Само през света на любовта стигаме до съприкосновението с Божествените тайни в брой 19

Само през света на любовта стигаме до съприкосновението с Божествените тайни
Категория: Сърцето, душата

Причината за болестите е прекъсната връзка между любовта на човека и любовта на Бога

Интервю с д-р Захари Валоа

Д-р Захари Валоа е магистър по медицина, но и потомствен окултист. За пръв път се запознава с теории на окултизма (occultum, lat., скрито, тайно) на 14-годишна възраст. С практически окултни постановки започва да се занимава на 21 години, когато по мистичен начин влиза в контакт със своя бъдещ учител Александър Кръстников. Владее следните техники: окултен екзорцизъм и контрол над астрални духове, кoнтрол над Black embezzling с пренос на енергиен ресурс; духовно езотерично лечение. Извършва следните заклинателни ритуали: Василиеви, Златоустови, Киприянови, Кабалистични и др. Прилага резонансно плазмена медиаторика и лечение с бяла и цветна прана (мастерско ниво), както и психотерапия с прана по метода на филипинския грандмайстор Чоа Кок Сюи. Запознат е с методики за стабилизиране на енергийното равновесие на организма. От 2 години ползва и енергийни техники от системата „Изис Сейким” посредством шактипад. Любител е на физикалната и мантална радиестезия, радиестезичната медицина, радиестезичната фитотерапия. Обучен е в руски техники за восъколеене и елиминиране на енергийно-информационни негативни пакети и структури (магии и др.). Многократно е извършвал енергийно изчистване и стабилизиране на движими и недвижими имущества (къщи, апартаменти, автомобили). Коригирал е социални параметри - подобряване на бизнес среда, семеен микроклимат. Не му е чуждо и ритуалното освещаване и преосвещаване на предмети, блокирането на статичен енергиен ресурс от енергийни черупки на починали хора върху живи (родови проклятия и др.). Д-р Захари Валоа е един от основателите на „Духовната асоциация за окултни изкуства” (ДАОИСТ). Член е на борда на директорите на Институт „Спирит”. Ст.н.с. ръководител на катедра „Екзорцизъм и пренос на енергиен ресурс” към Институт „Спирит”. Член на БУМ. През 2008 г. е бил медицински консултант на пловдивския център по психотроника „Хармония”. В центъра работят хора с доказани от много години феноменални способности в областта на ултрасензорната медиаторика и хармонизирането на енергоинформационната матрица на човека. Автор е на поетичната книга „Езотеричен пръстен”. Публикува множество свои критични статии в областта на окултизма в www.occultism.biz. Създател и супер администратор на www.vitliemskazvezda.org.

- Докторе, защо в молитвата „Отче наш” се забелязват, на пръв поглед, взаимно изключващи се неща. А именно: „...и не ни въвеждай в изкушение”, „и ни опази от лукавия, за да не ни изкушава”. Или просто това отново е така познатата ни корелация „добро-зло”?

- Тази молитва е изградена от 10 елемента, всеки от който отговаря на изискванията на 10-те кабалистични сефирота, по друг начин казано, това е кабалистична молитва. Някои окултни автори са се досетили за това и го описват в книгите си. А доброто и злото са два енергийни потока, които след всяка калпа променят посоката на индукцията си. Метафората на това явление е добре отразена в притчата за „Блудния син”. Петър Дънов, разглеждайки във философски план характеристиките на принципите на злото и доброто, ги онагледява като насочено движение на енергиен ресурс от точка А към точка Б, който след определено време обръща посоката си от Б към А. На същия принцип са обособени и законите във физиката (в дял механика) за превръщането на кинетичната енергия в потенциална и обратно. Законите в битието са аналогични във всички негови плоскости, различни са само законите за привличането и отблъскването, но това е друга тема...

- Има ли връзка между морала на човека и неговите болести?

- И то пряка. Християнският светител Теофан Затворник предлага в тази връзка в книгите си едни незаменими съвети за това, как вярващите да се борят с външните и вътрешни сенки на фалшивия морал на днешната цивилизация. Посочва и връзката между тъмнината в душата на грешника, кръвта му и програмираното в бъдеще заболяване на тялото и душата. Това е вече неоспорим факт и от гледище на енергийната медицина. Човек от физична гледна точка представлява слаботоков магнит и ако го разгледаме като такъв, можем да кажем, че всяка патология в мисленето и поведението му се отразява като ендокринен или невро-вегетативен дисбаланс в неговото физическо тяло. Причината за набелязаното отклонение, както казахме, е електромагнитният ресурс, иницииран в резултат на негативните мисловни настройки на пациента. Това е така, тъй като вътрешното изръсване на медиатори (биологично активни вещества) в кръвта са зависими от неговото психично моментно състояние. Например, свръхпроизводството на адреналин и сродни хормони е характерно при стресови ситуации. При някои хора това явление се превръща във всекидневие... А медицинската практика ясно говори, че голяма част от заболяванията се дължат именно на тези стресови фактори. Следователно, причината за болестите е прекъсната връзка между любовта на човека и любовта на Бога. И вината за този дефект е именно в човешкото поведение.

