Ентропия на възстановяването в брой 175

Ентропия на възстановяването
Категория: Сърцето, душата

Ентропия в математиката е количествена мярка за неопределеност на едно вероятностно разпределение. Ентропия в термодинамиката характеризира равновесното състояние на термодинамична система след неравновесие. В информатиката ентропия е мярка за неопределеност, като количествената мярка за Информация е величината на отстранената неопределеност при полза на промяна, сигнал.

Ако се приложи моделът на Ентропия за обществена система в криза ,т.е изпаднала в неравновесно състояние при въздействие на масова зараза от вирус, то това ще даде възможност за коментар на реакцията, скоростта, честотата на дискретните действия при преминаване към равновесно състояние. Кризата е предизвикана от увеличаване на броя заразени от нула до бързо прогресиращи стойности, след определен период от временасищане и задържане следствие на здравните мерки и след това - спадане до малък брой заразени, излекувани много повече от болни, на практика - връщане към нормална заболеваемост. Това определя математически за определен период от време една крива с максимум и различни скорости на нарастване и намаляване или много криви с нарастване и намаляване и съответно - много максимуми. Скоростите на нарастване и намаляване, стойностите на пиковете, периодите от време - всичко това зависи от много променливи параметри, като състояние на здравната система, вътрешни и външни потоци, мерки за възстановяване, но най-важни са мерките за възстановяване на икономиката.

За неразпространение на заразата се въвеждат мерки, които спират производството, движението, изобщо икономиката и с това се намаляват скоростта на заразата и броят заразени, но това не може да бъде безкрайно по очевидни причини - рязко намаляване на ресурса и оттам отслабване на възможностите за противодействие на кризата и неравновесното състояние. Но без съмнение първоначалното дефазиране на максимума във времето е важна стъпка, защото системата се подготвя за постепенно достигане на ново равновесно състояние с минимални загуби и за регулиране на скоростта и Ентропията. Така на Ентропията присвояваме най-важния параметър на възстановяването - възстановяване на икономиката, който трябва да се развие в определен времеви интервал за най-малки загуби, но точно в този интервал трябва да има масова имунизация,

Моделът на Ентропията може да се използва, ако при нарастващия брой заразени в знаменателя на математическата функция се противодейства с достатъчен брой израстъци на мерки и действия за възстановяване на икономиката в числителя на математическата функция.

Ако мерките за възстановяване, по-скоро за ново зададено икономическо равновесие, са планирани чрез повече дискретни стойности, плавно, за да могат да реагират на непрекъснатата крива на броя на заразените, то може да се очаква адекватна интегрална стойност на Ентропията на възстановяване.

Кога  ще бъде началото на възстановяването, става въпрос за икономическото възстановяване, кога ще има оптимален ефект с минимални загуби?

Тук трябва да се направи анализ на кривата на броя заразени, която е прогноза в резултат на всекидневен анализ с точни данни на скоростта на заразяване, но има вероятностен характер, тъй като се спомена, че зависи от много променливи параметри. Тази крива (защото ако е права - здравните мерки не действат) за достатъчен период от време има плавен или остър (пиков) максимум, а щом е непрекъсната крива, има и инфлексна точка, т.е. точка, от която скоростта намалява до достигане на максимума. В случай на остър пик кривата преди острия пик има инфлексна точка. Точно около инфлексната точка трябва да е началото на стъпките за възстановяване на икономиката при минимални загуби. Защо? Защото, ако е в интервала на нарастване в знаменателя на математическата функция, компенсациите в числителя трябва да са големи, за да има интегрален нарастък на Ентропията и обратно, ако стойностите в знаменателя намаляват, нарастъците в числителя стават много ефективни. Ето това трябва да е логиката на Ентропията на възстановяване. В този случай максимумът на ентропията ще достигне около максимума на броя заразени, от което време нататък броят заразени не само ще намалява, но и ще става все по-малък от излекуваните, равновесното състояние е достигнато за кратко време и с минимални средства.

От този момент нататък е необходимо приблизително още толкова време, колкото от началото на кризата, за установяване (финализиране) на здравните проблеми, ако няма ново увеличение на броя заразени поради неправилно възстановяване, външни фактори - нови щамове,нови вируси. Но точно тук се вижда какъв ефект за неповтаряне би имало своевременното масово ваксиниране (имунизация). То трябва да се извърши в същия този интервал след инфлексната точка на кривата на броя заразени преди максимума, т.е. когато започва да намалява скоростта на увеличаващия се брой заразени. Поради необходимостта от време за резултата от ваксината в човешкото тяло или време за повторно ваксиниране, или двете заедно, закъснението на масово ваксинирано след този интервал води да повтарящи се цикли. Това не означава,че ако по различни причини е пропуснат този интервал, имунизацията не е ефективна, напротив трябва с още по-голяма мобилизация да се продължи, за да се противодейства на следващи повтаряния на кривите и циклите на кризата.

При повтаряния за всеки цикъл на кризата може да се приложи логиката на Ентропия на възстановяването.

Проф.дтн.Румен Каров

Проф.дтн.Румен Каров

Статията е прочетена 846 пъти
Назад към брой 175Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024