Проф. дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов в брой 175

Проф. дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

Проф. дфн., д-р ист. Нако Райнов Стефанов - Водач в 24 МИР- София  и 2-ро място във 2 МИР - Бургаски

- Какво Ви свързва с района, в който сте издигнат/а за депутат?

- За София : - Роден съм и съм израсъл в София, това е моят роден град, където най-вероятно ще завърша живота си. Именно затова проблемите и бъдещето на този град са жизненоважни за мен.

За Бургас: - Аз съм автор на Областна стратегия на развитие на Област Бургас за периода 2014 -2020 г. на основа на Договор Д.06-11/20.12 2012 г. сключен между Областна администрация - Бургас и „Институт по стратегическо управление“ ЕООД - София (на който съм ръководител) с предмет на договора „Разработване на проект на Областна стратегия на развитие на Област Бургас за периода 2014 -2020 г.“ Бил съм консултант по управление за 2 години на „Лукойл-Нефтохим“ АД, на Летище Бургас и други фирми и предприятия със седалище в град Бургас. В този смисъл проблемите и развитието на 2-ри МИР Бургаски не просто са ми близки, но имат и важно професионално значение за мен.

- В коя област сте експерт?

- Специалист съм по управление на макро и микроравнище, геополитика, световна икономика и иновационно-технологическо развитие, в частност на страните от Източна, Южна и Югоизточна Азия. По тези въпроси имам написани десетки монографии, студии и статии

- Кой е най-важният проблем, който трябва да се реши приоритетно за района, в който сте издигнат/а?

 • За София - Проблемите свързани с:
 • Пренаселването и презастрояването на София;
 • Мръсния въздух и проблемите с водата;
 • С детските градини и образованието;
 • С необходимостта София да се развитие като център на иновационно- технологическото развитие на България по пътя на овладяване на 4-та Индустриална/Технологическа/ революция;
 • Нуждата от народовластие на базово /квартално/ равнище, където да се формират обществени съвети, участващи в процеса на вземане на решения, засягащи съответния квартал;
 • Други.

За Бургас - Проблемите свързани с:

 • Социо-демографското обезлюдяване на Странджанския край;
 • Проблемите с презастрояването и деградацията на крайбрежната ивица на Южното Черноморие;
 • Продължаващото замърсяване на въздуха в Бургас;
 • С необходимостта Бургас да се превърне в интегриран логистичен център с национално и Балканско значение - най-голямото летище/летна полоса/ и пристанище на България, важен жп център и дестинационна точка на магистрала Тракия;
 • Нуждата от народовластие на базово /квартално/ равнище, където да се формират обществени съвети, участващи в процеса на вземане на решения, засягащи съответния квартал;
 • Други.
Статията е прочетена 994 пъти
Назад към брой 175Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024