- Значи ли това, че формулата на доброто здраве се съдържа в Любовта?

- Любовта е в основата на всяко едно добро. Затова се казва: „Любете ближния като себе си!” - за да не се усеща болка в дните на изпитание, в дните на Сатурновата епоха. Пък и физическото тяло следва духовното, между тях има очевидна симетрия. Затова последната глава от евангелието на Марко споменава, че ако някой истински вярващ в любовта човек изпие смъртоносна отрова, тя няма да му навреди.

- Църквата помага ли ни да овладеем това познание?

- Истинското Богопознание се извършва не чрез требите на Църковния клир, а чрез вътрешното отваряне на сърцето на човека към същинското съприкосновение с Божествените тайни. Това го може и гарантира единствено езотеричното посвещение в светлината на окултната наука. Говорим не за нов подход за тълкуване на божествената природа, а за навлизане в света на любовта, която си дължим взаимно всички хора по света. „Милост искам, и Богопознание повече, отколкото всесъжение”, се казва в библейската книга на пророк Осия.

- Затова пък, когато не можем да стигнем до тези словесни поуки, те се разкриват по друг начин. Енергийна интервенция ли беше земетресението в Япония?

- Всичко в този свят е движение на енергиен ресурс. А с японския се целеше да се свърже ядреният (физичен) плутоний с подземния (разбирай езотеричен) Плутоний и така да се отворят 4-те врати, които се охраняват до деня на Апокалипсиса. Както и да се локализира огромна енергия за прекръстосване на няколко паралелни свята и това да изкара Антихриста от небитието в битиева плоскост. Само с подобен енергиен ресурс може да бъде конюгирано изкуствено паралелно пространство с нашето битие. Това е един процес на навлизане на една вибрация в друга, сродна, но в паралелно пространство.

- Често казваш, че мястото на катастрофата не е от значение и че магическите ритуали могат да въздействат дистанционно...

- Да, но за да бъде произведен ефект, трябва да са налице 2 субстанции: веществен продукт за манипулация и невеществен продукт от паралелното пространство (енергиен ресурс). Магът посредством волята, знанието и енергията, която притежава, слива енергийно двата субекта. Ето така се ражда магическият феномен.

- И все пак, от кого зависи дали едно нещо ще стане?

- Всичко зависи от една Комисия, наричат я Трибунал, Конвент.... Инквизиция...

Дали трябва да има катастрофа или не на съответната плоскост, зависи от нейното решение. И в тази Комисия всички са колеги - и Светлите, и Тъмните. А над тях е само Божественото око, което осигурява еволюцията и на лошите, и на добрите. И ако кармата е тежка, тогава Светлите трябва на всяка цена да разпишат лиценза на Тъмните.

- Но защо на такава цена, сякаш работеща повече за тъмните?

- Само така ни изглежда. Това е единственият начин съгрешилите и имащи тежка карма да получат своите уроци и да се поправят. Смисълът е точно в това изправяне, а не в унищожението. Бог не може да остави хората да си живеят необезпокоявани с неразпънатите им страсти, убийства, изнасилвания и много други пороци.

- Ставащото сега прочистване, навярно, ще ги отсее...

- В даден момент от живота на човечеството става нещо, което, образно казано, прилича на пресяване на брашно през сито. В края на пресяването остават едрите зърна, което означава, че към края на калпата на цивилизацията остават много твърдоглави хора, за които спасението на душата ще е знак за оглупяване. И точно тези хора ще трябва да бъдат притиснати с решенията на Комисията, за която хората не знаят, защото нито Тъмните, нито Светлите признават във външен план пред нормалните хора за нея.

- Аз си представях едрите зърна като по-стойностни и затова оцеляващи, а излиза, че отзованите ще се спасят...

- Това, което е ситно, отива в рая. А другото, едрото, се връща за прераждане и облагородяване.

- Всъщност, излиза, че ще бъде късмет да умреш малко преди 2012г.

