Програмни позиции на ПП „Възраждане на Отечеството“ в брой 178

Програмни позиции на ПП „Възраждане на Отечеството“
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Мирът, взаимното уважение между народите и  сътрудничеството между Изтока и Запада са неотменими предпоставки за оцеляването и прогреса на човечеството.

Противопоставянето между Европейския съюз и Русия е вредно в политически, икономически и духовен план както за Европа, така и за Русия.

Всякакви опити България да бъде въвлечена в каквито и да било форми на враждебност спрямо Русия са пагубни за националните ни интереси.

Недопустимо е разполагането на ядрено оръжие на Балканите, съществуването на чужди военни формирования и чужди военни бази в България. Недопустимо е страната ни да бъде превръщана в прифронтова държава, мишена на чужди ракети. 

Най-тежкият вътрешен проблем пред България е демографският срив. Той може да бъде решаван само със  значително подобряване на условията за отглеждане на деца.

Запазването на българската национална идентичност, дух и традиции е единственият път за съхранение на българския народ.

Необходими са  подкрепа на ценностите на традиционното семейство,  работа за опазване на българския език и защита на православната култура.

Днешната българска данъчна система е антисоциална и несправедлива спрямо широките слоеве от населението. Необходими са прогресивно данъчно облагане, необлагаем минимум и семейно подоходно облагане.

Необходима е активна дейност за приобщаване на българската диаспора към идеите на нацията, за възхода и възраждането на Отечеството.

Статията е прочетена 1771 пъти
Назад към брой 178Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024