12 МИР Монтана в брой 178

12 МИР Монтана
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Нако Райнов Стефанов

1. Нако Райнов Стефанов

Роден през 1954 г. в гр. София. Изследовател на страните от Източна Азия. Реализирал множество проекти в областта на държавното и стопанското управление, в частност “Японско управление”, автор на над 60 монографии, учебници, публикации, статии, студии. Изследвал макроикономиката и политическия живот в Източна Европа и България. Професор, доктор на философските науки и доктор по история, преподавател в катедра “Езици и култури на Източна Азия” в СУ “Св. Климент Охридски”. Японист и изследовател на страните от Източна Азия. Председател на Български национален съвет за мир.

Румен Иванов Ерменков

2. Румен Иванов Ерменков

Роден на  04.10. 1956 г. в с. Медковец,

обл. Михайловград. Завършил СПТУ “Поп Андрей” в с. Медковец, Икономически институт “Д. А. Ценов” - гр. Свищов и ветеринарна медицина в гр. Ловеч. Общински съветник  в гр. Монтана - мандат (2011 - 2015 г.).  Сътрудник към съюзна организация за хора с увреждания.

Росен Фидосиев Риджолски

3. Росен Фидосиев Риджолски

Роден  на 29 януари 1966 г. в  гр. Лом, обл. Монтана. Живее в гр. Вълчедръм. Завършил средно образование в  ТМТ “Юрий Гагарин” в гр. Монтана, ШПЗО “Гоце Делчев” в гр. Враца,  висше образование в Нов български университет, гр. София,  бакалавър  “Бизнес администрация” и магистратура  “Национална сигурност, миграция и дипломация”.

Към днешна дата е със звание старши- лейтенант и Ротен командир.

Награждаван с руски орден - “За укрепления содружества” ,  с армейски нож,  с Грамота от НД “Русофили”.  Работил в Завод 4 като ОТКК, а по-късно и в Областно пътно управление - Монтана. Общински съветник и ВрИД Кмет на Община Вълчедръм.  Заместник- председател  на областното ръководство на русофилската партия “Възраждане на Отечеството”.

Марияна Петрова Златкова

4. Марияна Петрова Златкова

Родена на 10.06.1970 г., в гр. София. Живее в гр. Вършец. Завършила НБУ - гр София, магистър - специалност “Публична администрация” и “Административно управление на процеса на адаптация и интеграция на бежанците в България. Работила в Държавна агенция за бежанци при Министерски съвет,  “Прима - С99” - менджър, “Изи Асет Мениджмънт”  АД - финансов консултант.

Статията е прочетена 1472 пъти
Назад към брой 178Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024