България между паралелните геополитически линии в брой 178

България между паралелните геополитически линии
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Проф.дтн. Румен Каров

Тема: „Антикорупция и иновативна икономика“- Дискусионен младежки клуб

Обобщение

България като малка държава в Европеѝския съюз и като част от сходни интереси с източно- европеѝските държави в ЕС, е длъжна да използва паралелните геополитически коридори на ЕС и Русия, а не да деѝства еднопосочно за сметка на икономиката си.

КАКВИ СА ПРИОРИТЕТИТЕ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ В ЕС.  Неоспорим факт е, че ЕС и Русия имат паралелна геополитика около газовите потоци.НАТО  не може да се противопостави на икономическите интереси на развитите страни.България трябва да гледа на геополитиките на развитите държави в ЕС и Русия като шанс за икономическото си развитие,без некомпенсира-ни военни центрове,нито губещи договори, защото историята показва -да градим дългосрочна мирна перспектива, всичко друго губи смисъл за днешното и следващите поколения.Развитите икономики нямат интерес от бързи реформи в икономически изостаналите страни, освен изгодните търговски сектори, защото нали в противен случаѝ вместо потребители ще имат конкуренция.Всяка държава с недоразвита икономика сама решава дали ще се направят истински реформи и дали ще се присъедини към по-високи скорости.Механизмите на ЕС  дават възможност за фиктивна среда в рамките на демокрацията и дори фиктивен напредък по отношение на препоръки, но фактически страната остава немодернизирана, с ниски скорости на развитие.Ето как на практика се реализира естествено, без да се афишира демократично,но автоматично,идеята за различни скорости.Гениалността на ЕС управлението е свързана с посредствеността на управлението в недоразвитите икономики, страха им от реформи и от падане на реѝтинга, зависещ от по-необразованата, но по-активна част на електората.Но има теми, по които и по-образованата, и по-необразованата публика разбират, че вече паралелните геополитически, геоикономически интереси между източно-европеѝските съюзници и Русия не могат да бъдат военно-политическо влияние на Русия върху страните от Източна Европа. Напротив, за реално догонване на по-развитите страни трябва умела политика на вместване на България в паралелните геополитически линии, които пресичат, кръстосват, заобикалят страната.

ВЪЗМОЖНИТЕ ПАРАЛЕЛНИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ЛИНИИ, БЛАГОПРИЯТНИ ЗА БЪЛГАРИЯ. Толерирана е от ЕС балканска геолиния от наѝ-близките съседни страни -Албания,Сърбия,Се-верна Македония -през България към Черно море, но там естествено следват Русия и Турция, следователно може да има паралелна обратна геолиния, която да е полезна. Инициативата „Три морета“, засега затворена и еднопосочна, може да осигури търговски коридори и на паралелните геолинии. Така ще използваме по-ефективно и енергиѝните проекти.Освен Запад -Изток, Изток -Запад, възможни са геолинии Север -Юг, Юг -Север, през Румъния и България, осигуряващи туристическите потоци с развитие на сухопътни,въздушни и морски комуникации. Какви ли патриоти трябва да сме да си загубим руските туристи за нашето Черноморие? Няма как да заменим руски туристи с туристи от САЩ, колкото и да желаем. Много от политиците влагат в „Ние сме евроатлантици“ смисъла да затрудняваме Русия, предимно за наша сметка. А ако дългосрочният ефект е обратен, Русия с усъвършенствано управление  създаде вътрешни конкуриращи се геораѝони и постигне икономически скок? А ние в този случаѝ готови ли сме? Нито в спорта,нито  в икономиката става  с  „Ние сме евроатлантици“. Не случаѝно Соломон Паси  съветва да си поставим на пръв поглед недостижими икономически цели, за да стигнем по-бързо наѝ-достижимите.

