Основни позиции на ПП „Възраждане на Отечеството“ в областта на социалната политика в брой 174

Основни позиции на ПП „Възраждане на Отечеството“ в областта на социалната политика
Категория: МАСИ И ВЛАСТ

В областта на социалната политика ПП „Възраждане на Отечеството“ ще се стреми към :

 1. Политика на стабилно нарастване на доходите на българските семейства.
 2. Политика на съществено намаляване на неравенствата.
 3. Политика на догонване на доходите и жизнения стандарт на средноразвитите страни в ЕС до 2025-2030 г.

ЦЕЛИ:

 1. Въвеждане на семейно подоходно облагане на физическите лица, чийто доход не може да е под 80% от жизнения минимум. Въвеждане на отрицателен данък.
 2. Повишаване на минималната работна заплата както следва: за 2022 г. на 700 лв.; 2023 г. – 800 лв.;2024 г. – 880 лв.; 2025 г. – 950 лв. (485.73 EUR).
 3. Повишаване на минималната (основната + допълнителната) пенсия през 2022 г. на 360 лв.; 2023 г. – 400 лв.; 2024 г. – 450 лв.; 2025 г. – 500 лв.
 4. Безплатност на основните здравни услуги в държавните поликлиники и болници (преглед и лечение).
 5. Безплатност на образованието в държавните училища и висши училища.
 6. 5 годишна „данъчна ваканция“ за завършилите ВУ степен „магистър“ в размер до 60 000 лв. годишен доход.
 7. Универсална парична помощ при раждане на дете. 1000 лв. за първо дете; 2000 лв. за второ дете; 3000 лв. за трето дете.
 8. Детски отчисления от данъците на единия родител от общия семеен доход. Месечно за всяко дете: през 2022 г. – 500 лв.; 2023 г. – 530 лв.; 2024 г. – 550 лв.; 2025 г. – 600 лв..
 9. За всяко дете – добавяне на 2 години към осигурителния стаж на родител, който го отглежда.
 10. Държавно и общинско строителство на жилища за млади български семейства с деца, постоянно живеещи и работещи в България. За 2022 г. – 20 000 жилища; 2023 г. – 50 000; 2024 г. – 80 000; 2025 г. – 100 000 жилища. (Цена: себестойност с 10% рентабилност.)

 

ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ:

 1. Чрез постигането на цели (1), (2) и (3) съществено ще нараснат приходите в Държавния бюджет в резултат на по-високите доходи.
 2. Пълен преглед на законодателството с цел промяна на нормативната уредба, която ще постави сериозни бариери пред корупционните практики и „обръчите от фирми“.
 3. Възстановяване на прогресивното данъчно облагане на доходите на компаниите, както и данък върху прекомерната печалба (за фирми, чиито печалби рязко се повишават в резултат на ситуацията по време на пандемията).
 4. Възстановяване на прогресивно данъчно облагане на доходите на физическите лица. За 2022 г. – 10% за минималните доходи, 15% за доходите над 3 минимални заплати; 20% за доходите над 6 минимални заплати; 25% за доходите над 9 минимални заплати (сега това са 5 850 лв.).
 5. Облагане на дивидентите с данък, с усреднен размер за страните от ЕС.
 6. Премахване на максималния осигурителен доход.
 7. ДДС от 20% върху всички стоки; 30% върху лукса.
 8. Данък наследство върху богатството – от 10% до 30% в зависимост от размера на наследството над 200 000 лв.
 9. Справедливо от гледна точка на обществения интерес данъчно облагане на мултинационалните компании.

Позициите са разработени от Национално движение за ляво обединение под ръководството на проф. Боян Дуранкев.

Статията е прочетена 922 пъти
Назад към брой 174Назад

вестник Квантов преход 2011 - 2024