- 2012 г. не е предел на нищо. Преходът е налице още преди хиляди години, много индийци, маи, толтеки са се възнесли, когато са успели да повишат вибрацията на телата си. Истинското Възкресение на душата е тогава, когато тя се слее със своя Ангел. Това се нарича алхимична сватба.

- Това означава ли, че за оставащите в „ситото” започва Страшния съд?

- Тези, които останат в ситото, ще почувстват болката на натиска на Комисията.Но този Трибунал следи как се занулират вибрационните плоскости.

А Страшния съд е съвсем друго нещо. Ще го обясня пак образно. Да си представим, че вземаме 5 лъжици или вилици и ги подреждаме пред себе си вертикално. Всяка една от вилиците се намира на по-ниска или по-висока астрала от другите 4. Тази, която хващаме сега, иска да покачи вибрационното си състояние и да отиде по-високо от другите, с други думи, да изкачи най-високото стъпало. Това е раят. Но, за да го направи, е нужна голяма енергия, която тя няма. За целта тя се съгласява да пропадне в по-долно ниво на вибрация, за да изпита повече болка, така тя знае, че ще се изчисти по-бързо и ще влезе в рая. Болката я изчиства и тя действително в следващото прераждане вече е на по-високо ниво от предишното. Но някои от вилиците решават да си живеят на тяхната си астрала, без да се покачват енергийно. Така те губят енергия, но намират начин да запазят своята идентичност, като навлязат в едно паралелно ниво, което ги пази - това е паралелът на Тъмната ложа. Тя ги пази и храни с енергия.

- Значи всичко води, накъдето трябва?

- Всичко това подготвя общата писта. Като някои от „вилиците” са се изкачили до висшата си вибрация, а други са обърнали гръб и са застанали на страната на Тъмната Сянка, се получава такова състояние на системата, в което в един момент половината от вилиците се намират само в състояние на висша вибрация, а други - само в нисша. Докато всички други вибрационни плоскости остават празни. Това е краят на Калпата. Или началото на Страшния съд.

- Това си е едно истинско равновесие, на което май трябва да се гледа като на естествено и ненаказателно явление?

- Да, напълно естествено. Никой не натиска тъмните да стават светли и обратно. Затова пък така тъмните ще станат по-тъмни, ще се озлобят, а светлите ще станат по-светли. По този начин се стига до умножаване на духовния клас на Тъмните и Светлите. Известно е, че съществуват и Тъмни свещеници... Всеки си върви по своя път, според духовния клас на окултно обучение, в който е. Без никой да притиска никого.

- С това обяснение вече мога по-лесно да приема тъмните, което винаги съм искала...

- Особено, като знаеш, че преди това са били в светлия полюс. Не може един 21-ви клас Тъмен да прехвръкне при Светлите. Трябва да си изплати кармата. И при тях има постоянно движение. А също идва и момент, в който на душите им писва да бъдат в ужасите на Тъмната вибрация. Виждат как в някои планети цари хармония, а те се намират под тежестта на Сатурновата вибрация, загубили са човешкия си облик. Вибрацията на енергийния поток, в който се намират, преобразява физическия им облик в черепи и скелети, които се движат в пустошта на Чистилището, а по-силните енергийно се превръщат в демонични същества с рога. Един ден душата, обаче, застава до периферията на едно черно, непрогледно езеро, в центъра, на което е адската Тъмнина. Но когато душата се стреми да се откопчи от Тъмнината, вижда на отсрещния бряг ангели, които я насърчават да се отрече от Тъмнината. Съгласилата се да го направи душа я откопчват от демоните и езерото и я отпращат в Чистилището за духовно пречистване. Но много малко души се съгласяват да излязат от това езеро.

- Но защо, тъмата по-притегателна ли е?

- Защото се страхуват от тежестта на кармичните задължения, които са длъжни да обезпечат в бъдеще... Защото знаят, че предстои огромно страдание - стопяване на карма. Но също така знаят, че смисълът е в това пречистване и навлизане във висшите плоскости на духа, където няма страдание.

- Явно, който се страхува от тъмата и от смъртта, се страхува и от страданията...

- Чувството на угнетеност в долината на Тъмата е като да успееш да си държиш ръката над огън за минута, само че с векове, защото има изкривяване на времето между паралелните светове. Докато в рая времето тече неусетно, в по-долните плоскости то спира. Починалият също преминава в такова безвремие. Т.е. нашите секунди там минават за векове.

Статията е прочетена 1474 пъти
Назад към брой 19Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024