Симов

4. Дора Тодорова Маринова

Валентин Груев Григоров

Валентин Григоров, водач на листата в 28-и МИР Търговище, е роден през 1963. Има висше техническо образование – Национален технически университет ХПИ – Харков.  Главен секретар на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане на Отечеството“.

 

29. МИР ХАСКОВО

1. Димитър Маринов Петков

2. Румен  Лозев Митев

3. Желю Добромиров   Желев

4. Добромир Киров  Мазгалов

5. Мария Вълчева Чобанова

Димитър Маринов Петков

Димитър Маринов Петков, водач в 29-ти МИР Хасково е роден през 1961 г.  Магистър по икономика със специализация в областта на  финансите.  1995 г.- 1999 г. - Общински съветник и секретар на Общински съвет Хасково. 2007-2013 г. - Съветник в руския парламент на депутата Черепков В. Иванович. Директор на различни компании за добив на злато и други редки метали в Монголия, Казахстан и Русия. Владее немски, руски и монголски. Понастоящем е в сферата на частния бизнес.

 

30. МИР ШУМЕН

1. Петър  Георгиев Георгиев

2. Петър  Иванов Синджирлиев

3. Татьяна Васильевна Терзиева

4. Димитър Георгиев Петков

5. Мирослав Николаев Кацаров

6. Петър Симеонов Димитров

Петър  Георгиев Георгиев

Петър Георгиев Георгиев, водач в 30-ти МИР Шумен, е роден през 1976 г. Магистър по «реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса» - Варненски свободен университет «Черноризец Храбър». Първи вицепрезидент на световна шампионска лига по футбол за хора с ограничени възможности «равни възможности». Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „Русофили за възраждане на Отечество“. Национален координатор за Североизточен регион ( области  Добрич, Силистра, Варна, Търговище и Шумен).

 

31. МИР - ЯМБОЛ

1. Женя Димитрова Илиева

2. Мариян Димитров Манолов

3. Красимир Иванов Цветков

4. Димитър Стефанов Бояджиев

5. Пламен Иванов Петков    

6. Желязко Иванов Желязков

7. Румен Димов Проданов

Женя Димитрова Илиева

Женя Илиева, водач на листата в 31-и МИР – Ямбол, е председател на НД „Русофили“ – Бургас, Председател на ПП „ Русофили за възраждане на Отечеството“ – Бургас, национален координатор на ПП “Русофили за възраждане на Отечество“ за Югоизточен район (области – Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора). Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „Русофили за възраждане на Отечество“.

Статията е прочетена 2386 пъти
Назад към брой 183Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024