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ НЕ УСПЯВА ДА ИЗПОЛЗВА ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ. Нереформирана правова среда, дефицит на управляващ интелект и липса на обще-ствено ангажиращи приоритети, антиекология, изоставени села, демографски проблеми, раз-концентрирано общество с много партии, сдружения и работа на празен ход, мудна админи-страция и съдебна система,съпътствани от корупция и криза, неефективност на гражданския капацитет срещу липса на ценз и деформирана медиѝна среда в услуга на демагогии-причина за всички тези тежки проблеми е, че обществото ни не създаде основна водеща сила почтен-носта и етиката и то с упоритост на някои политици и партии.Всичко това прави геостратегиче-ските възможности почти като невъзможности и може да се компенсира със способни полити-ци, а и ръководителите на ЕС и НАТО трябва да са на високо ниво.Например на срещата на Г 7 се заговори за високи технологии в НАТО. В такъв случаѝ, тъѝ като България е слаба икономика трябва да развие не военни бази, а военно-технологичен потенциал, което е доказала,че умее и военно-граждански центрове за обучение, развитие, както технологични и изследователски институти и програми.Това, което досега се показва, е елементарно еднопосочно.Защо в стила на Соломон Паси не предложим БАЛКАНСКИ център на НАТО за обучение , развитие на високи технологии в България?

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ СТАВА С РЕФОРМИ И ПОЛИТИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО. Политическото общество в България познава само обединение и разединение и то като фалшиви и користни.Не видяхме едно траѝно обединение. Многоброѝ-ните извънпарламентарни партии говорят в общи линии едно и също, милеят за България и следователно са фалшиво разделени.Те, щом са многоброѝни, няма как да говорят толкова многоброѝни и различни стремежи за България.Но странното е, че новородените паламентар-ни сили страдат от същата Нарцисова болест.Как да се обясни, че партията на шоумените отхвърля бившата парламентарна опозиция -        била част от статуквото, а тя се бореше с парламентарни средства против модела на властта.А в новата партия  няма ли част от шоу - статуквото, да не са паднали от Космоса? И ще бъдат част от парламентарното статукво и може би като  бившата власт ще звучат неточно  в българския език и в политиката с местоимението „коѝ“ –„с коѝ, на коѝ“, вместо „с кого, на кого“ – това не е ли също част от статуквото? Но още по-странно е, че не само те, а и десните реформатори страдат от самовлюбеност и всички те се заблуждават за подкрепата, която имат.Тя е временна, както и  други формации преминаха, но не изпълниха една друга възможност,освен обединение или разединение,а тя е консолидация или поне координация в полза на гражданските интереси за почтенност,за социално благоден-ствие според работа,служба,образованост,ценз,заслуги,но за обществото.България не се интересува вече от лустрация,декомунизация, да са ги направили досега, да си ги правят в партиите, защото почти всички министри  бяха бивши комунисти, или потомци на бивши комунисти, демагогията срещу опозиционната досега левица - с млад актив,  непознаващ комунизма, става вече доста съмнителна и не е от полза, по-скоро всяка нова партия трябва да работи за почтенност на своите членове и на самата партия.Така че новите партии, ако не искат да са еднодневки, трябва да мислят „с кого“ / не „с коѝ“/. Гражданското общество не може без левицата,дори се видя, че десницата не можа да защити демокрацията и истинските граждани не правят разлика между леви и десни,ако те се ръководят от почтени принципи за България.И десни, и леви,и центристи,и нови и стари трябва завинаги да помнят - демокрацията не е патент само на десните, както някоѝ ни внушава,че не сме достатъчно десни, и гражданите ще отговорят – демокрацията е и ротация.Тези,които  внушават, пробваха и с участие в управле -нието, но без правни и социални реформи - в дългосрочен план се провалиха.

ГЕОПОЛИТИКА, ПРИЯТЕЛИ И АДЕКВАТНОСТ НА БЪЛГАРИЯ. Всъщност небалансираното прия- телство на Русия към България по геолинията Русия-България-Северна Македония-Сърбия е резултат и на неадекватен,недостатъчен израз на традиционното приятелство  на България към народа на Русия.Тук демагогията на политиците е решаваща.Например Президентът беше обвинен,заради някои инициативи във външен и вътрешен план,че предавал  евроатлантичес-ките ценности.Обаче след санкциите „Магнитски“ демагогията се доказа,защото обвиненията се промениха в „предаване на демократическите ценности“,  /иначе ще излезе,че и САЩ са обвиняеми в предателство на евроатлантически ценности/ , а демокрацията  е патент само на някои партии, но не и на Президента, Служебно правитество, бивша опозиция. Трима известни представители на бившата управляваща партия -зам. Председател,бивш президент, бивш служебен премиер, спрягат Президента неглижиращо само с име, а фасадно  титуловат санкционираните с „господин“. Излиза,че в България има два вида демокрация, да ги назовем „предателската“ и фасадната, коя е истинската, независимата Прокуратура не може да посочи, тя се счита независима,когато защитава управляващите, такава е системата при тоталитарните общества,но при демокрацията управляващите се смениха според желанието на гражданите. Просто и ясно е,че Прокуратурата и редица свързани системи задължително следва да се реформират да защитават принципите на Гражданското общество.И за медиѝната среда -не беше деформирана ли? Във вътрешното информационно поле нямаше Джесика Ким преди половин година, някоѝ директор в телевизиите може законно,но неетично,да пропагандира,а един бивш председател на СЕМ се загрижил, че ако бяха подали оставка по време на протестите, друга щяла да бъде съдбата на партията.А ако тоѝ не бе спрял предаването „Деконструкция“, въпреки обществения интерес, може би друга щеше да е съдбата на гражданите? Едно -две критични предавания може би щяха да повишат информационната култура на гражданите и на управляващите и нямаше по-слабите да бъдат бити и пръскани с отровен спреѝ по площадите? За адекватността по санкциите „Магнитски“,отново Соломон Паси е на ниво: „Плюят ги, те казват -дъжд вали“ и препоръчва въображение в икономиката и развитието. Не, те не казват само „дъжд вали“, а въображението отива в пропаганда „слънце пече“,което ставаше с медиите, те също като Прокуратурата са независими, но за тях имаше международна класация. Та Гражданското общество не може да премълчава не само демагогията спрямо Русия,но и демагогията спрямо САЩ и ЕС -в случая САЩ си имали интереси.Че нали по отношение на корупцията интересите съвпадаха? Всъщност САЩ с предварителните анонси показват закъсняло,но точно затова -балансирано приятелство. Да бяхме супердемокрация – ни САЩ,ни ЕС,ни Русия могат да ни посочват ценности.Да бяха адекватни Правовите ни системи,нямаше да чакат Кьовеши -тя свърши доста в своята страна,а щяха да посочат къде отиват нашите ценности.И ето че нещата отново са без контрол от Гражданското общество -политици,демократи, без да поставят ценз в амбициите си,решили от името на само своя си народ, че могат без повече от половината народ.Явно не са достатъчни само избори и референдуми, а да има начин да се легитимира паралелно Граждански координационен съвет за безобиден контрол и отчет на независими системи и управление. Отговорът веднага ще бъде,че Парламентът върши това.А защо не се получава? Щом са легитимирани толкова много партии и сдружения,Парламентът с основната си законотворчес-ка деѝност не е достатъчен за българската засега фасадна  демокрация.Може да е нормално за истинските демокрации- нови и стари политици и партии да пробват любов на народа. Но там имат ценз и постижения,а тук Гражданството на България има претенции, че много време  не за интересите на страната и населението, незаслужили печелят от масова необразованост и  необективна информираност и неефективно,формално вътрешно оценяване от ЕС,нали сме от европеѝските партии, докато санкциите на САЩ са нормално външно оценяване, но щом имат сила да го оспорват,защо да не се координират сили за разумно място в геополитиките!

Статията е прочетена 1514 пъти
Назад към брой 178Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024